7. 6. – 10. nedelja med letom: 1Mz 3, 9 – 15 / Ps 130 / 2 Kor 4, 13 – 5, 1 7 MR 3, 20 – 35
14. 6. – 11. navadna nedelja: Ezk 17, 22 – 24 / Ps 92 / 2 Kor 5, 6 – 10 / Mr 4, 26 – 34
21. . 6. – 12. navadna nedelja: Job 1, 8 – 11 / P s 107 / 2 Kor 5, 14 – 17 / Mr 4, 35 – 41

7. 6. – 10. navadna nedelja

Nato je prišel v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili. Ko so njegovi to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: »Bélcebub ga je obsedel n s poglavarjem demonov izganja demone.« Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govoril: »Kako more satan izganjati satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže; šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil.« To je povedal, ker so govorili: »Nečisti duh ga je obsedel.« (Mr 3, 20 – 30).

Na dan telovske procesije beremo te zanimive izgovore oziroma ugovore proti Jezusu, samo da bi ga onemogočili in ljudsko pozornost obrnili drugam. Da se ne bi ljudje preveč zanašali na Učenika, so ga hoteli razglasiti za sodelavca z poglavarjem Belcebulom. Jezus pa pomenljivo odgovarja, da tako enostavno ne more iti, kako bi pač hudič deloval sam proti sebi.

Potem nas spodbudi k slovesni procesiji, ko z najsvetejšim blagoslavljamo naše kraje, dejavnosti in predvsem ljudi. Jezus v svetem zakramentu je tisti močni, ki varuje naše kraje, dejavnosti in zlasti vernike. Resnično se nam ni treba ničesar bati, če se v veri zatekamo v Božje verstvo.

NEBEŠKI BLAGOSLOV NAJ BLAGOSLAVLJA, VARUJE IN OHRANJA TA KRAJ
IN VSE, KI V NJEM PREBIVAJO, TUDI POLJA IN ZEMLJE SADOVE
V IMENU OCETA IN SINA + IN SVETEGA DUHA!

14. 6. – 11. navadna nedelja

In govoril je: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.«In govoril je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.« V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kakor so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govoril; a svojim učencem je posebej vse razlagal. (Mr 4, 26 – 34).

Tokrat nam Jezus spregovori v prilikah o semenu in nato še poudari, da gre za eno najdrobnejših semen, ki zraste tako veliko, da se lahko ptice skrivajo vanj s svojimi gnezdi in mladiči.

Jezus nas hoče opogumiti, naj mu zaupamo. Če tudi morda vse skupaj zgleda malo čudno oziroma preslabotno, da bi nanj resno računali. Božje kraljestvo ni muha enodnevnica, ampak se razteza skozi vso večnost.

Seveda bo hudič naredil prav vse, da bi rast preprečil, ali vsaj kar se da zavrl. Najbolj ga jezi, če si ponižen in vztrajaš kljub začetnim težavam. Prej, ali slej mora priznati poraz. Pogosto Bog tudi sam dopušča začetne težave, ki so lahko preizkušnje za kaj večjega. Tako razumem tudi napore s prekrivanjem strehe in dokončanjem fasade v jubilejnem letu in mesecu v tej smeri. Bogu sem hvaležen, da nam nekako uspeva in upam, da dočakamo tudi dan zahvale.

tav-logo-mali.jpg

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

sv-anton2

Nemogoče postaja mogoče. Počasi se zadeve kristalizirajo. V znoju in na prepihu gre prekrivanje h koncu. Upamo, da nam bo do žegnanja uspelo streho sanirati in cerkev počistiti. Hvala za duhovno in materialno podporo. Sveti Anton, pomagaj nam najti novo pot v življenje.

sestricna-od-grozdeta
Sestrična od bl. Alojzija Grozdeta

zara
Žara z zemljo iz 31 mest trpljenja Slovencev

slovesnost
Po opravljeni slovesnosti 30. 5. 2015 Zaplaz

znamenje-sprave
Novo znamenje sprave v Kamniški Bistrici

Te dni se vrstijo spravne in spominske slovesnosti. Za našo škofijo smo opravili na Zaplazu. Bilo je nekaj novih članov Ž P S. Tako smo na škofiji hoteli prositi za božji blagoslov novim članom in dati poudarka na pomembnost službe.

V cerkvi smo srečali 91 letno sestrično bl. Alojzija G. Spontano je povedala, da se je udeležila pokopa bratranca. Potem pa priporočila, da je treba moliti in zaupati.

Dan posvečenja 2015

3. 6. smo šli belokranjski duhovniki na dan posvečena k Mariji snežni na Veliko planino. V res lepem vremenu in še neokrnjeni cvetoči naravi (živina pride šele 15. 6.) smo se zahvalili z dar duhovništva, nekoliko oddahnili, se pogovorili o minulem in prihodnjem delu. Po prihodu v dolino smo zavili še do izvira Kamniške Bistrice. Tu smo se še malo okrepčali in ohladili ob sveži vodi. Ob vračanju smo še ustavili pri ravno končanem spominskem znamenju na kraju smrti večine pravoslavnih vojakov torej na enem nesrečnem od čez 600 krajev, kjer je tekla kri na oltarju revolucije

20. 6. 0B 7. 00 - 47. ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH NA BREZJE K MARIJI POMAGAJ

V jubilejnem 50 letu izhajanja naše osrednje verske revije Ognjišče nas Marija vabi, naj pridemo k njej in njenemu sinu, ki se bo daroval za nas preizkušene brate in sestre. Tisti, ki smo že bili vemo, da se v vsakem primeru zelo izplača poromati na drugi konec naše nadškofije. Tisti pa, ki še oklevate in mislite, da ste še »prezdravi ali premladi«, se le odločite. Marija Pomagaj ima za vsakogar tolažbo pa tudi spodbudo. Odločite in prijavite se čim prej.

Vabila na naša domača žegnanja

Tisti, ki nikakor ne utegnete na daljšo pot na romanje, poromajte vsaj k našim svetnikom ob njih godovih v naših številnih podružnicah (Anton Padovanski veliki priprošnjik, Vid za oči, Ana za družine, Peter za duhovnike, Magdalena spreobrnjenje, Slomšek za mladino…

Spored sv. maš in bogoslužja

P 8. 6. 17.00
20.00
Rd pogreb † Nada Butala
Pr † starši Šmalcelj in brat Jožko
T 9. 6. 20.00 Zg † družina Mihelič
S 10. 6. 20.00 Pr v zahvalo M B n Elica
Č 11. 6. 7.00 Trg † oče Jože Pavlakovič obl.
P 12. 6. 20.00 Trg na čast Mariji Pomagaj v dober namen Bolha
S 13. 6. 10.00
20.00
Anton na čast sv. Antonu za varstvo pri delu
Rd † Ana Štangelj obl.
N 14. 6. 10.00
11.30
Trg † Peter ZDA i rajni Valetič Blaževci
Čeplje za farane in dobrotnike
P 15. 6. 20.00 Rd † Nada Butala 8. dan
T 16. 6. 20.00 Pr v Bogu v zahvalo za srečno prestano operacijo
S 17. 6. 20.00 Trg za srečen porod
Č 18. 6. 7.00 Trg oče † letos umrle duhovnike in sestre redovnice
P 19. 6. 20.00 Trg † Jurij in Emica Verderber obl. Vrt 1
S 20. 6. 13.00
20.00
Anton poročna za srečen zakon
Rd † Marija obl. in Jože Mihelič d. Rad.
N 21. 6. 8.30
10.00
12.00
SL † Anton Makše obl.
Trg † Marija Šmalcelj
Laze † vsi rajni Štaudohar Laze 5

13. 6. 10. 00 – sveti Anton Padovanski – zahvalna maša za srečo pri sanaciji strehe: Ko to pišem 2.6. smo ravno končali streho na cerkvi. Upam, da bo do goda v soboto 13. 6. končana tudi kapela sv. Ane. Svetemu Antonu se želimo zahvaliti za varstvo pri zelo nevarnem in tveganem delu. Vsem, ki ste nam pomagali in šli na roko se hočemo zahvaliti. Fantom iz Tav in župniku pa saj malo oddolžiti za veliko žrtev. Svojo hvaležnost boste pokazali tudi z udeležbo pri zahvalni sv. maši. Ker je v cerkev kar nekaj časa med nalivi tudi zamakalo, bo potrebno beljenje. Že dolgo pa želim malo dvigniti sliko Narodne pomiritve in Slovenski križev pot, bomo ostala dela delali po godu sv. Ane, da dokončamo do goda bl. Antona Martina Slomška, ko bomo vse skupaj slovesno blagoslovili. Torej lepo povabljeni k žegnanjski sv. maši tudi k darovanju za nastale nenačrtovane stroške. K 'likofu' pa potem v našo novo kuhinjo vsi, ki ste nam res dejavno pomagali.

21. 6. – 12. navadna nedelja – sv. Alojzij zaključek veroučnega leta: Letos smo precej eksperimentirali in usklajevali, da smo nekako le speljali. Zelo lepo vabim, da se zaključne sv maše, ki bo  tudi sestanek za starše ter botre udeležite. Prosimo dobrega Boga, da bi nam uspelo mlade pridobiti za vero in večno življenje. Kristjani hodimo k sv. maši tudi med počitnicami, otroci tudi niso izvzeti.

V Juniju skrbi za sveže cvetje v farni cerkvi Deskova vas.