29. 7. – 17 . navadna nedelja: 2 Kr 4, 42 – 44 / Ps 145 / Ef 4, 1 – 6 / Jn 6, 1 – 15
5. 8. – 18. navadna nedelja: 2 Mz 16, 2 – 4. 12 – 15 / Ps 78 / Ef 4, 17. 20 – 24 / Jn 6, 24 – 35
12. 8. – 19. navadna nedelja: 1 Kr 19, 4 – 8 / Ps 34 / Ef 4, 30 – 5, 2 / Jn 6, 41 – 51

29. 7. – 17 . navadna nedelja – Jezus pomnoži kruh in ribe

Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila pasha, judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?« To pa je rekel, ker ga je preizkušal; sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: »Za dvesto denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos.« Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: »Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« Jezus je dejal: »Posedite ljudi.« Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet tisoč mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.« Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.« Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro.
(Jn 6, 1 – 15)

Jezus je poslal apostole na samoten kraj, da bi se nekoliko odpočili pa so jih ljudje željni Jezusovega nauka prehiteli. Tako je Jezus učil ves dan. Proti večeru je bilo treba nekaj ukreniti. Jezus je presenetil z množičnem čudežem, da so se od petih hlebčkov in dveh ribic najedli do sitega tisoči mož, otrok in žensk - pač maksi čudež. Žal so se tudi ob tako velikem čudežu ljudje odločali po svoje. Eni so spoznali, da je med njimi veliki prerok, ko so ga pričakovali tisočletja. Drugi pa bi ga na hitro postavili za kralja, da bi bili preskrbljeni za mnogo stvari, za katere se je treba še kako truditi.

5. 8. – 18. navadna nedelja

Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: »Rabi, kdaj si se znašel tukaj?« Jezus jim je odgovoril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč vtisnil pečat Oče, Bog.« Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« Rekli so mu: »Kakšno znamenje torej delaš, da bomo videli in ti verjeli? Kaj počneš? Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano: Kruh iz nebes jim je dal jesti.« Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.«
Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen«.
(Jn 6, 24 – 35)

Tudi tokrat lahko nadaljujemo. Ko so se ljudje okrepčali jih je Jezus razpustil, učenci so zaspali, sam pa je šel na goro, da se v miru pogovori s svojim Očetom. Zjutraj nastane panika, kam je izginil 'kandidat za kralja'? !

Ko se je vrnil od molitve, ja žalostno ugotovil, da ga iščejo z napačnem namenom. Na koncu debate Jezus zatrdi: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.«

Naša poglavitna težava je v tem, da ne zmoremo, ali tudi nočemo razločiti med tem: kaj je potrebno za vsakdanje preživetje in med tem, kar je bistveno in vodi do večnega življenja v nebesih. Vsakdanje zadeve so zelo pomembne in jih je treba sproti opravljati. Vendar tu lahko izbiramo in se odločamo za neštete načine, kako bomo to opravili, kakšen poklic si bomo izbrali, da nam bo lažje in bomo bolj uspešni ter srečni. To je čisto logično in normalno.

Druga, oziroma zadeva številka »1« je, kako bomo živeli, da se ob smrti normalno preselimo v nebesa. To mora biti naš moto. Zato so prav storili tisti, ki so govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.« To pomeni, da moramo tudi vsakodnevne obveznosti opravljati pod tem vidikom. In kako naj to delamo? Prva stvar je, da natančno preberemo gornji odlomek in prisluhnemo Jezusu. Brez Jezusa ne moremo nič narediti, no nič takega, kar bi štelo tudi preko smrti. Bog od nas pričakuje, da ravnamo pravično, da se trudimo za pravico, da smo odgovorni do narave, do življenja, do bližnjega…

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

28. 7. 2018 se je od nas poslovil Boris Kretič. Zaključil je 3 letni program. Zahvalno somaševanje je vodil njegov ordinarij škof msgr. Jurij Bizjak Kp.
Srečno Boris!

boris kretic

Boris Kretič

Že v prejšnji številki sem nekaj napisal v ter smeri pa še nadaljujem.

Ob slovesu me prevevajo različni občutki. Res je, da je prišel z zelo resnimi težavami in veliko nejevoljo. Kljub temu je ostal pokoren škofu in tudi vodstvu skupnosti.

Ko si je nekoliko opomogel in umiril, je postal stabilen in trdna opora marsikateremu fantu pa tudi nam. Lepo sva se ujela pri bogoslužju zlasti prazničnem. Tudi pevcem je marsikdaj pomagal… Tudi vi ste ga sprejeli za svojega…

Sedaj odhaja na staro mesto, ki se je med njegovim bivanjem precej spremenilo…

Zaželimo mu srečno pot in veliko uspehov v nadaljnjih prizadevanjih za rast Božjega kraljestva med nami. Le nikar ne pozabimo moliti zanj in za vse tiste, kam gre.

To je bila za sedaj resnično lepa in uspešna zgodba. Upajmo in molimo, da bi se nadgrajevala in končno pripeljala njega ter tiste, kam je poslan v nebesa.

Poletni razmislek: Kako bi župniku pomagali razžagati in razsekati drva?

Ko smo blagoslavljali vrata pri sv. Vidu v lazih, me je prijela volja, da bi še kaj lepega napravil iz lesa. Tako sem v Radencih obstal pred vrati sv. Magdalene. »Dočakala so lepo starost in nič ne bi imela proti upokojitvi. Tudi Zagozdacu jih že dolgo opazujem..«

Oboja in še marsikaj drugega bi z veseljem naredil, če bi le utegnil. Na Vidmu nas čakajo drva za naslednjo sezono. Treba bi jih čim prej razžagati in razklati. V skupnosti smo ostali z menoj v red samo štirje. Pa se mi je utrnila misel, da bi morda tudi pri nas prosili za pomoč Vas mlajši dragi verniki. Da bi naredili akcijo in se zbrali z žagami in cepilci pa po njih. Že dolgo Vas nisem prosil za kakšno delo, ker smo nekako zmogli sami narediti tudi marsikaj, kaj se spodobi, da opravijo farani. Torej Vas lepo prosim, da se malo pomenite med seboj in najdete primeren dan, da bi se zadeve lotili iz vseh štirih strani neba.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 30. 7. 20.00 Pr po namenu Kramarič
T 31. 7. 20.00 Trg † Nežka Kobetič n. Cvetka S.
S 1. 8. 20.00 Jakovini † po namenu prisotnih romarjev
Č 2. 8. 7.00 Trg za duhovne poklice
P 3. 8. 20.00 Trg Starši in sestre Bukovec D. Podgora n. Katica Š.
S 4. 8. 20.00 Jakovini † Jože Pavlakovič ob 100 letnici rojstva
N 5. 8. 9.00
11.00
16.00
Trg † Ivan Butala obl.
Čeplje za farane in dobrotnike
Parga v zahvalo za uspešno zaključen študij n Nives R
P 6. 8. 20.00 Pr † Jože obl. in starši Kastelic
T 7. 8. 20.00 Trg † za duše v vicah n Konda Dol
S 8. 8. 20.00 Pr po namenu Kramarič
Č 9. 8. 7.00 za rajne duhovnike in redovnice
P 10. 8. 20.00 Trg † Pavel Majerle n. m. cvetja n. Micika
S 11. 8. 20.00 Rd. † Anica in Jurij Švegelj n. Rozman
N 12. 8. 9.00
11.00
Trg † Tone in Marija Tekavec obl. n Peter iz Kanade
SL za farane in dobrotnike

19. 7. ob 20.00 Laze blagoslov novih vrat: Ob blagoslovu novih vrat  in zadostilnih molitev v cerkvi sv. Vida v Lazih se nas je zbralo kar lepo število. Ugotovili smo, da je lepo blagosloviti kaj novega. Sam sem nekako ugotovil in sklenil, da bomo tudi oltar čim bolje uredili, da bo cerkvica zopet lepa in primerna za bogoslužje. Hvala vsem, ki ste prišli in tudi nekaj darovali.

22. 7. Krištofova nedelja: na Krištofovo nedeljo je bil obisk v Trgu zelo skromen. V sklad MIVA lahko še vedno prispevate, samo morate označiti ali mi povedati za kaj ste namenili svoj dar

26. 7. 18.00 sv. Ana nad Kovačo vasjo žegnanje: Pri sv. Ani se nas je tudi lepo zbralo, da smo počastili to mogočno priprošnjico za naše družine. Posebej smo bili veseli, da nas je po dolgem času obiskala naša velika dobrotnica gospa Anka dr. Sedej. Bog daj, da bi se še velikokrat srečali na Aninem žegnanju.

1. 8. ob 19.00 obletnica blagoslova v Jakovinih: Lepo vabljeni, da se sprehodimo po križevem potu in nato opravimo sveto mašo v lurški kapelici.

4. 8. ob 19.00 spomin na 100 let mojega očeta Jožeta  in 95 let Anete:
Tako velika okrogla številka me obvezuje, da opravim sv. mašo za pokoj njunih duš v njuni kapeli.  Meni sta dala življenje in mnoge nauke ter zglede, kar še sedaj s pridom porabim predvsem za blagor naše polanske župnije in skupnosti Tav.

Pojasnilo glede krašenja farne cerkve: Dolani in Preleščani smo me prosili, da bi oni poskrbeli za farno cerkev izven glavne sezone torej v novembru.

V avgustu skrbijo za cvetje v farni cerkvi Radenci.