7. 10. – rožnovenska nedelja: 1 Mz 2, 18 – 24 / Ps 128 / Heb 2, 9 – 11 / Mr 10, 2 – 16
14. 10. – 28. navadna nedelja: Mdr 7, 7 – 11 / Ps 90 / Heb 4, 12 – 13 / Mr 10, 17 – 30
21. 10. – 29. navadna nedelja: Iz 53, 10 – 11 / Ps 33 / Heb 4, 14 – 16 / Mr 10, 35 – 45

7. 10. Rožnovenska nedelja

Pristopili so farizeji, in da bi ga preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?« Odgovoril jim je: »Kaj vam je naročil Mojzes?« Rekli so: »Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« 10 Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govoril jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; in če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
(Mr 10, 2 – 12)

Tema je dobro znana in zelo aktualna. Žal se vse manj mladih odloča za pravi Cerkveni zakon, ker se jim to ne zdi tako pomembno. Običajno se izgovarjajo, da niso ravno gotovi o trdnosti njihove zveze itd. Bog dobro ve, da je trdnost zakona osnov ni temelj vsake družbe. Že ob stvarjenju zatrdi, »da bo mož zapustil očeta in mater ter se pridružil ženi, da bosta oba eno meso.« (prim 1 Mz 2, 24). Jezus tudi nedvoumno potrdi nujnost nerazvezanosti zakona bodisi naravnega dveh nekrščenih, ali Cerkvenega. Kaže, da vedno gre za aktualno temo. Vsi zaljubljeni si želijo večne ljubezni, ko pa kaj zaškripa in je treba potrpeti, bi velika večina pustila vse skupaj. Ločitev se zdi v danem položaju logična in celo humana, vendar pa se po ločitvi pojavijo novi prej ne sluteni problemi in težave, ki imajo daljnosežne posledice.

Če bi le zmogli in bili voljni malo potrpeti, bi verjetno ostalo veliko zakonov trdnih in daljnoročno uspešnih torej srečnih. Čeprav običajno nastradajo otroci, ki se morajo seliti od enega do drugega, gre predvsem za moža in ženo. Onadva sta eno, ki morata ostati skupaj. Tako je Bog človeka ustvaril in ga blagoslovil. Človek nikoli in nikdar ne bo modrejši od Boga. Bog je človeka ustvaril in mu namenil idealne pogoje za uspeh in končno srečo. To garantira s svojim blagoslovom ob stvarjenju in ob sklepanju cerkvenega zakona. Bogu moramo zaupati in mu verjeti, da nam vedno želi srečo!

14. 10. 28. navadna nedelja

Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!«
Mr 10,17 – 23)

Prejšnjo nedeljo smo razmišljali o trdnosti zakona, danes pa nam Jezus ponuja samsko hojo za njim – duhovni poklic. Tudi ta primer nam je znan. Mlad človek se trudi živeti po pravilih. Kljub temu čuti, da mu še nekaj manjka, čeprav je bogat. Jezus ga vzljubi in pokliče v svoje 'podjetje'. Žal je bil navezan na svoje premoženje, da je doživel še eno razočaranje. Tudi Jezus je ostal žalosten…

Človek je ustvarjen za ta pravo srečo. To lahko doseže v zakonu in v kolikor toliko številni družini, ali v duhovnem poklicu. Tu se človek popolnoma uveljavi, kar ga daljnoročno osrečuje. To sedaj ne pomeni, da samski ne morejo biti srečni. Če se človek pošteno potrudi, bo gotovo doživel neko zadovoljstvo ter tolažbo. Vendar je morda zaradi večjega tveganja v zakonu, ali duhovnem poklicu nekaj več.

Cerkev nas vedno spodbuja, da se velja potruditi za ideal. Mladi so tu morda nekoliko preveč popustljivi. Pravijo 'dajmo poskusiti, če pa ne bo šlo , pojdemo na razen'. Ravno tako glede duhovnega poklica, 'kdo bo se za vedno vezal na neko Cerkveno služenje?' Glede sebe lahko zapišem, da sem si zelo iskreno prizadeval dobiti življenjsko sopotnico v trdnem Cerkvenem zakonu. Ko sem ugotovil, 'da mi to ni usojeno', sem si rekel. Kako naj svojo samskost naj bolje uveljavim – bolj rečeno izkoristim. Odgovor je bil dokaj blizu. Pojdi tam, kjer je samskost pogoj, torej v duhovništvo. Lahko mi verjamete, da je bilo do tega cilja potrebno premagati, kar nekaj resnih težav. Vendar z Božjo pomočjo je uspelo meni in še marsikomu, naj bo v zakonu, ali v duhovnem poklicu. Hudič je tisti, ki nas bega in straši, da nam ne bo uspelo. Zato se nima smisla truditi.

Mladenič je ob Jezusovem predlogu scagal. Ni mogel zapustiti svojega premoženja. Meni ni šlo za premoženje. Sem si pa želel pošteno delati, hkrati pa, da ne bi moral pisati za svoje delo računov, ker je vedno težavno postaviti pravo ceno za obe strani. Ta želja se mi je v Polanah povsem izpolnila in s skupnostjo Tav sem dobil še dober % povrh. Lahko delam in delam pa me le redko kdo vpraša glede računa. Želel si, imaš! Pa naj kdo reče, da nisem srečen!?

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

20. 10. 2018 jesenski dan Tav
10.00 sv. maša, ki jo bo vodil g. dekan Anton Gnidovec iz Vinice. Potem nekaj pogovora okrepčilo in prilika za druženje z gojenci ter svojci in gojenci, ki so uspeli.

jesenski dan tav

20. 10. jesensko srečanje Tav

Pričeli bomo ob 9. 30 v kapeli Janeza Krstnika z molitvijo rožnega venca na papeževo prošnjo in po njegovih namenih. Lepo vabljeni v čim večjem številu. Pred 13. leti smo 18. 10. odkrili v Međugorju skupnost Milosrdni Otac, ki jo je takrat predstavljal in duhovno vodil pater Svetozar Kraljević. On nam je omenil, da bi nam lahko pomagali pričeti delo skupnosti Tav. Zato vedno po godu sv. Luka obhajamo jesenski dan Tav. Letos se dneva še posebej veselimo, ker pričakujemo g. Borisa, da nas seznani, kako mu gre v novi pastoralni službi. Vedno imamo še kaj drugega povedati in pokazati. Dneva se najbolj veselijo gojenci in njihovi svojci, da se srečajo ter pogovorijo.

Ob teh praznovanjih se vedno iskreno zahvaljujemo Bogu za milost skupnosti. Brez nje bi bila naše župnija prikrajšana za marsikatero zadevo, ki se nam sedaj zdi samoumevna.

Papež kliče, naj ves mesec oktober molimo za njega in Cerkev …

Zadnje čase se je na papeža Frančiška zgrnila ploha obtožb in pozivov, naj odstopi. Ko se je vračal iz Irske, je novinarjem naravnost dejal, naj sami poiščejo odgovore. Na god nadangelov 29. je posredno odgovoril, ko je kriknil v svet molivcev, 'naj ves oktober molimo rožni venec za Cerkev in verjetno blažitev posledic madeža zaradi zlorab na mladih s strani oseb v njenih službah'. Tega je na žalost bilo v preteklosti več, ko bi se slutilo. To pišem ravno 4. 10, ko papež Frančišek goduje in poteka drugi dan sinode o mladih. Udeležencem sinode je naravnost dejal, da razno govoričenje okrog nič ne koristi. Naj povejo jasno in konkretno vprašajo, naj pazljivo poslušajo govorce. Ter potem aktivno sodelujejo v pripravi skupnega poročila…

Že zaslužni papež Benedikt mu je izročil zajetno mapo nakopičenih proble-mov, ki jih on ni mogel reševati zaradi telesne šibkosti. Frančiškova odločnost, je prinesla marsikaj novega v delovanje papeža in sodelavcev. Kličejo ga k odstopu, vendar, ko gori hiša se gasi in ne menja poveljnikov. Prav ta poziv k molitvi, je zelo odločen odgovor vsem dvomljivcem. Gotovo se dobro zaveda težav, ki jih je treba reševati sistemsko in dosledno. Da bi pa 'operacija uspela', je potrebno še kaj drugega, zlasti razsvetljenje od Svetega Duha in obilno milosti od Sina na križu. Prosi naj pričnemo z molitvico Pod tvoje varstvo pribežimo in zaključimo rožni venec z molitvijo k nadangelu sv. Mihaelu. Ravno naša poslušnost papežu mu bo najlepše darilo za god.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 8. 10. 18.00 Pr † Ivan Majerle obl. in rajni Andrejevi
T 9. 10. 18.00 Trg v Zg † Marija in Stanislav Movrin obl. G. Podgora 9
S 10. 10. 18.30 Trg za duše v vicah
Č 11. 10. 7.00 Trg po namenu .N M
P 12. 10. 18.00 Trg † Antun Sarič obl.
S 13. 10. 18.00 Rd † starši Simčič obl. G. Radenci
N 14. 10. 9.00
11.00
Trg † oče Peter Muhvič obl.
Čeplje za farane in dobrotnike
P15. 10. 18.00 Pr † Pavel Majerle n Konda Dol
T16. 10. 7.00 Trg za duhovne poklice
S17. 10. 18.00 Trg † Jože Gregorič obl in Živorad Milosaljević
Č 18. 10. 7.00 V zahvalo za Tav
P 19. 10. 18.00 Trg † Katarina in Ivan Antič n Katica
S 20. 10. 10.00
18.00
Trg za člane in dobrotnike Tav
Rd za farane in dobrotnike
N 21. 10. 9.00
11.00
Trg † Katarina in Alojz Kuzma obl.
SL † Justina Makše n Perko Bevke

Kako je z veroukom?
V petek 1., 2. in 3. razred ob 14.30 do 15.00
4. in 5. razred od 16. 00 do 16. 45., 6., 7.,  8. in 9. raz. ob 16. 45 do 17. 30. ob premiku ure, bo za višje razrede pol ure prej.
Žal se vse več otrok kar sama odloča, da ne bodo obiskovali verouka. To je dokaj nenavadno po drugi strani ne odgovorno od staršev, ki ne izpolnjujejo obljube dane pri krstu, da bodo otroke vzgojili v naši veri. To vključuje tudi redni verouk ter udeležbo pri nedeljski in,praznični sv. maši. Dragi starši in botri dobro premislite, kar ste obljubili in obljubo redno izpolnjujte. Otroci le ne morejo vsega tehtno premisliti, da bi se odgovorno odločali.

Tečaj za zaročence 19. do 21. 10 ob 15h do 19h v Črnomlju,
Mirana Jarca 5. Izkoristite priložnost in 'pohitite' s cerkveno poroko.

20. 10. ob 10. 00 jesenski dan Tav: Zahvalna sv. maša bo v kapeli Janeza Krstnika.

14. 10. ob 14.00 – 790 let župnije Črnomelj: gre za velik dogodek v naši soseščini. Črnomelj postaja romarsko svetišče zaradi mozaika p. dr. Marka Rupnika, ki bo takrat blagoslovljen. Vsem toplo priporočam.

V oktobru skrbijo za sveže cvetje v farni cerkvi Dol in Prelesje.