4. 11 – zahvalna navadna: 5 Mz 6, 2 – 6 / Ps 18 / Heb 7, 23 – 28 / Mr 12, 28b – 34
11. 11. – 32. navadna nedelja: 1 Kr 17, 10 – 16 / Ps 146 / Heb 9, 24 – 28 / Mr 12, 38 – 44
18. 11. – 33. navadna nedelja: Dan 12, 1 – 3 / Ps 16 / Heb 10, 11 – 14. 18 / Mr 13, 24 – 32

4. 11. - zahvalna nedelja

Eden izmed pismoukov je slišal, kako razpravljajo, in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril; pristopil je in ga vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovoril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. Resnico si povedal: On je edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.
(Mr 12, 28 – 34)

Na današnjo zahvalno nedeljo smo slišali katera je prva zapoved in dodatek glede druge.

Ljudje se v svoji 'iznajdljivosti' znamo spretno izmikati glede svojih obveznosti. Tako je tudi ta pismouk skušal od Jezusa slišati kakšno lažjo izpeljanko od deseterih zapovedi. Toda Jezus je natančno navedel tekst prve Božje zapovedi. Takoj nato še dodal svojo razlago vseh ostalih, da je enako pomembno ljubiti tudi svojega bližnjega. Kaže, da je bil pismouk pošten, ker je potrdil, da je to – namreč ljubiti Boga na vso moč in bližnjega ravno tako kot sebe, največ, kar lahko naredimo na tem svetu.

Res se moramo potruditi za pristno ljubezen do Boga in bližnjega. Bog pa tudi bližnji si od nas želi predvsem dejavne - konkretne ljubezni. Bede so porazne in tisti srčki ob Valentinovu plehki zlasti prte lahki. Prava ljubezen je globoka, zahtevna, resnična, konkretna in trajna.

Za tako ljubezen se moramo vedno zahvaljevati dobremu Bogu, ki nam je omogočil, da smo si lahko pridelali in prislužili primerno zalogo za bližajočo se zimo. Spričo tolikih naravnih nesreč se zahvaljujemo, da so nas ujme in ostalo zlo obšle. Zahvalimo se pri sv. maši in konkretno z darovi za Karitas ter podobno. Ne gre za to, da ne bi mogli sami potrošiti svojih prigaranih €, ampak za hude stiske prizadetih!

11. 11. - Martinova nedelja – glede 'ofra'

Med svojim poučevanjem jim je govoril: »Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve; ti bodo strože obsojeni.« Sedèl je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.«
(Mr 12, 38 – 44)

Za sv. Martina velja, da je bil že kot pogan in rimski vojak usmiljen ter radodaren. Ko je bil imenovan za škofa, se je v ponižni skromnosti skril v kurnik. Mama nam je otrokom pravila, da je v svojem prstanu zamenjal briljant s steklom in tako pomagal revežem… Tudi sedanji papež skuša pridobiti škofe, po njih pa vse nas za skromnost do sebe in razsipnost do ljudi v stiski…

Ko se zbirajo nujno potrebna sredstva za pomoč ubogim doma, ali po svetu smo vedno na preizkušnji, »koliko bomo 'hitili'?« Jezus je svoje učence opozoril na razpoloženje in preračunljivost v srcu. Sicer ni grajal tistih, ki so veliko dali od svojega bogastva. Ampak samo pohvalil je ženičko, ki je dala vse in tisti dan morda ostala lačna. Sv. mati Tereza je nekje zatrdila: »Ko daješ miloščino, te mora zaboleti!« To pomeni, da ti mora nekje tisto vsaj nekaj čas manjkati. Moraš se nečemu odreči, kaj imaš sam rad in bi ti prav prišlo. Ampak veš, da je drugemu bolj potrebno. Bog ti bo gotovo na drugi način bogato povrnil. Morda niti ne boš takoj opazil, da ti Bog obilo vrača.

Pred nami je nedelja Karitas in obilo dobrodelnih koncertov v sicer veselem decembru. Potem jaslice in zapiranje raznih odprtih računov. Problemi so še bolj boleči, ker nas je vse manj za skoraj enake, če ne še večje potrebe.

Stopimo skupaj in podajmo si roko vzajemnosti, da kdo ne bo ob nas stradal, ali celo nastradal. Ko je človek sam, je pač sam in na vse strani omejen. Zato kristjani stopamo skupaj, da nam je lepše, da se spodbujamo in si pomagamo. To je čutila uboga vdova takrat in žal premnoge tudi danes. Torej ne tehtajmo, kaj smo že dobrega postorili, ampak odrinimo na globoko…

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Na jesenskem srečanju svojcev in podpornikov Tav smo se veselili srečanja in poročanja našega sobrata g. Borisa. Veseli nas, da je dobro zaživel v novem okolju, kjer služi ostarelim duhovnikom in bolnikom.

boris2

Zahvale ob zahvalni nedelji

V imenu škofa: Naš Škof Andrej je letos dopolnil 75 let in papež mu je zaupal vodstvo škofije, do imenovanja novega, kar se bo zgodilo v naslednjem letu. Seveda je hvaležen, da je lahko kaj dobrega naredil z nami in za nas. Zahvaljuje se za molitve in razumevanje. Bodimo mu tudi mi hvaležni…

Kot župnik se zahvaljujem za vse, kar ste storili za našo župnijo, dekanijo, škofijo in Cerkev ter bližnjega na sploh. Poudaril bi predvsem hvaležnost vsem, ki redno molite in obiskujete nedeljsko ter za delavniško sv. mašo. Hvala vsem, ki darujete v puščico in za sv. maše. Hvala vsem, ki redno poravnate najemnino za grobe in prispevate za bero. Hvala vsem pevcem, bralcem beri, mežnarjem, ključarjem in aktivnim članom Ž P S ter Ž. Karitas. Hvala vsem, ki pridete okrasiti farno cerkev in skrbite za urejenost naših podružnic. Hvala moškim, ki so pomagali razžagati ter razcepiti drva. Iskrena hvala družinam v Spodnjem Logu ki nas hranijo in pomagajo pri delu na zvoniku.

Osebno se zahvaljujem Bogu, da me varuje in daje primerno zdravje za delo, ki sem ga skupaj s Tav lahko tudi to leto opravil in Vam prihranil kar nekaj € ter marsikatero uro, ko bi morali Vi na pomoč. Torej Bogu hvala in naj Vam On tudi bogato poplača!!!

Kako je z naročanjem sv. maš?

Letos jeseni so škofje določili nekatere nove cene.

Tako je dar za sv. mašo dvignjen iz 17 € na 20 €, prispevek pogrebcu iz 30 € na 50 €.

Glede mrliškega zvonjenje, je še nekaj nejasnosti. Ta čas bo ostalo po starem.

Ko smo o tem razpravljali na duhovniškem svetu, je škof jasno in odločno zatrdil, da je župnik dolžan vsako nedeljo in zapovedan praznik opraviti eno sv. mašo za farane in dobrotnike, ko se zbere največ vernikov. To se ne sme prenašati na kateri drugi dan v tednu, razen soboto zvečer, ki šteje že za nedeljsko sv. mašo. Pri nas je to precej nerodno, ker smo se nekako navadili, ali celo razvadili, da mora biti vse samo na nedeljo. Iz tega sledi, da bo treba za nedeljsko sv. mašo večkrat počakati, da pride na vrsto. Po drugi strani pa lahko opazite, da med tednom veliko mašujem po svojem namenu, ali si moram pridobiti darove od škofije. S tem sem prikrajšan za dohodek, v resnici je za dohodek prikrajšana župnija in Karitas, ker itak skoraj vse prihranke sproti trošim za potrebe obeh. Zlasti na pokopališče znosite kar veliko sveč in cvetja, kar je sicer lepo, vendar pokojniku ne koristi. Pokojniku edino koristi molitev in sv. maša. Ne daleč od nas se ob pogrebu nabere tudi po več deset sv. maš namesto cvetja, ali sveč.

Kaj je bilo z zvonovi v farni cerkvi?

Na velikim se je utrgalo usnje, ki drži kembelj. Zaradi dela v Spodnjem Logu nisem takoj mogel reševati. Vmes se je nekaj zmešalo še predzadnjemu, da smo potem z mojstrom oba uredili. Račun je težak 186,44 €.

Zvonik v Spodnjem Logu

Zvonik v Spodnjem Logu je zabetonirani in pokrit za skozi zimo. Kleparji bodo delali pozimi v delavnici. Skupaj bomo nadaljevali spomladi.

Na voljo so marijanski po 3 € in stenski po 1 € koledarji. Tudi pratika bo prej, ali slej. Za Oznanila bi bil zelo vesel vsaj 10 €. Torej je božič že blizu.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 5. 11 17.00 Pr † Rudi in Elizabeta ter Jože Mihelič Kovača vas
T 6. 11. 17.00 Trg v Trg † Janko Kapš
S 7. 11. 17.00 Adlešiči † Jože in Ane Pavlakovič ter Majda Strugar
Č 8. 11. 7.00 Trg za rajne duhovnike
P 9. 11. 17.00 Trg † Družina Tkalčič in Šterk Jelenja vas 3
S 10. 11. 17.00 Rd v zahvalo za dobrote in milosti v leto 2018 n. S. G.
N 11. 11. 9.00
11.00
Trg za farane in dobrotnike
Čeplje † Marija Tekavec in Jože Kure n. sestra Anica
P12. 11. 17.00 Drugje † g. Martin Gorše
T 13. 11. 17.00 Drugje za zdravje naše drage Mimice
S 14. 11. 17.00 Drugje † rajni Marentič n. Vlado in Anica Štaudohar
Č 15. 11. 7.00 Trg † rajni bivši člani Tav
P 16. 11. 17.00 Trg † Peter in Ana Majerle dol 7.
S 17. 11. 17.00 Rd † teta Mihelič n. Vlado in Anica. Štaudohar
N 18. 11. 9.00
11.00
Trg † družina Šajnič obl. D. Podgora
SL za farane in dobrotnike

Kako je z veroukom? Po resnem razmisleku bo verouk ob sobotah
Na skupnem sestanku smo se seznanili s stanjem glede našega verouka. Ker otroci ob petkih popoldne zaradi preutrujenosti niso sposobni slediti pouku, bomo do nadaljnjega imeli verouk ob sobotah in sicer:

  • 1., 2. in 3. razred od 9.00 do 9.30.
  • 4., 5. in 6. razred od 9.30 do 10.10
  • 7. in 8. + 9. razred od 10.10 do 10.50

Za normalen potek pouka naj poskrbijo starši. Tisti, ki pripelje, naj bo tudi v učilnici. Lahko pa se sosedi dogovorite za izmenično vožnjo.
Seveda še vedno velja, da je samo verouk brez ostale verske prakse premalo.  Prizadevajmo si, da bi bili čim večkrat deležni milosti, ki se naj bogatejše deli ravno pri nedeljski sv. maši ter naporu, da otrokom predstavimo bogastvo naše vere.

V nedeljo 11. 11. se bomo preselili iz farne cerkve  v našo kapelo Janeza Krstnika. Tu se bolje vidimo in slišimo pa tudi občutek je lepši, ko nas je videti malo več.

Po godu sv. Martina je zelo primerno, da se spomnite tudi na obveznosti glede bere, grobnine do 2018  in drugih še morda ne poravnanih računov…

V novembru skrbi za farno cerkev Stari trg ob Kolpi.