18. 11. – 33. navadna nedelja: Dan 12, 1 – 3 / Ps 16 / Heb 10, 11 – 14. 18 / Mr 13, 24 – 32
25. 11. – KRISTUS KRALJ: Dan 7, 13 – 14 / Ps 93 / Raz 1, 5 – 8 / Jn 18, 33b – 37
2. 12. – 1. adventna nedelja: Jer 33, 14 – 16 / Ps 25 / 1 Tes 3, 12 – 14 / Lk 21, 25 – 28. 34 – 36

18. 11. – 33. navadna nedelja

Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.
Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.«
»Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« »Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.
(Mr 13, 24 – 32)

Ob iztekanju Cerkvenega leta pridemo do vsebin, ki nas opozarjajo na našo minljivost in še bolj na smisel našega prizadevanja za življenje po veri, ki nas usmerja preko teh 'katastrofalnih' dogodkov. Jezus se seveda ni hecal, ampak nas je opozoril na dogodke ob dovršitvi sveta. Ni pa hotel povedati datuma, ker to ni naša stvar. Vse, kar nam je prej govoril pa je usmerjeno v to, da bi bil naš prehod iz tega vidnega in minljivega sveta čim bolj gotov in predvsem, da bi prišli na pravo stran torej v nebesa. Zadnja leta na žalost mnogi doživljajo krute ujme, ki skoraj dišijo po zgoraj navedenih. Seveda si moramo priznati, da vsi prispevamo k podnebnih spremembah in grenkobi tistim, ki doživijo vse hujše in pogostejše katastrofe…

Vendar je za nas odrešilno to, da bo takrat prišel na oblakih neba naš Odrešenik, ki nas vabi na svojo desnico v nebesa. Ko bo vse razpadlo z našim bornim telesom vred, bo nastopilo novo nebo in nova zemlja in mi bomo dobili poveličano telo, ki bo sposobno uživati v večni sreči.

Že Janez Krstnik je zaklical: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4, 17). Jezus se je učlovečil in nas na križu odrešil za nebeško kraljestvo že tu na tem minljivem svetu, ki je uvod v tisto pravo srečo v večnosti.

25. 11. – KRISTUS KRALJ – zaključek Cerkvenega leta

Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovoril: »Mo-je kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.«Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?«
Jezus je odgo¬voril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico.
Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«
(Jn 18, 33 – 37)

Te dni obhajamo sto let od konca I. svetovne vojne. Vrstijo se razne proslave in razprave, kako je ta morija, ki bi morala odpraviti vse naslednje vojne, pripravila teren za II. še hujšo vojno ter lokalne vonje, ki sedaj trajajo, so nekako III. svetovna vojna po delih. Bog se nas usmili in zlasti tistih ubogih ljudeh, ki po nedolžnem in nepotrebnem trpijo…

Jezus je sicer nekje izjavil, da je prišel vreči ogenj in razdor na zemljo… Vendar ni šlo za vojno z vsemi mogočimi morilskimi orožji in orodji. Jezus povzroča nemir med nami in v nas, da bi se spreobrnili in opredelili za pravo Resnico. Gre za najresnejšo zadevo v našem življenju, da spoznamo resnico in po njej in z njo živimo…

Pilat je imel oblast, Jezusa obsoditi, ali oprostiti. Zato ga je resno spraševal, da bi ga oprosti, vendar se Jezus ni hotel zagovarjati ampak mu je povedal, da je njegovo delo pričevati za resnico. To je nadutega Rimljana skoraj užalilo, ker se je spomnil raznih spletk in puhlic, ki so jih prodajali dvorni 'učenjaki', da je zavzdihnil. »Kaj je resnica?« (Jn18, 38b).

Jezus je nadalje molčal in sprejel kruto obsodbo ter izvršil Očetovo voljo ter nas vse odrešil… Rezultat njegovega odrešilnega dejanja bo v polnosti viden ob dovršitvi sveta…

Kristjani se resnično nimamo česa bati in biti zagrenjeni. Imamo pa vse razloge, da smo ponosni na svojega Kralja, ki mu krone in prestola nihče več ne more odvzeti. Hudič se sicer na videz dokaj uspešno trudi, da bi nas od tega odtrgal in zapeljal v svoje kraljestvo smrtne sence, Toda zadnjo besedo ima on, ki je Alfa in Omega – začetek in konec naš Kralj vesoljstva. Vladaj Kristus Kralj!!

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Po prazniku Vseh svetih nas čaka veliko dela z odsluženimi svečami. Tega je toliko, da se bomo z njimi ukvarjali od postavitve jaslic do svečnice. Gre za posebne odpadke, ki jih nekaj uspemo reciklirati.

vsi sveti

Verouk na soboto je lažji in uspešnejši

  • 1., 2. in 3. razred od 9.00 do 9.30.
  • 4., 5. in 6. razred od 9.30 do 10.10
  • 7. in 8. + 9. razred od 10.10 do 10.50

Kot sem predvideval, so bili v soboto otroci spočiti in povsem drugače razpoloženi. Niti enkrat ni bilo potrebno povzdigniti glasu in vse smo se 'zmenili' v dokaj kratkem času... Dragi starši! Razumem vaše težave in želje, da bi bila sobota povsem prosta samo za vas in družino. Toda dati otrokom priložnost, da spoznajo našo vero je izjemno pomembno dejanje, ki se Vam bo obrestovalo na dolgi rok. Torej potrpimo in se darujmo za blagor naših otrok.

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da sem preveč popustljiv in pustim k zakramentov vse ne glede koliko redno obiskujejo verouk in zlasti nedeljsko sv. mašo. Kritika je delno na mestu, vendar je treba vedeti, da gre za področje milosti, ki jo deli Bog in ne župnik. Ko prideš k sv. maši, ali k verouku vedno dobiš. Zato so veliko na boljšem tisti, ki redno hodijo k enemu in drugemu. Žal pa mnogi nimajo take podpore od doma, ali možnosti. Tudi takim moramo pomagati, da so vsaj občasno deležni Božjih darov.

Nedeljska sv. maša je v kapeli J. Krstnika

Nedeljska sv. maša je v kapeli J. Krstnika je drugače doživeta, kot v veliki farni cerkvi. V kapeli smo bolj skupaj in ne moti jo nas razni odmevi. Tako malo nas je ostalo v naši dolini. Povabit še koga, ki se je od cerkve sam Bog ve zaradi česa oddaljil. Običajno gre za neke malenkosti, ki se nikakor ne morejo primerjati z bogastvom samo ene sv. maše.

Teden Karitas od 25. 11. do 2. 12.

Zadnji teden v Cerkvenem letu je rezerviran za teden Karitas, kar pomeni, da nas Cerkev opominja, naj vsaj v tem tednu malo več pomislimo na naši neodložljivo dolžnost, ki izhaja iz zapovedi »Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe!« Torej je ta teden priložnost, da o tem razmišljamo in po svojih najboljših močeh ukrepamo. Skratka, da preidemo od lepih besed, h konkretnim dejanjem. Nikar ne zamahnimo z roko, 'da itak ne vemo oziroma nimamo komu, ali nimamo kaj dati. Malo se spomnimo pokojne Mimice. Ona je vedno imela komu in kaj dati. Na gre za neke velikanske zadeve, ampak drobne stvari, ki pa so tako potrebne, da nam je lepše in lažje.

2. 12. – nedelja Karitas

Prva adventna nedelja je »nedelja Karitas« Z njo povzamemo prejšnje leto in pričenjamo novo Cerkveno leto. Karitas moramo imeti vedno v mislih in srcu. Zato bomo ta dan tudi malo več dali v puščico pa še koga spodbudili, ki ima več kot mi, naj se izkaže.

Ne pozabimo beseda karitas pomeni ljubezen. Če ljubimo, potem se nimamo česa bati, da bi pozabili na pravo krščansko držo.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 19. 11. 17.00 Pr † Mimica Rade n. Kolteči
T 20. 11. 17.00 Trg v Trg † Mimica Rade n. sestre iz očesnega oddelka
S 21. 11. 17.00 Zg † Marija Pešelj 8. dan
Č 22. 11. 17.00 Trg † Jurij obl. in rajni Mašič Sodevci
P 23. 11. 17.00 Trg † Marijanka Kavran 8. dan
S 24. 11. 11.00
17.00
Trg kapela J K krst Marije Maše Veselič iz Knežje L.
Rd † Vsi rajni iz družine Grenc
N 25. 11. 9.00
11.00
Trg † Ivan obl. in Minka Butala
Čeplje za farane in dobrotnike
P26. 11. 17.00 Pr † Mimica Rade n Vida Verderber
T 27. 11. 17.00 Trg † Vsi rajni Konda Dol 6
S 28. 11. 17.00 Zg † Marija Pešelj 8. dan
Č 29. 11. 7.00 Trg † rajni duhovniki in sestre redovnice
P 30. 11. 17.00 Kal. na čast sv. Andreju za žive in rajne Deskovčane
S 1. 12. 17.00 Rd za farane in dobrotnike
N 2. 12. 9.00
11.00
Trg † Jožefa Movrin 1. obl. Jelenja vas
SL † Justina Činkelj n Vida N M

22. 11. ob 17.00 sv. Cecilija zavetnica cerkvene glasbe: Drage pevke in pevci lepo povabljeni na letno srečanje . Pri sv. maši v kapeli Janeza. K. se bomo priporočili in zahvalili, potem se bomo okrepili v kuhinji ter poklepetali.

23. 11. ob 17.00 seja Ž P S in Ž K:
Za nami je kar pestro  poletje. Med tem se je marsikaj zgodilo pa tudi naredili smo kar nekaj. Zato Vas iskreno vabim, da se seje udeležite vsi člani in vsi, ki Vas zanima, kaj se imamo pogovoriti. Seja se seveda vedno prične s sv. mašo. Ker je pri vsaki seji treba podati tudi duhovno misel. To se najučinkoviteje zgodi  med sv. mašo, ko lahko prejmete tudi sv. obhajilo.

25. 11. ob 15.00 Črnomelj pastoralni center: letno dekanijsko srečanje Ž P S:
Tudi ta srečanja so zelo priporočljiva, da se srečamo na dekanijski ravni z podobno mislečimi, ki se trudimo narediti kaj dobrega za svojo župnijo in dekanijo. Na teh srečanjih je vedno tudi izbran predavatelj, ki iz svojega vidika nekoliko osvetli – pojasni smisel našega prizadevanja.

30. 11. ob 17.00 žegnanje pri sv. Andreju na Kalvariji Lepo vabljeni!

Po godu sv. Martina je zelo primerno, da se spomnite tudi na obveznosti glede bere, grobnine do 2018  in drugih še morda ne poravnanih računov…

V novembru skrbi za farno cerkev Stari trg ob Kolpi.