13. 12 – 3. adventna nedelja: Iz 61,1- 2.10–11/Ps Lk 1,4 –57/1Tes 5,16 – 24 / Jn 1, 6 – 8.19-28
20. 12. – 4. adventna nedelja: 2 Sam 7, 1 – 14 / Ps 89 / Rim 16, 25 – 27 / Lk 1, 26 – 38
25. 12. BOŽIČ dnevna maša: Iz 52, 7 – 10 / Ps 98 / Heb 1, 1 – 6 / Jn 1, 1 – 18
27. 12. – SVETA DRUŽINA: 1 Mz 15,1 – 6;21,1 – 3 / Ps 105 / Heb 11, 8. 11 – 19 / Lk 2, 22- 40

13. 12. – 3. adventna nedelja

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.
(Jn 1, 1 – 6)
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem Mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovoril. Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.
(Jn 1, 19 – 17)

Prejšnjo nedeljo sem malo modroval o 'Gospodovi poti'. Danes nam Učenec Janeza Krstnika poznejši apostol Janez pove o Krstniku še nekaj. Zlasti to, da on ni Kristus, ampak klicar, ki nas roti, naj vendar v adventu popravimo Gospodovo pot. Da ne bo pomote. Gospodova pot se 'ne pokvari'. Žal pa se z naše strani na njej nabere marsikatera ovira, da potem Gospod ne more k nam. To je tisto, kar je treba popraviti, ali bolj naravnost rečeno pospraviti. Seveda gre za naše grehe in skrhane medsebojne odnose. Ta epidemija nas je zaprla v domače hiše torej v družine, kjer je skoraj povsod marsikaj neprimernega, ki kliče po popravilu. Ker bo kriza še kar trajala in trajala, je logično, da zadeve pričnemo pospravljati. Lepo bi bilo, da bi to uredili že pred jaslicami ob prihodu plamena, ki je prinesen iz votline, kjer se je pred 2020 leti rodil Odrešenik. Takrat so angeli priredili pastirjem nočni nebeški koncert in zapeli: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji«.

Torej čim prej pospravimo Gospodovo pot med seboj in med nami in Bogom. Da bi nam čim bolj uspelo pomnožimo molitev ob adventnem vencu. Pa tudi na pravo spoved ne pozabimo.

20. 12. – 4. adventna nedelja

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
(Lk 1, 26 – 38)

Zadnja adventna nedelja nam približa dogodek, ko je Bog vstopil v čas in prostor. Najprej sicer v dom device Marije in njeno srce, čez 9 mesecev pa v betlehemski hlevček. Odlomek dobro poznamo, saj ga beremo ob Marijinih praznikih, zlasti 25. marca, ko praznujemo praznik Gospodovega oznanjenja Mariji.

Če malo zopet poškilimo nazaj na tretjo adventno, bi nam to poročilo le pomagalo malo bolj 'pospraviti Gospodovo pot'. Zakaj?! Ker je pri Mariji vse tako čisto in je Ona vedno naravnana na nekaj dobrega. Res je moral nadangel Gabriel malo pojasniti, kako so si to v nebesih zamislili. Potem pa brez dodatnih vprašanj in pogojevanj tako rekoč sama pri sebi vzdihne in pritrdi: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!«…

Bo kdo komentiral 'lahko njej, ker je bila brez madeža spočeta…' Seveda, od slej jo blagrujemo vsi krščanski narodi. Vendar ona prihaja k nam skozi vse leto bolj sama, sedaj v adventu pa skupaj z Jožefom in čaka da pripravimo jaslice. V sveti noči pa nam bo v njih položila božje Dete samega Odrešenika. Na nas je, da poslušamo Božjo Besedo in potem pritrdimo: »Glej, tudi jaz sem Gospodov služabnik! Zgodi se mi po Božji Besedi!« Tudi zato je treba pospraviti tako pot, kot naš dom!

Betlehemska luč

Luč miru iz Betlehema bo tudi v letošnjem, zelo drugačnem adventnem času, lahko prinesla mir v vaše domove. Belokranjski skavti bodo namreč tudi letos tradicionalno delili plamen in poslanico Luči miru iz Betlehema po župnijah Bele krajine. Zaradi ukrepov, s katerimi smo obkroženi, pa bo deljenje potekalo na drugačen način.Deljenje plamena bo v naši župniji potekalo v nedeljo, 20. 12. 2020, med 9:30 in 10:30. Prevzem bo mogoč na dvorišču. Ob tem vas pozivamo k strogemu upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, predvsem bodimo pozorni na vzdrževanje ustrezne varnostne razdalje. Sveče bodo nastavljene na izoliranem mestu, prevzema pa naj jih en posameznik (ali več pripadnikov istega gospodinjstva) naenkrat.Poleg tega vas prosimo, da s seboj prinesite steklene embalaže sveč Luči miru iz Betlehema, če ste jih uspeli v preteklih let shraniti, in prevzamete le nov vložek s plamenom Luči miru iz Betlehema, saj si na tak način prizadevamo k čim večji trajnosti in prijaznosti do okolja.Tudi letos boste ob prejemu plamena in poslanice lahko darovali prostovoljne prispevke, ko bodo namenjeni v dobrodelne namene in za delovanje skavtov.

Skavti vam želijo prijetne in blagoslovljene božične praznike, v katerih naj vas vnema plamen Luči miru iz Betlehema.

Zahvala ob koncu leta

Leto se hitro izteka pa je prav malo premisliti, kako je potekalo in kako smo ga dojemali. Bogu hvala, da smo ga v naši župniji razen nekaj družin preživeli zdravi glede korone. Res je bilo marsikaj omejeno in je treba veliko pozornost posvečati preventivi, da se ne bi zlovešči virus prehitro širil.

Po drugi strani je to omogočilo vsem nam duhovnikom, da smo si na nek način '''oddahnili'''. Ko smo bili odrezani od neposrednega stika z Vami verniki zlasti pri bogoslužju. Tega si ni nihče izmed nas niti slučajno želel, zlasti tako dolgo. Je pa zaleglo, da smo lahko počasi dojemali bogastvo naše službe. Upamo, da bomo zopet kmalu lahko skupaj obhajali Gospodove skrivnosti brez omejitev.

Kar nekaj smo pridelali in veliko dobrega drugega postorili.

Zato smo Bogu iskreno hvaležni.

Hvaležni smo tudi drug drugemu, da nam je bilo lepo.

Zlasti je bilo lepo po leti, ko nas je obiskalo toliko domačih prijaznih turistov. Ni se nam bilo treba matrati z tujimi jeziki.

Osebno sem hvaležen za sedemdeset letnico in vsem ter vse, kar ste mi ob tem storili in zaželeli.

Bogu hvala in zahvala ter vsem Vam dobri ljudje! Pa vesel Božič!
Vaš dolgoletni župnik polanski Jože Pavlakovič brat Janez.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 14. 12. 7.00 Trg † vsi rajni Majerle Dol 1
T 15. 12. 7.00 Trg † Pavel Šutej 30. dan
S 16. 12. 7.00 Trg † Ivan Rauh 30. dan
Č 17. 12. 7.00 Trg † Anton Kovačič 30. dan
P 18. 12. 7.00 Trg † Matjaž Hliš 1. obl.
S 19. 12. 7.00 Trg Ivan in Katarina Konda Dol 6
N 20. 12. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 21.12. 7.00 Trg † Ane obl., Jože Pavlakovič in Majda Strugar obl.
T 22. 12. 7.00 Trg v zahvalo
S 23.12. 7.00 Trg † Marjan Kalčevič
Č 24. 12. 7.00 Trg † Frančiška Škof obl., Frančiška Makše obl. in Justina Makše obl.
P 25. 12. 0.01
10.00
Trg za farane
Trg † Ivan Špehar obl.
S 26. 12. 7.00 Trg † Albina Štaudohar obl.
N 27. 12. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Kako bo za božič?!
Nekaj se pripravlja, vendar sedaj ko to pišem ni nič konkretnega znano. Maše so oznanjene tako, kot da se ne bo nič izboljšalo. Ko se bo kaj spremenilo, bom objavil na fejzbuku in po telefonu.
Glede božične spovedi je možna posamična. Te dni sem v cerkvi pri jaslicah. Lahko pokličete in se bomo dogovorili os 15.00 do 18.00. Tisti, ki ste v istem gospodinjstvu, lahko pridete skupaj.
Polnočnica bo v farni cerkvi in dnevna sv. maša. Če bo dovoljeno bo sv. maša na Štefana v Zagozdacu ob 10. 00 in 27. 12. za Anževo še v Predgradu ob 17. 00.

Leto sv Jožefa od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021
To je za našo župnijo dvakrat dobrodošlo. Naš župnijski glavni zavetnik je sv. Jožef, ravno tako naše škofije in slovenskih dežel.
Druga tako lepa okoliščina je naše jubilejno leto 800 let od prihoda prvega kaplana, ki je stalno ostal pri nas.
Čeprav že 70 let nosim njegovo ime, se vse premalo tega zavedam.
Naj nam to praznično in jubilejno leto čim bolj odpre notranje širine, da bi se skupaj in posamič redno priporočali našemu mogočnemu zavetniku in priprošnjiku. Sveti Jožev, varuh Svete Družine in nas vseh, prosi za nas!

Bolnike in ostarele bom obiskal takoj, ko bo mogoče. Komaj čakam!

Dokler bodo jaslice bomo za cerkev skrbeli sami.