800 let od prihoda stalnega kaplana

25. 12. BOŽIČ dnevna maša: Iz 52, 7 – 10 / Ps 98 / Heb 1, 1 – 6 / Jn 1, 1 – 18
27. 12. – SVETA DRUŽINA: 1 Mz 15,1 – 6;21,1 – 3 / Ps 105 / Heb 11, 8. 11 – 19 / Lk 2, 22- 40
3. 12. - 2. nedelja po božiču: Sir 24, 1 -4. 8 - 12 / Ps 147 /Ef 1, 3 - 6.15 - 18 / Jn 1 – 18
10. 1. – Jezusov krst: Iz 55, 1 – 11 / Ps Iz 12, 2 – 6 / 1 Jn 5, 1 – 9 / Mt 1, 7 – 11

25. 12. – BOŽIČ

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
(Lk 2, 1 – 14)

'Ljudje obračamo, Bog obrne.' Zgodilo se je tudi Sveti Družini, ki se je gotovo s posebno pozornostjo pripravljala na sprejem Božjega Sina pa je Bog obrnil. In Bog se je rodil v zapuščenem občasnem hlevu. Sporočilo velja vsem nam, da Bog ne prihaja k nam, da bi mu mi kaj dodali, ampak da bi On dal nam sam sebe in nam omogočil prihod v nebesa. Ravno zaradi tega je sveta noč tako posebna in iz jaslic izhaja poseben mir. Tudi najlepša božična pesem je silno preprosta melodija in besedilo. Kljub temu ni lepše in ni bolj primerne za 'božično idilo'. Skušajmo se iz tega česa naučiti in ne delajmo Bogu ovir, ko hoče vstopiti v našo bližino.

27. 12 – SVETA DRUŽINA

Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka.
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva.« Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
(Lk 2, 22 – 35)

Marija in Jožef sta se držala postave in Jezusa prinesla v tempelj ter ga tam odkupila z dvema pticama. Morala sta opraviti to versko 'formalnost' kot spomin na izhoda iz Egipta. Vse je bilo v bistvu nesmiselno, saj je Jezus Bog sam. To priložnost ja izkoristi starček Simeon. Ko je malo popestoval Božjega Sina, je staršem potrdil, da je res Božji Sin, vendar napovedal, da je prišel na svet z zelo odgovorno in težko nalogo. V nadaljevanju lahko beremo, da je tudi prerokinja Ana veliko povedala o tem otroku.

Sveta Družina nam je vzor, kako je treba upoštevati pravila igre, verska in družbena pravila, hkrati pa biti pozoren na posebna sporočila in opozorila. V letu sv. Jožefa se le večkrat zazremo v skrivnost Svete Družine, ker bomo le takako bolje spoznali tudi našega zavetnika sv. Jožefa.

3. 12. – 2. nedelja po božiču

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.
(Jn 1, 1 – 14)

Ta odlomek beremo pri zadnji božični sv. maši oziroma na pričetku Evangelija po Janezu. V tem tako imenovanem 'prologu', nam apostol Janez teološko pojasni za kaj v resnici gre. Od idilike jaslic nam dvigne pogled proti Bogu.

Bog je tisti, ki vodi zgodovino in ureja naše odnose. Žal se je skupina angelov Bogu uprla in posledično bila izgnana iz raja. Sedaj nam hudi duhovi kar naprej servirajo 'svojo resnico' torej laž. Tako sta pretentala že Evo in Adama v raju in žal mnoge in premnoge Adamove potomce, med katerimi smo tudi mi. Kolikokrat smo se navdušili za nekaj 'edinstvenega' pa se je izkazalo za polomijo…

Letošnji prazniki so nekaj tako posebnega, ko se moramo ravnati povsem nasprotno od normalnega. Ravno ob tem prihaja na površje vsa sprijenost laži in moč teme. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.

Že 2020 let se trudimo, da bi ljudje sprejeli resnico in se zavzeli za luč pa kar naprej tema tako rekoč zmaguje. Vendar angel potolaži žene ob praznem grobu: Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili«.(Mt 28, 5 – 6). Ne bojmo se stopiti v k jaslicam in počastiti Sveto Družino. Od tu prihaja mir luč in resnica, kar nas edino lahko pomiri in osvobodi.

voscilo2021

Spored sv. maš in bogoslužja

P 28. 12. 13.00 Trg pogreb † Viljem Šajnič
T 29. 12. 15.00 Trg pogreb† Jože Butala
S 30. 12. 17.00 Rd v zahvalo za vse dobro v letu, ki se izteka
Č 31. 12. 17.00 SL † Marija in Anton Ficko
P 1. 1. 14.00 Zg za blagoslov v nastopajočem leti 2021
S 2. 1. 12.00 Trg pogreb † Katarina Šterk Predgrad
N 3. 1. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 4. 1. 17.00 Trg † Viljem Šajnič 8. dan
T 5. 1. 17.00 Trg † Jože Butala 8. dan
S 6.1. 17.00 Trg † rajni Kuzma in Matkovič
Č 7. 1. 17.00 Čeplje † Cilka in Ivan Rauh
P 8. 1. 17.00 Rd za dober pričetek šolskega in novega leta
S 9. 1. 17.00 Pr † Katarina Šterk 8. dan
N 10. 1. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Kako po božiču?! Ne vemo
Maše so napisane tako, kot bi bilo dovoljeno hoditi k sv. maši tudi vernikom. Če bo to možno, bo veljalo, kot je napisano. Če pa pride spet do zaprtja, bodo sv. maše zopet zjutraj ob 7.00 v Trgu. Bolj se bomo držali pravil za preprečevanje okužbe, prej bo zopet vse normalno.

Razstava jaslic in angelov: naš Tone vsako leto naredi jaslice za državno razstavo, ki je nekje v Slovenji. Letos je odpadla pa smo jaslice postavili po hodniku in kuhinji Tav. Jaslicam so se še pridružili vezeni angeli naših polanskih vezilj pri KUD Stari trg. Postavitev si lahko ogledate od zunaj z držanje predpisane razdalje.

Leto sv Jožefa od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021
To je za našo župnijo dvakrat  dobrodošlo. Naš župnijski glavni zavetnik je sv. Jožef, ravno tako naše škofije in slovenskih dežel.
Druga tako lepa okoliščina je naše jubilejno leto 800 let od prihoda prvega kaplana, ki je stalno ostal pri nas.
Čeprav že 70 let nosim njegovo ime, se vse premalo tega zavedam.
Naj nam to praznično in jubilejno leto  čim bolj odpre notranje širine, da bi se skupaj in posamič redno priporočali  našemu mogočnemu zavetniku in priprošnjiku. Sveti Jožev, varuh Svete Družine in nas vseh, prosi za nas!

Bolnike in ostarele bom obiskal takoj, ko bo mogoče. Komaj čakam!

Dokler bodo jaslice bomo za cerkev skrbeli sami.