800 let od prihoda stalnega kaplana

24. 1. – 3. nedelja med letom: Jon 3, 1 – 5 . 10 / Ps 25 / 1 Kor 7, 29 – 31 / Mr 1, 14 – 20
31. 1. – 4. nedelja med letom: 5 Mz 18, 15 – 20 / Ps 95 / 1 Kor 7, 32 – 35 / Mr 1, 21 – 28
7. 2. – 5. nedelja med letom: Job 7, 1 – 7 / Ps 147 / 1Kor 9, 16 – 19.22 – 23 Mr 1, 29 – 39

24. 1. – 3. nedelja med letom

Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.
(Mr 1, 14 – 20)

Po krstu je šel Jezus v puščavo za 40 dni. Potem je še malo počakal, da so Janeza Krstnika aretirali. Ko se je to zgodilo je prišel k jezeru in tam poklical prve štiri učence. Dva je že spoznal, ko sta ga obiskala v puščavi in videla 'kako stanuje'…

Pričel je s stavkom predhodnika Janeza: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Ta klic ima tri pomembne poudarke. Najprej – 'čas se je dopolnil'. To pomeni, da nimamo več kaj čakati. Tudi epidemija se nekako nagiba h koncu. Zato tudi mi nikar ne čakajmo, ampak se sedaj, ko je še kar nekaj več časa, kot poleti pričnimo pripravljati na 'versko obnovo' po pandemiji v jubilejnem letu. Torej pričnimo takoj.

Druga zadeva je 'spreobrnjenje' – Le za kaj se je treba spreobrniti?! Zato, da odrinemo na globoko. Da damo duška tudi svoji duhovni plati, da naredimo kaj tudi za dušo. Minulo leto smo kar nekaj vernikov pokopali, ki so umrli v bolnici, ko ni bilo možno priti duhovniku na obisk s'poslednjim oljem'. Torej se lepo pripravimo, dokler smo 'še kaj pri sebi', da bo odhod s tega sveta čim bolj normalen za kristjana.

Tretji poudarek je še najbolj odrešujoč – 'verujte evangeliju!' Ja Evangelij je vesela novica, da nas Bog pričakuje v svojem objemu v svojem kraljestvu v nebesih. Za to se pa moramo primerno pripraviti. To najlažje storimo, če zaživimo Jezusovo oznanilo, ki ga je pričel z osmero blagri in še potem z oznanilo drugih danosti, ki jih je predstavil v nadaljnjem poučevanju. Predvsem si prizadevajmo za ponižnost in ljubezen do Boga in bližnjega ter vsega stvarstva. Da bi nam uspelo uresničiti zadnje dva povabila, je res potrebno pravo spreobrnjenje.

Spomnimo se. Janez je krščeval z vodo – Jezus pa nam je zagotovil krst v Svetem Duhu in resnici. Kristjan se mora vedno zavedati, da je telo in materialni svet le v službi duši in duhovnim vrednotam-. Izkoristimo torej ta 'dar epidemije', ko smo dobili toliko priložnosti za poglobitev svoje vere in medsebojnih odnosov.

31. 1. – 4. nedelja med letom – nedelja Božje besede

Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, Božji.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje.
(Mr 1, 21 – 28)

Po molitvenem tednu za krščansko edinost nastopi nedelja Svetega pisma. Tako je nekako samoumevno, saj nas razdeljene kristjane najbolje povezuje ravno skupno Sveto pismo, čeprav ga nekatere sestrinjske cerkve ne uporabljajo v tako velikem obsegu, kot mi Katoliki in Pravoslavni,vendar ne gre za veliko razliko. Bistveno je enako in Stara zaveza je vez z bratranci Judi. To pomeni, da le radi jemljimo 'knjigo vseh knjig', jo berimo in predvsem živimo iz prebranega.

Danes je pred nami dogodek v Kafarnaumu, ko je Jezus izgnal nečistega duha iz obsedenega trpina. Hudič se je predrzno branil in hotel Jezusa kompromitirati. Pričel ga je obtoževati in razkrivati njegovo moč. Toda Jezus ga na kratko odpravi – zapove mu: »Umolkni in pojdi iz njega!« Hudič je nesrečnika stresel ter odšel iz njega. Ljudje so se pa začudili: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« Nauk z oblastjo nad nečistimi – hudimi duhovi je neprecenljiva 'novost' evangelija. Bog nam je dal moč, da se lahko hudiču upremo in se mu ne pustimo polastiti. Pri tem nas varuje neizbrisno znamenje, ki ga dobimo ob krstu. Hudič nas še kako oblega in išče, kje mu bomo 'odprli vrata'. Za uspešno kljubovanje se utrjujemo pri bogoslužju, z rednim prejemanjem zakramentov, molitvijo in 'hranjenjem' z božjo Besedo.

Marsikomu se žal zgodi, da ga hudi duhovi zelo mučijo in utrujajo, da že lahko zgleda kot prava obsedenost. Z dobro spovedjo in prejemom obhajila se lahko človek povsem umiri. Vendar je za dobro iskreno ter povsem odkrito spoved potrebna dobra - primerna priprava. Da se zavemo svojih grehov in slabih dejanj, nam mora nekdo pomagati in nam nastaviti ogledalo…Tu nam pomaga prav Sveto pismo ter poglobljena molitev, kolikor jo je obremenjen človek sploh sposoben. Za hujše primere tudi za pravo obsedenost Cerkev postavi določi posebne duhovnike v službo egzorcista. On v moči te službe in z osebnim poglobljenim življenjem pomaga nesrečnikom, da odkrijejo, kje so šli predaleč. Pravijo, da običajno zadostuje dobra izpoved, ki je po mnenju egzorcista Janeza Kavčiča neke vrste egzorcizem. Če je le preveč, moli nad njim veliki egzorcizem in dobesedno izžene hudega duha.

Duhovniki ob posvečenju dobimo 'oblast' odpuščati grehe in deliti ostale zakramente, razen duhovniškega posvečenja. To naše oznanjevanje nekako dopolnjujemo z oblastjo. Vsem toplo priporočamo redno branje Svetega pisma in molitve ob njem. Pa tudi drugače poskrbite za duhovno branje in redno molitev ter udeležbo pri sv. maši. To ne pomeni, da nas skušnjavec ne bo nadlegoval, ampak se mu bomo lažje postavljali po robu ter se ga obranili, da se nas ne polasti.

Potres v naši soseski – kako pomagati?

Slovenska karitas nadaljuje z zbiranjem darov za pomoč ob potresu v Petrinji
z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 z vrednostjo daru v višini 5 EUR ali
z nakazilom na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POTRES PETRINJA
Sklic: 00 627

Položnice že lahko dobite v farni cerkvi pod zvonikom.

Leto svetega Jožefa

Naša fara je bila najprej posvečena sv. Janezu Krstniku. To je bila prva cerkev. Okoli nje je bilo pokopališče in pri njej se je pred 800 leti naselil prvi stalni kaplan. Potem so sezidali večjo gotsko cerkev sv. Mihaela. Končno so obe cerkvi združili. Od sv. Janeza je ostal del ladje, ker je sedaj zakristija. Nadangeli so si izborili prezbiterij in s tem svojo kapelo.

Sveti Jožef je dobil mogočno cerkev z velikem prezbiterijem in široko ladjo z ravnim stropom. Potem so se tudi v ladji naredili obokane kupole in streho dvignili skoraj za dva metra.

Ker je bila župnija v 16. stoletju podrejena novomeškemu kolegijatnemu kapitlju, so kopirali zvonik kapiteljske cerkve in je dobil to lepo osmerokotno obliko. Prenovljena cerkev je bila posvečena 1749, ploščice položene 1904, prezbiterij z daritvenem oltarjem je bil urejen 1983. Sedaj vsake toliko časa dodamo kaj pohištva. Zelo potrebno bi narediti novo zakristijsko omaro in klopi na moški strani. Če Bog da župniku še kaj moči in poguma, bo tudi to prišlo na vrsto. Sedaj se le redno priporočajmo sv. Jožefu, da lepo poglobljeno preživimo jubilejno leto.

Sv. Janez Krstnik + sv. Jožef + sv. Rok prosite za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 25. 1. 17.00 Pr † brat Marko in starši Majerle Predgrad 55
T 26. 1. 17.00 Trg † Viljem Šajnič 30. dan
S 27. 1. 17.00 Trg † Jože Butala 30. dan
Č 28. 1. 7.00 Trg † rajni duhovniki in za duhovne poklice
P 29. 1. 17.00 Pr † Katica Šterk 30. dan
S 30. 1. 17.00 Sl † Alojz Košir
N 31. 1. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 1. 2. 17.00 Pr † Vinko Pešelj n Biserka z družino
T 2. 2. 17.00 Zg svečnica † Vida Štaudohar obl. Laze 5
S 3. 2. 17.00 Pr † rajni Majerle Dol 7
Č 4. 2. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovnice za duh. poklice
P 5. 2. 17.00 Trg † Peter obl. in Katarina Štefanc obl. Predgrad
S 6. 2. 17.00 Trg † Jožefa in Miha Movrin Jelenja Vas
N 7. 2. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

17. 1. ob 11.30, Sveti Anton:
Sv. mašo smo lepo opravili in med njo blagoslovili nov kipec sv. Antona, ki ga je kupil P. K. iz Blatnika. Licitacije ni bilo zaradi znanih ukrepov v zvezi z epidemijo. Nekako smo se dogovorili, da bi kazalo licitacijo izvesti v soboto 12. 6 ob 17.00 pred godom sv. Antona padovanskega. Bomo še videli, kako se bodo zadeve odvijale. Bistveno je, da se zavedamo, kako so nam svetniki veliki priprošnjiki. To pomeni, da se jim le radi priporočajmo.

Jubilejne jaslice:
Jaslice bodo še na ogled in za molitev do srede 3. 2., ko jih bo treba pospraviti. Še vedno še kdo pride. Velika škoda bi bila, če jih ne bi videli vsi Polanci, ki zmorete v cerkev.

2. 2. Svečnica Zg ob 17.00. Kot običajno bo blagoslov sveč v Zagozdacu. Res nas ne sme biti kaj dosti pri sv. maši. Sveče bomo blagoslovili in bodo na razpolago v hodniku župnišča. »V vsako hiši blagoslovljena sveča!«

Epidemija se le počasi umirja. Kako naprej?!
Žal je naša regija še vedno na 3. mestu po okuženosti, da pri nas še ni nič sproščenega. Vsi si želimo, da bi se to zgodilo čim prej tudi pri nas. Dobro je misliti tudi na to, kako bo po sprostitvi in kako bo ko epidemija mine.
Duhovnike skrbi, da se bo preveč vernikov navadili na »domačo sv. mašo« ter ostali doma tudi, ko bo zopet možno normalno sodelovati pri sv. maši brez omejitev. Predvsem si želimo, da bi se čim prej »prebudile« družine in se skupaj zopet čim bolj redno udeleževale nedeljske sv. maše.

V februarju skrbijo za urejanje farne cerkve Dol in Prelesje.