800 let od prihoda stalnega kaplana

2. 5. – 5. velikonočna nedelja: Apd 9, 26 – 31 / Ps 22 / 1 Jn 3, 18 – 24 / Jn 15, 1 – 8
9. 5. – 6. velikonočna nedelja: Apd10, 26 – 48 / Ps 96 / 1 Jn 4, 7 – 10 / Jn 15, 9 – 17
13. 5. – vnebohod: Apd 1, 1 – 11 I Ps 47 / Ef 4, 1 – 13 / 13 / Mr 16, 15 – 20
16. 5. – 7. velikonočna nedelja: Apd 1, 15 – 17.20 – 26 / Ps 103 / 1 Jn 4,11 – 16 / Jn 11b – 19

2. 5. – 5. velikonočna nedelja

»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.
(Jn 15, 1 – 8)

V nedeljo smo slišali, kako Jezus sam sebe imenuje Dobri Pastir. Danes dodaja, da je prava vinska trta. S tem je zelo nazorno pokazal, kako nujno je ostati tesno povezan z njim. Toda človek se ne rodi avtomatično povezan z njim. To se zgodi šele pri sv. krstu. Takrat se vcepimo v Kristusa na trto. Kakor pozeba, ali nevihta, zlasti toča in viharji nas lahko odtrga mladiko, tako nas greh odtrga od Kristusa. Zlasti smrtni greh nas popolnoma loči od milosti. Če smo dolgo odtrgani, se bomo prej, ali slej posušili. Za male grehe je zdravilo skesana molitev in prejem sv. obhajila. Za velike greha pa je zdravilo zakramentalna spoved, v skrajni sili bolniško maziljenje.

Značilnost Janezovega pisanja je, da večkrat ponovi isto misel. To kaže na to, kako je tema pomembna. Biti krščen ja nedopovedljiv privilegij. Pasti v grehe je odpoved temu dostojanstvu in prekinitev toka milosti. Zato je zakrament sv. spovedi učinkovito zdravilo, ki nam zopet povrne v posvečujočo milost. Zopet steče tisti pravi življenjski sok, ki nas dela nesmrtne.

Naj še jas ponovim. Sv. krst nas vcepi v Kristusovo skrivnostno telo Cerkev. Ko smo krščeni smo povezani s Kristusom smo v njem in on v nas in deležni tudi drugih zakramentov ob svojem času in potrebi. Naredimo torej vse, kar je potrebno, da ostanemo zdrave mladike, ki bodo obrodile žlahtni sad večnega življenja in blagoslov za naš sedanji čas. Pandemija nas je oddaljila od skupnega bogoslužja, da se resno bojimo, kako bo z vrnitvijo v vsakdanjo versko prakso. Potrudimo se in čim prej obnovimo našo popolno povezanost z trto z Gospodom.

9. 5. – 6. velikonočna nedelja

Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj!«
(Jn 15, 9 – 17)

Jezus nas zopet pelje korak naprej. Prispodobo o trti in mladikah dopolni z ljubeznijo. Bog je ena sama ljubezen. Zato ljubi tudi nas in vse stvarstvo. Kristjane ljubi še toliko bolj na poseben način.

V tistem času je bilo to nekaj tako novega, da mnogi niso mogli doumeti. On Božji Sin je prišel med nas v telesu, da se podari Očetu za naše odrešenje. V to ga ni nič drugega prisililo, kot sinovska ljubezen do Očeta in bratska ljubezen do nas.

Verjetno smo vsi vsaj nekoliko pod vplivom sedanjega časa, ko vse govori o ljubezni, kar na žalost bolj spominja na sebičnost, kot na pravo ljubezen. To se kaže tudi po tem, da je vse manj pravih krščanskih zakonov in vse manj otrok. Žal je to sad sedanjega časa in razmer.

Prav zaradi epidemije je današnji odlomek še kako aktualen. Jezus zagotavlja: Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj!« (Jn 15, 16 – 17). Oče nas je v ljubezni ustvaril – priklical v ta svet. Sin se je dal za nas in nas je izbral za nekaj posebnega. Preizkušnje so pač del vzgoje in priložnost, da se izkažemo. Izkoristimo to in se prepustimo Njegovi ljubezni, ko res začutimo mu pohitimo v objem. Naj deluje v nas in po nas. Tako častitljiva obletnica je letos, povrh še leto sv. Jožefa in družine. Oboje imamo v glavnem oltarju naše lepe farne cerkve. Ko bo do bolj sproščeni odnosi, bomo pomnožili molitveno skupino in izvedli širšo duhovno obnovo za vso župnijo. Do takrat in naprej pa ljubezen ni prepovedana niti zatrta. Ljubimo lahko tudi v duhu in na daljavo…

Spremembe v farni cerkvi II.

V prejšnji številki sem nekaj napisal o premestitvi krstnega kamna, danes pa o Marijinem oltarju. Kipec Fatimske Marije smo kupili 13. maja 2005 v Fatimi. Najprej je gledala skozi okno iz župnišča. Potem je bil v domu Tav, nato v levem kotu na hrastovem vršičku, potem nekaj dni na novem oltarju. Končno je pristala na konzoli ob glavnem oltarju. Res pestra zgodovina. Kipec je ravno tako velik, da se ga lahko prenaša in marsikam postavi. Je pa 'premajhen' za samostojen oltar. Novi oltar je bil od začetka mišljen za Kraljico miru iz Medžugorja. Fatimska je bila tam samo dokler ni bila gotova podoba Kraljice miru.

Nova podoba je narejena iz javorja, ki je rastel skoraj tik ob cerkvi. Drevo se je že pričelo sušiti, zato ima že nekaj temnih odtenkov. Podoba je malo nenavadna za Marijo. Majhna in deluje dobronamerno, kakor stara mama še bolj kot dobrodušna teta, ki nam nevsiljivo ponuja rožni venec in kaže na ambon, kjer se oznanja Božja Beseda. Dan po naši proslavi 800 letnice 25. 6. bo 40 let, kar se je v Medžugorju prvikrat prikazala. Mi smo od tam pred 15 leti dobili skupnost Tav in toliko drugih milosti, ki se ne opazijo takoj. Zato je kar pravi čas, da Kraljica miru dobi tudi svoj oltar.

Sprememba št III. premaknjen ambon

Ambon sem premaknil malo nazaj, da je lažje videti daritveni oltar. To ga je vzdignilo za eno stopnico. Oboje je koristno. Predvsem, da je malo na višjem. Oznanjevalca je bolje videti in slišati. Na ambonu se bere in razlaga Božja Beseda. Za poslušalce je dobro, da gojimo do nje posebno spoštovanje. Le tako jo bomo pazljivo poslušali in predvsem skušali po njej čim bolj dosledno živeti. Žal se je sedaj še bolj zaprl pogled na sedilje – župnikov sedež. To pomeni, da ga bomo čim prej premaknili na drugo stran, kar bo omogočilo, da ga bodo bolje videli iz kora.

Glede sedeža še dodam. Škofova cerkev se imenuje stolnica, ali katedrala. Ime izhaja in škofovega sedeža (stol – stolnica). Ker župnik upravlja župnijo po poslanstvu škofa torej v njegovem imenu, ima tudi on v farni cerkvi svoj sedež. Ob njega se lahko dodajo še dodatni sedeži za somaševalce in strežnike. Vse skupaj se tako imenuje sedilje.

Šmarnice: Letošnje branje je napisal župnik v Idriji g. Marko Rijavec z naslovom CAMINO – pot, ki se začne na koncu. Gre za popis romanja na grob apostola sv. Jakova v Španiji. Okrog 800 km peš romanja je resnično močna življenjska izkušnja. Kdor jo zmore, ga močno spremeni. Lepo vabljeni da vsaj malo občutimo razpoloženje na tako zahtevnem romanju.

Sveti Jakob in sv. Jožef ter sv. Marija prosite za nas.

9. 5. – Florjanova nedelja

Zaradi omejitev priporočam, da vsako PGD pride s praporjem in še enem članom. Sveti Florjan prosi za nas! Na pomoč!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 3. 6. 20.00 P † Marjan Kalčevič
T 4. 5 20.00 Trg za edinost znotraj K Cerkve in papeža Frančiška
S 5. 5. 20.00 Podzemelj za duhovne poklice in † duhovnike
Č 6. 5. 20.00 Zg na čast Materi Božji v zahvalo
P 7. 5. 20.00 Trg na čast sv. Jožefu
S 8. 5. 20.00 Trg † Peter Barič 30. dan
N 9. 5. 10.00
11.30
Trg za farane in dobrotnike
Trg † Angela in Alojz Koce
P 10. 5. 20.00 Pr † Pavel Bižal
T 11. 5. 20.00 Trg za duše v vicah
S 12. 5. 20.00 Zg za zdravje
Č 13. 5. 19.00 Trg vnebohodza duhovne poklice
P 14. 5. 20.00 Trg † Katarina Konda n hčere
S 15. 5. 20.00 S L † Matjaž Hliš n. m. cvetja
N 16. 5. 10.00
11.30
Trg za farane in dobrotnike
Trg v zahvalo I. K.

6. in 7. maja bom pričel obiskovati ostarele in bolne:
Če se kdo boji, da bi se kljub vsem previdnostnim ukrepom le kaj hudega storilo, naj me pokliče na 031 563 517, da se dogovorimo za pozneje.
Lepo bi bilo, da me pokličete tudi tisti, ki Vas še nisem redno obiskoval.

13. 5. ob 19.00 - Vnebohod slovesni praznik, po sv. maši razširjena seja Ž P S.
800 letnica se hitro bliža, da je skrajni čas za konkreten pogovor in dogovor, kako naj zadevo izpeljemo, ki bo na Ivanje, 24. 6. ob 16.00.
Župnik meni, da je glavna zahvalna sv. maša za ta dolga stoletja navzočnosti duhovnika med nami in s tem zakramentov ter duhovnega vodstva. Po sv. maši bo proslava. Osrednji gost in govornik bo naš gospod župan Andrej Kavšek. Potem bi bilo lepo, da bi malo kolali malo peli in kakšen skeč videli. Prav je, da se spomnimo tudi naše domovine, ki naslednji dan 25. 6. praznuje 30 let. Če bo dovoljeno, lahko pripravimo tudi kres na Vidmu. Torej razmislite in se med seboj pogovarjate, da se izbere in izpelje nekaj lepega, ki nam bo v veselje in čast.

7. 5. pričetek verouka: v petek ob 15.00 prvi, drugi, tretji in prvoobhajanci, ob 15.45 četrti, peti in šesti razred, ob 16.30 sedmi, osmi in bodoči birmanci.
Dragi starši, verouk bo v veliki kapeli, kjer je dovolj prostora. Zato pridite z otroki tudi Vi, da skupaj nekako lažje čim bolj spoznamo Boga, Cerkev in vse tisto, kar nam naša vera nudi. Škofje bodo odločili kdaj bo 1. obhajilo.

V maju skrbijo za farno cerkev Paka in Kovača vas.