800 let od prihoda stalnega kaplana

30 . 5. – SVETA TROJICA: 5 Mz 4, 32 – 34. 39 – 40 / Ps 33 / Rim 8, 14 – 17 / Mr 28, 16 – 20
3. 6. – SV. REŠNJE TELO IN KRI: 2 Mz 24,3-8 / Ps 116 / Heb 9, 11-15 / Mr 14, 12-16. 22-26
6. 6.- 10. navadna nedelja: 1 Mz 3, 9 – 15 / Ps 130 / 2 Kor 4, 13 – 5, 1 / Mr 3, 20 – 35
13, 6. – 11. navadna nedelja: Ezk 17, 22 – 24 / Ps 92 / 2 Kor 5, 6 – 10 / Mr 4, 26 – 34

30. 6 – SVETA TROJICA

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
(Mt 28,16 – 22)

Po slovesnem prazniki Binkošti se še oziramo v nebo, da bi primerno počastili Sveto Trojico. Judje kot izvoljeno ljudstvo si od poklica očaka Abrahama na vso moč prizadeva verjeti in častiti ENEGA BOGA. To je bilo v poganskem okolju mnogokrat tudi smrtno nevarno, zlasti, kose je kateri od vladarjev pripisoval božanskost…

Ob Jezusovem oznanjenju Mariji pa se 'zgodi' Sveta Trojica. Nadangel Gabriel pojasni Mariji, da bo spočela v moči Svetega Duha Sina Najvišjega. Torej se bo rodil Božji Sin po posredovanju Svetega Duha. Še bolj se je to izkazalo ob Jezusovem krstu, ko se je nad Jezusom prikazal Sveti Duh, pod podobo kakor golob. Iz neba se je še zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3, 17). Še več o Očetu je povedal Jezus sam in nazadnje obljubil drugega Tolažnika. Deseti dan po vnebohodu je končno prišel nad apostole Sveti Duh v podobi ognjenih plamenov…

Bog je nedoumljiva skrivnost. Zaradi nas in za nas se nam je razodel v treh osebah. Da nas je Jezus poučil o tem, kar naj bi vedeli o Bogu in predvsem, da nas je odrešil. Sveti Duh pa nas razsvetljuje in navdihuje ter deje moč za krepostno življenje po veri.

Na nas je, da se iskreno priporočamo dobremu troedinemu Bogu. Predvsem je za nas še kako dobro, da ga častimo, slavimo in poveličujemo v srcu z molitvami in dobrimi deli.

SLAVA IN ČAST IN HVALA OČETU IN SINU IN SVETEMU DUHU,
KI JE, KI JE BIL, IN KI BO PRIŠEL VEKOMAJ AMEN!

3. 6. – SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Prvi dan nekvašenega kruha, ko so žrtvovali pashalno jagnje, so mu rekli njegovi učenci: »Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj pravi: Kje je moj prostor, kjer bi jedel pashalno jagnje s svojimi učenci?‹ In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita.« Učenca sta odšla. Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila pashalno jagnje.
Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: »To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično, povem vam: Ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.« In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.
(Mr 14, 12 - 16. 22 – 26)

Jezus je pri zadnji večerji postavil sv. evharistijo – sveto mašo in apostole posvetil za duhovnike ter jim dal pooblastilo, da oni lahko posvečujejo nove dijakone, duhovnike in škofe. Tako je v svetem zakramentu ostal med nami tudi materialno pod podobo posvečenega kruha in vina. Ti dve priljubljeni živili postanejo med sv. mašo Jezusovo Telo in Kri. Zaradi dramatičnih dogodkov po zadnji večerji – prvi sv. maši, to praznujemo na četrtek po nedelji Svete Trojice. Ker gre za tako vzvišen dogodek po sv maši ponesemo Sveto Rešnje Telo še ven iz cerkve, da z njim blagoslovimo naše naselje, polja in druga delovna mesta ter reči, ki nam služijo. Telovska procesija je lahko na praznik, ali na telovsko nedeljo po prazniku. Pri nas smo navajeni na nedeljo pa ste še posebej lepo povabljeni, ko na veliko noč procesija zaradi epidemije ni bila možna. Naj nas Jezus v Svete Zakramentu blagoslovi, osrči, ozdravi in poživi.

6. 6. – 10. nedelja med letom

Nato je prišel v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili. Ko so njegovi to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: »Bélcebub ga je obsedel in s poglavarjem demonov izganja demone.« Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govoril: »Kako more satan izganjati satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže; šele tedaj bo izropal njegovo hišo Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil.« To je povedal, ker so govorili: »Nečisti duh ga je obsedel.«
Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«
(Mr 3, 20 – 35)

Danes na deseto navadno nedeljo, ki je še telovska, berem Božo Besedo od nedelje med letom. V pričujočem odlomku Evangelija po Marku slišimo zelo aktualna pojasnila. Ker vodilnim farizejem, pismoukom in starešinam Jezusov stil ni bil všeč, so se ga hoteli na hitro znebiti. Obsodili so ga, da je obseden, ali vsaj v povezavi z poglavarjem hudih duhov. Razširili so govorice, da ni normalen. Temu je nasedlo sorodstvo, da se je celo Marijo pridružili delegaciji, ki bi ga vzela domov in 'rešila'.

Jezus ni popustil in vsakemu povedal svoje Hudiča izganja z Božjim prstom. Kdor posluša njegovo Besedo in po njej živi mu je brat, sestra in mati. Ni podlegel pritiskom v puščavi na pričetku javnega delovanja, niti na višku. Ni se ustrašil velikega zbora, Herod, ne Pilata, niti križa in smrti.

Žal se sedaj tako z lahkoto govori o Bogu in Cerkvi ter vernikih toliko hudih stvari, natolcevanj in krivih obtožb. Kakor, da smo se na to navadili, nas običajno laži in izmišljotine kaj dosti ne ganejo. Tako vsi skupaj skoraj neopazno tonemo. Hkrati se čudimo, kako to, da nas pestijo razne neprijetne zadeve. Pandemija in muhasto vreme, je samo zunanji pokazatelj golobljega dogajanja. Zamislimo se ob tem in si priznajmo, da je čas za duhovno prenovo. Naredimo pogoje, da bo lahko tudi o nas Jezus lahko dejal: »Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3, 35).

Pravilno spoznati božjo voljo in v vsej polnosti izpolniti je naša življenjska priložnost in stalni izziv. Za oboje se velja potruditi. Pri Bogu se največ in najlažje doseže z molitvijo in spolnjevanjem njegove volje. Molitvena skupina ima predvsem ta namen, da skupaj molimo za svoje potrebe in tudi širše.

Letošnji junij je praznični mesec

Že 1. 6 bi se morali zahvaljevati, da je farno središče bilo obvarovano pred posledicami II. vojne. 2. 6. pridejo k nam dekanijski duhovniki na konferenco. 12. 6. bomo imeli poroko po dolgem času. Isti dan tudi predstavitev dela molitvene skupine. V tem tednu tudi 200 let šole. 13. 6. sv. Anton, 21. 6. sv. Alojzij. 24. 6. sv. Janez in 800 letnica. 25. 6. dan samostojnosti 30 let. 25. 6. tudi 40 let Medžugorja. 27. 6. prvo sveto obhajilo, 29. 6. sv Peter in Pavel. To so zelo pomembne in lepe reči, ki jih želimo čim bolj lepo in hvaležno praznovati. Bogu hvala tudi za vse ostalo!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 31. 5. 20.00 Videm † Alojz obl. in starši Kljun
T 1. 6. 13.00 Videm pogreb † Matija Kovač Nemška Loka
S 2. 6. 9.30 Trg somaševanje † Tončka Antič n. Kristina
Č 3. 6.
TELOVO
10.00
18.00
Trg za farane in dobrotnike
Trg Za zdravje n. Vida Vrt
P 4. 6. 20.00 Trg † Viljem Šajnič n. Zlata
S 5. 6. 20.00 Čep † Vilma Štaudohar 30. dan
N 6. 6. 10.00 Trg za farane in dobrotnike po sv. maši procesija
P 7. 6. 20.00 Pr † Ivan in Ivanka Jonke obl. Predgrad 6
T 8. 6. 20.00 Čep † Matija Kovač 8. dan
S 9. 6. 20.00 Zg v dober namen
Č 10. 6. 7.00 Trg † za duhovne poklice in rajne duhovnike
P 11. 6. 20.00 SL † Justin Škof obl. in Anton Makše Obl.
S 12. 6. 15.00
18.30
Trg poroka za srečen zakon
Za telesno in duhovno zdravje
N 13. 6. 10.00
11.30
Trg za farane in dobrotnike
Trg † Jože Pavlakovič obl. in † Maksim Sedej

31. 5. ob 20.00 - Videm Blagoslov daritvenega oltarja: Že leta 2018 sem naredil nova okna in vhodna vrata, lani pa še nov oltar in Toni kip sv. Miklavža. Vse bi treba blagosloviti pa je korona preprečila. Sedaj se razmere že lepo umirjajo, da je lahko pogrebna sv. maša po pogrebu za najožje sorodstvo tudi na Vidmu. Ker je med pogrebno sv. mašo nekako nenavadno blagoslavljati oltar, bomo to storili dan prej. Vse ostalo bomo blagoslovili, ko bo konec epidemije in omejitev na kvadratne metre.

1. 6. ob 13.00 - Videm pogreb  † Matija Kovač iz Nemške Loke.

2. 6. ob 9.30 - farna cerkev somaševanje ob konferenci: letošnji junij bo za našo župnijo precej pester. Pričeli bomo z dekanijsko konferenco. Lepo vabljeni k sv. maši.

Molitvena skupina: Pričeli smo lani 13. 10. Zaradi korone se je molilo v omejenem številu v Dolu. Sedaj je možno zbiranje tudi večjega števila, da lahko tudi molitvena skupina zaživi v polnem obsegu. Da bi se bolje seznanil z načinom in namenom delovanja, smo obiskali patra Roza Paliča v Trstu, ki nam je obljubil, da pride k nam v soboto 12. 6.  Ob 15 h bo imel predstavitev za stare in nove člane, ki Vas upajmo zanima. Ob 18. 30 bo sv maša. Med pridigo bo predstavil še ostalim, ki ste lepo vabljeni.

V juniju skrbijo za farno cerkev Predgrad in Jelenja vas.