12. 12. – 3. adventna nedelja: Sof 3, 14 – 18 / Ps Iz 12, 2 – 6 / Flp 4, 4 – 7 / Lk 3, 10 – 18
19. 12. – 4. adventna nedelja: Mih 5, 1 – 4 / Ps 80 / Heb 10, 5 – 10 / Lk 1, 39 – 45
25. 12. – BOŽIČ polnoč: Iz 9. 1 – 6 / Ps 96 / Tit 2, 11 – 14 / Lk 2, 1 – 14
26. 12. – Sveta družina: 1 Sam 1, 20 – 28. 22, 24 - 28 / 1 Jn 3, 1 – 2. 21 – 24 / Lk 2, 41 – 52

12. 12. – 3. adventna nedelja – še eno opozorilo

Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj torej storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit, in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico.
(Lk 3, 10 – 18)

Janez Krstnik je jasen in konkreten. Na vprašanje, kaj naj kdo stori, vsakomur jasno pove, kaj naj stori. Ob enem ga opozori, kaj dela narobe. Tudi mi se večkrat naredimo 'nevedne' in mislimo, da bi s tem preslepili Janeza in celo Gospoda. Ne bodimo naivni in vzemimo Janezovo adventno pridigo zelo resno. Priznajmo si, da še nismo brezmadežni svetniki, ampak še kako potrebni spreobrnjenja. Pandemija nas pesti že drugo leto pa še ni zaznati nekih resnih ukrepov. Še vedno ravnamo v okvirju 'danih možnosti'. To pomeni, da si nekako 'kupujemo' čas (morda bo le nekako minilo brez večjih sprememb). A spremembe so nujno potrebne, da nas božič ne bo zalotil nepripravljene kot Betlehemce. Oni so tedaj ravnali v svojem 'okvirju danih možnosti' in spregledali, da stoji pred vrati Sveta Družina, ki bo že to noč dala svetu Odrešenika. Pred našimi vrati pa stoji Gospod in trka na vrata našega srca. Kdor mu odpre, bo vstopil pri njem in bo večerjal z njim.

Naredimo ta korak zares in spustimo Gospoda v naša življenja.

19. 12. – 4. adventna nedelja

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo.
(Lk 1, 39 – 45)

Teden pred božičem nas evangelist Luka postavi na Zaharijev in Elizabetin dom. Dve mami in dva ključna moža se prisrčno pozdravijo. Mami se čudita, kaj se jima dogaja. Dogajalo se je njima in za ves svet. Podoživljali sta edinstvene občutke ob spočetju in nosečnosti. Ti občutki so bili še močno podkrepljeni zaradi izjemnih posegov Svetega Duha. Tega nista mogli deliti z nikomor drugim, ker enostavno ne bi razumel. Elizabeti se še stopnjuje, ko se Janez veselo zgane, kar ji pove, da sta se prepoznala tudi še ne rojena. Pred rojstvom sta se srečala Odrešenik Jezus Kristus in njegov predhodnik največji med preroki Janez Krstnik.

Evangelist pristavi svoj komentar: »Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«

Ravno ta zadnji stavek je povezava za nas. Blagruje tisto, ki je verovala, ker se bo zgodilo tako, kakor veruje. Ali ni to model tudi za nas? Marsikaj bi se nam lahko zgodilo, če bi malo bolj trdno verovali. Torej verujmo, da nam tudi letošnji božič prinaša vsega tistega, kar si običajno zapišemo na voščilnice. Ko si voščimo verujmo, da Bog to lahko in tudi hoče izpolniti, le čaka na 'odobritev' z našo trdno vero. Izkoristimo ta zadnji adventni teden za poglobitev naše vere.

25. 12. - Božič – Gospodovo rojstvo

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. 3 In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
(Lk 2, 1 – 14)

Kakor so se ob rojstvu Janeza Krstnika spraševali, kaj bo iz tega otroka, se sedaj sprašujemo, kako bo z letošnjem božičem. Upajmo, da bomo smeli k sv. maši seveda z izpolnjenimi P C T pogoji. Ta zunanji pogoj je lahko tudi osebni test, koliko sem pripravljen storiti za svojo vero in si priskrbeti veljavno potrdilo, da sem cepljen, prebolel, ali testiran v zahtevanem roku. Jeziti se na kontrolorja, ali iskati lažje možnosti drugje je za resnega vernika nevredno dejanje.

Božič bo seveda prišel in nam ponudil svoje darove, na nas je, da se primerno pripravimo in ponižno sprejmemo prihajajočega Gospoda. Ne bodimo podobni Betlehemčanom, ki so se zaprli v svoje napolnjene domove in jim ni bilo mar za tiste revne popotnike, ki so imeli še dodatno stisko. Ne pošljimo Svete Družine mimo svojega udobja naprej na gmajno v zasilno stajo. Bog ne daj. Takrat niso vedeli, koga so poslali mimo. Mi vemo zato le pridimo pred jaslice in prisluhnimo sporočilu, da je treba svoje udobje deliti s potrebnimi.

Prilika za spoved pred božičem

Stari trg 19. 12. med sv mašo ob 10.00
Črnomelj 21. in 22. 12. od 7.00 do 19.00.
Osebna spoved tudi po dogovoru, kadar sem dosegljiv.

voscilo2022

Spored sv. maš in bogoslužja

P 13. 12. 17.00 Pr † Družina Mihelič obl. Kovača vas
T 14. 12. 17.00 Trg v Trg † Marija Vesel 30. dan
S 15. 12. 17.00 Trg † Olga in Pavel Kastelic Ter sestra Helena
Č 16. 12. 17.00 Trg † Vili Šajnič 1. Obl.
P 17. 12. 17.00 Rd † Ana Rozman r. Švegelj in rajni Jurečkini
S 18. 12. 7.00 Trg † Stanko in ostali Grenc n. Janez
N 19. 12. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 20.12. 19.00 Pr † rajni iz družine Žagar
T 21. 12 7.00 Trg † Ane obl in Jože Pavlakovič
S 22.12. 17.00 Čeplje † Verica Kovač 30. dan.
Č 23.12. 17.00 Trg † Ivan Movrin n. Katica Z D A
P 24.12. 19.00 SL † Frančiška Škof in Frančiška ter Justina Makše
S 25.12.
BOŽIČ
00.01
10.00
Trg za farane in dobrotnike
- † Ivan Špehar obl.
N 26.12.
ŠTEFAN
10.00
12.00
Trg za farane in blagoslov družin
Zg v zahvalo sv. Štefanu za blagoslov konj in lastni.

8. 12. na praznik Brezmadežne se je končalo leto sv. Jožefa: Zaradi kriznih razmer se nismo kaj dosti potrudili, da bi se na našega farnega zavetnika kaj več obračali. Na srečo on ostaja z nami kot naš glavni zavetnki, da se lahko vedno obrnemo nanj v kakršni koli zadevi.  Zlasti ga povabimo, naj nam pomaga, da bi se mladi ljudje pogumno odločali za pravi krščanski zakon in sprejeli  kaj več otrok. 

24. 12. – sveti večer: dokončamo jaslice, pospravimo dom in okolico. Po večerji blagoslovimo hišo in ostala poslopja. Med blagoslovom molimo rožni venec ali pojemo.  Po že ustaljeni navadi je sv. maša v Spodnjem Logu ob 19.00. Pred sv. mašo je prilika za božično spoved. K tej sv. maši se zbere kar nekaj otrok. Vabljeni tudi otroci iz vse župnije.
Ob 23.00 prilika za spoved v farni cerkvi.

25. 12. Božič: Ob pol noči je polnočnica, vabljeni vsi, lahko z veljavnimi dokazili in sicer izpolnjujete  P C T pogoje. Dnevna sv maša je ob 10.00. To je zopet vabljena vsa župnija pod istimi veljavnimi pogoji. Zunaj držite primerno razdaljo.

26. 12. sv. Štefan:  V Trgu je sv. maša v Kapeli in potem v Zagozdacu ob 12h za  blagoslov konj ter vsega povezanega v zvezi s konji ter živino.

26. 12. Sveta Družina: za nas slovesni praznik. Vabljene družine z vsemi otroki, da jih blagoslovimo in potem poromamo v naš Betlehem iz kapele v farno cerkev.

V decembru skrbi za farno cerkev in kapelo Tav bloka in Močile.