6. 2. – 5. navadna nedelja: Iz 6, 1 – 8 / Ps 138 / 1 Kor 15, 1 – 11/ Lk 5, 1 – 11
13. 2. – 6. navadna nedelja: Jer 17, 5 – 8 / Ps 1 / 1 Kor 15, 12. 16 – 20 / Lk 6, 17. 20 – 26
20. 2. – 7. navadna nedelja: 1 Sam 26, 2.7– 9.12 – 13. 22 – 23 / Ps 103 / 1 Kor 15, 45 – 49 Lk 6, 27 – 38

6. 2 – 5. navadna nedelja

Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.
(Lk 5, 1 – 11)

Če se navežemo na prejšnjo nedeljo, ko so Jezusa v domačem Nazaretu ne samo izžvižgali, ampak hoteli poriniti v prepad. Torej so se mu dobesedno javno odrekli z neposredno grožnjo s smrtjo. Iz Nazareta je Jezus spet odšel k jezeru. Zbrala se je velika množica, da je prosil Simona za čoln in iz njega malo od kraja dolgo govoril. Potem je svojo pridigo potrdil z čudežnem ulovu sredi belega dne.

Vse je navdušilo in presenetilo. Najbolj je pretreslo Simona. Verjetno se je spomnil, kako je po noči 'norel, najbrž tudi preklinjal'. Padel je pred Gospoda in ga prosil: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Zgodilo se je ravno obratno. Simon je dobil vodilno vlogo med apostoli in kmalu tudi novo ime Peter. Ker je priznal svojo grešno preteklost, je postal skala, na katero je Jezus pričel zidati svojo Cerkev.

Dogodek mi daje poguma glede sinode. Od Jezusovega 'neuspeha' v Nazaretu, Jezus doživi ob jezeru tako velik uspeh. Ogromno množico poslušalcev in štiri nove učence. Vztrajni ljudje so dobili obilo rib, kar jim je utrdilo upanje, da se 'izplača' hoditi za Jezusom.

Dolgotrajna epidemija je dobesedno zdesetkala nas redne obiskovalce nedeljske sv. maše. Bojimo se, kako bo, ko nevarnost mine. Za ponovno versko navdušenje se je treba otresti predsodkov, da vera ni več aktualna, ker 'ne deluje'. Po drugi strani jo mnogi opuščajo in so podobni Nazarečanom, ki so Jezusa poznali in mu niso bili sposobni priznati kaj več. Ja najboljša pot do vere je priznati svojo grešnost in premajhno vedenje o veri. Potem se dajmo poučiti pri izviru in ne pri raznih dnevnih spletnih 'učiteljih'. Sinodalna pot hoče ravno to, da pridemo skupaj in povemo vsak svoja stališča. Potem nam bo papež skupaj z cerkvenim učiteljstvom nalil novega vina in podobno kot Simonu dejal: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!«

13. 2. – 6. navadna nedelja

Potem je šel z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja.
Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril:
»Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.
A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«
(Lk 6, 17. 20 – 26)

Minulo nedeljo smo brali kako je Jezus dolgo govoril veliki množici iz čolna. Danes končno slišimo kaj je govoril. Pričel je z blagri. Luka je zapisal malo drugače od Mateja. Matej zapiše 8 blagrov, Luka pa samo 4. v preostalih štiri zagrozi gorje vam, ki sedaj uživate obilje in ste priljubljeni v javnem mnenju…

Čeprav se nekoliko drugače sliši, gre za isto vsebino. Jezus prične svoje poučne govore na blag način. Ljudje težimo za srečo in menimo, da jo dosežemo, ko imamo vsega dovolj in nas ljudje hvalijo ter poveličujejo. V resnici pa se sreča skriva v skromnosti in ponižnosti. Luka piše za kristjane iz poganstva pa je drugi del navedel kakor grožnje oziroma ugotavlja: gorje tistemu, ki se želi izogniti vsem kritikam in preizkušnjam. To je sestavni del življenja. Rekel bi lahko: »Ne sekiraj se, če ljudje morda ne razumejo, ker jim pač ne boš nikoli mogel vsem ustreči…«

V človeški naravi je nekako ugnezdena življenjska skrb za preživetje, da bi imeli vedno vsega zadosti. To nas žene, da bi si naredili neke zaloge vsaj za kakšno leto naprej. Zahodna civilizacija je tako nekako urejena, kar nas poganja k vedno večji 'gospodarski rasti'. Jezus nam želi tistega pravega miru in ugodja. Svetuje nam naj svoje skrbi redno zaupamo tudi Njemu. Že na pričetku postavil ideal, kako naj ravnamo in se obnašamo njegovi učenci. Naj se ne damo zasužnjiti temu svetu, ker smo tudi duhovna bitja. Na začetku Svetega pisma je uzakonjen vsak teden en dan za počitek, za Boga, za dušo. Torej bodimo 'pošteni' in delajmo sproti za telo in dušo, za sebe in bližnjega v Božjem imenu in z Njegovo pomočjo. Ob nedeljah prinesimo vse na oltar in darujmo kot svoj prispevek za skupni blagor.

'V nekem mestu je živel bogatin, ki je imel vsega v izobilju in s tem ogromno skrbi. Na drugi strani ceste je bil skromni čevljar, ki je pridno tolkel po kopitu in si sproščeno žvižga. Bogatinu ni šlo v glavo, kako morebiti ta reven sosed tako zadovoljen. Nekdo mu je svetoval, naj mu ponoči na prag nastavi 100 denarjev. Drugi dan je sproščeno žvižganje utihnilo. Čevljar je imel preveč skrbi, kako bi investiral to nenadejano bogastvo in ni utegnil požvižgavati'.

Iz zgodbice se lahko naučimo, kako malo je potrebno za pravo srečo in kako malo je potrebno za velike skrbi, ki nas lahko zasvojijo do obupa.

Torej: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo«.

S čim se ubada župnik v zimskih dneh?

V januarju sem delal predvsem sveče in dokončal vrata v župnišču (prage in zaključne letve pri vratih sanitarij). Sedaj sem pričel lepiti stranice za nove klopi v farni cerkvi. Na vsaki stran 11, ker so na moški strani res zelo dotrajane. Upam, da nam bo uspelo narediti unikatne in udobne klopi za dolgo let naprej. V začetku novembra sem nakazal avans za sončno elektrarno na dom Tav. Po obljubi, naj bi jo namestili v tem mesecu, upajmo vsaj spomladi, ker je zaradi podražitve energije veliko naročil. Počasi želimo preiti na električno ogrevanje. V to me sili predvsem skrb za okolje in leta, ker je z drvmi veliko dokaj napornega dela. Tudi za cerkev sv. Vida se pripravlja les za ostrešje, samo upam, da bo sedanja kritina zdržala do leta 2023.

Na področju Karitas smo pričeli sodelovati z zavodom Karitas Pelikan za reintegracijo. Za sedaj sta pri nas dva člana, ki imata možnost zaposlitve v Uniorju.

Kljub nadležnemu virusu se kar nekaj dogaja. Upajmo na čim prejšnje odnehanje epidemije, da se verniki do velike noči vrnete k nedeljski sv. maši in boste lahko tudi vi kaj prispevali za te ne tako poceni, a potrebne zadeve, ki nam bodo lahko marsikaj olajšale in služile tudi zanamcem.

Sveti Rok, sv. Blaž, sv. Jožev in sv. Marija, prosite za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 7. 2. 17.00 Pr † Katarina obl. in Jože Štefanc
T 8. 2. 17.00 Trg v Trg † Marija in Jože Vesel
S 9. 2. 17.00 Črnomelj † rajni duhovniki in za duhovne poklice
Č 10. 2. 17.00 Rd † Jože obl. in Marija Mihelič
P 11. 2. 17.00 NM na čast Lurški M B za zdravje in duhovne poklice
S 12. 2. 17.00 Trg † starši Majerle Kovača vas 1
N 13. 2. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 14. 2. 17.00 Pr † družina Žagar
T 15. 2. 17.00 Trg † Katarina in Anton Štefanac n. Franci S.
S 16. 2. 17.00 Trg † Rudi Kobe obl.
Č 17. 2. 17.00 Trg † Jože Butala Lj.
P 18. 2. 17.00 Rd † Stanko in ostali Grenc n družina Weiss
S 19. 2. 17.00 SL † Marija 40. obl. in Alojz Činkelj
N 20. 2. 10.00 Trg za farane in blagoslov družin

Jaslice bomo 'trgali' 7. 2.
Na dan sv. Blaža in 1. petek sem obiskoval bolnike in ostarela, da so jaslice počakale en teden. Upam, da bo uspelo pospraviti do srede. Temeljito čiščenje cerkve bi kazalo opraviti v soboto. 12. 2. Prav je da se zbere malo večja 'vse župnijska' ekipa dopoldne okrog 9 h. Največ dela bo z prahom in pajčevino.
Letos je veliko ljudi obiskalo jaslice in bilo prijetno presenečeno. Na nas je, da sedaj nadaljujemo z rednim urejanjem cerkve skozi vse leto. To je največja znamenitost naše doline. Hkrati je tudi največja dragocenost, ker v njej biva On, ki nas ljubi in blagoslavlja.

12. 2. 19.00 po sv. maši seja Ž P S in Ž K. Pred nami je novo delavno obdobje pa je dobro kaj pojasniti in dogovoriti.

Epidemija se zopet razvnema po zaslugi seva omikron: Z izpolnjevanjem PCT le pridite k sv. maši, kjer morete. Zdravi lahko obiščete pokopališča in farno cerkev, ki je odprta vsak dan podnevi. Vsi skupaj in posamič redno poglobljeno molimo, da bi šla nadloga čim prej mimo nas. V resnici naj ne gre čisto mimo nas, ampak se zamislimo nad seboj in družbo ožje in širše in kaj sklenimo. Še bolj bi bilo, če bi zmogli tudi kaj obljubiti in Bogu se izročimo in podarimo, dar imamo…

Tečaj priprava na zakon: Letos bosta zopet dva tečaja v naši dekaniji:
Spomladanski: od 22. 4. do 24. 4. od 16.00 do 19.00.
Jesenski: 14 . 10 do 16. 10. od 16.00 do 19.00.

V februarju skrbijo za farno cerkev in kapelo Paka in Kovača vas.
Čiščenje farne cerkve bo treba opraviti v skupni akciji 12. 9. ob 9.00.