20. 2. – 7. navadna nedelja: 1 Sam 26, 2.7– 9.12 – 13. 22 – 23 / Ps 103 / 1 Kor 15, 45 – 49 Lk 6, 27 – 38
27. 2. – 8. navadna nedelja: Sir 27, 4 – 7 / Ps 92 / 1 Kor 15, 54 – 58 / Lk 6, 39 – 45
6. 3. – 1. postna nedelja: 5. Mz 267, 4 – 10 / PS 91 / Rim 10, 8 – 13 / Lk 4, 1 – 13

20. 2 – 7. navadna nedelja

»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!«
»Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.«
(Lk 6, 27 – 38)

Pričujoči odlomek si bi morali vtisnit v spomin na najbolj vidno mesto in napisati na obe dlani ter na mnogih krajih naših bivališč. Tu je Jezus naštel bistvene prvine svojih učencev in razlike od drugih ljudi. Kristjan mora biti nekaj posebnega in to izžarevati na vsakem koraku in pri vsaki odločitvi ter dejanju.

Ko pogledamo malo okrog sebe in zlasti v sebe, lahko hitro ugotovimo, da smo še zelo, zelo daleč od 'normalnega'. Človek bi se zjokal sam nad sabo in okolico, da ne rečem nad stanjem v naši ožji in širši domovini. Žal tudi trendi ne kažejo na izboljšave. Ravno nasprotno vse nekako drsi navzdol. Tudi dolga epidemija nas ni kaj dosti spremenila na bolje. Res se je nekaj zadev izkazalo v svoji resnični podobi, a sebičnost ostaja.

Kaj storiti?

Izkoristiti milostni čas sinode in odgovoriti na izzive, ki nam jih ponuja. Vsi smo poklicani, da iščemo in predlagamo rešitve. Ljudje smo navajeni presojati bližnjega in kritizirati zlasti voditelje tako laične, kot cerkvene. Ob tem bi se morali zavestno vprašati, kako jaz delam in kaj jaz lahko naredim bolje od 'onih in tistih ter takih'. Sinoda ima namen očistiti oči, odstraniti bruna, ali vsaj trske iz svojih oči. Potem pomagati očistiti pogled Cerkve.

Skratka, Jezus nam s svojo avtoriteto polaga na srce, v glavo in roke svoj odrešujoč način razmišljanja in delovanja. Zahteva, da se odpovemo godrnjanju in obsojanju vsevprek in sprejmemo njegov model, blaži, tolaži, bodri, ozdravlja, krepi. To je tisto, ko nekje zatrdi: »Vse delam novo«.

Drugi teden se bomo posuli s pepelom. Naj ne ostane samo pri simbolu, ampak naredimo nekaj, kaj bo v skladu za našem krstom, ko smo se odpovedali hudemu duhu in vsem njegovim delom ter se zavezali za gornje vrednote.

13. 2. – 6. navadna nedelja

Povedal pa jim je tudi priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata.« »Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«
(Lk 6, 39 – 45)

Zopet se nadaljuje od prejšnje nedelje. Jezus nam pove tako preproste reči, ki so vsem jasne in logične. Ampak mi se obnašamo, kakor da tega nismo nikoli slišali, kaj šele, da bi doživeli. Zlo nas je tako okupiralo, da enostavno ne opazimo, kako nas tok odnaša proti morju zmot in vsega hudega.

Ko v delavnici kaj več žagam, ali brusim niti ne opazim prahu, ker sem nava-jen. Tako običajno šele v sobi vidim, kako so mi zaprašena očala in zamašene nosnice. Ko se umiješ in urediš očala, zopet vse postane bolj svetlo in prijetno.

Tako je z našimi odnosi. Vse bolj nam postaja zamegljeno in nadležno, kar nas pritiska in samo vprašanje časa je, kdaj bo kdo 'eksplodiral…'

Kot rečeno smo v sinodalnem času in v sredo pričnemo posebni spokorni čas priprave na veliko noč. Dajmo si večkrat prebrati ta dva odlomka Evangelija po Luku in stopimo pred ogledalo ter si priznajmo, da smo rojeni za kaj boljšega in ne za nergača in tistega, ki ovira Božje delo. Res ni treba veliko, le malo ponižnosti in korajže, da zaplavamo proti toku. Ne nasedajmo anarhistom, ki samo kritizirajo in nasprotujejo vsaki dobri pobudi.

Mi smo se poganstvu odpovedali – hočem živeti!

Kaj je bilo na Ž P S?

Najprej sem pojasnil, kaj se dela in načrtuje. Upam, da bo že v marcu montirana sončna elektrarna na strehi doma Tav. Če se ne bo preveč podražila, bomo spomladi montirali tudi IR panele za ogrevanje in se poslovili od drv. Meni gre predvsem za ekologijo. Po drugi strani pa centralna že zahteva vzdrževalna dela in veliko dela z drvmi za čedalje starejšega župnika. Ko je bilo treba priti žagati in cepiti drva so pač morali dokončati eni in isti!?

V delu so klopi za farno cerkev.

Prve klopi sem naredil v malo kapelico, potem navadne smrekove za Zagozdac. Nato je prišel na vrsto sv. Anton. Potem smo skupaj z mizarji iz Vimolja naredili za Čeplje in nato za Zagozdac. Nahmes so bile narejene za Radence in Končno za veliko kapelo Janeza Krstnika. Na Vidmu so bile narejene klopi brez moje udeležbe. Spodobi se, da tudi farna cerkev dobi enotne, sodobne in udobne klopi. Hrastovino nam je podarila škofija. Delo bova opravila s Tonetom in kakšno pomočjo pri odstranitvi starih ter montaži. Na stranicah bodo upodobljeni liki in dogodki iz svetovne ter naše verske preteklosti… Gre za enkraten projekt, ki bo upajmo nekaj posebnega daleč na okrog. Gotovo bo, ko bomo utegnili, če Bog da proti jeseni.

Glede sinode smo se počasi le pričeli pogovarjati. Izkazalo se je, da nas je kritično premalo za tako veliko področje in tolike cerkve bogoslužjem. Imamo sedem cerkva s skoraj rednim bogoslužjem, ki jih je treba vzdrževati in urejati. Po vrh je farno središče za vse farane in je prav, da smo v to vsi vključeni. Žal se tega premnogi ne zavedajo. Kako jih čim bolj aktivirati je osrednje vprašanje.

Še težje in pereče vprašanje je, kako po koroni privabiti ostale vernike k bogoslužju in napolniti cerkve. Trend upadanja je prisoten že desetletja korona pa je upadanje porinila za desetletje naprej. Kaže, da bomo kmalu na istem kot bratje pravoslavni, ki prepuščajo aktivno versko prakso le manjši skupini, ostali pa pridejo samo za praznike. Seveda si tega ne želimo, a je težko najti prijem, ki bi vrnil mlade v cerkev. Prej, ko slej bo dolina ostala brez tukaj bivajočega duhovnika. Takrat bo treba marsikaj postaviti na stanju primerne temelje. Kljub temu se ne smemo predati malodušju, ampak zaupati usmiljenemu Bogu, ki skrbi za nas, mi pa naredimo skupaj, kar zmoremo.

Postna postava

S pepelnico pričnemo postni čas. Strogi post je na pepelnico in veliki petek. Vse petke v postu pa je zdržek od mesa. Lepo je, da se odpovemo bučnim zabavam in alkoholu. Vse naj nas pripravi na dobro velikonočno spoved in hvaležno obhajanje velike noči. Bog nas blagoslavljaj!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 21. 2. 17.00 Pr † Anka in Jože Grenc
T 22. 2. 17.00 Trg v Čeplje † Ivan Šneler 1. obl. Vimolj
S 23. 2. 17.00 Trg † Janko Kapš 6. obl in brat Peter
Č 24. 2. 17.00 Trg † Julijana obl in Jurij Mihelič Sodevci
P 25. 2. 17.00 Rd v zahvalo za leto 2021
S 26. 2. 17.00 Trg † Albina Ivanušič 10. obl. Deskova vas
N 27. 2. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 28. 2. 18.00 Pr † Anka in ostali Grenc
T 1. 3 18.00 Trg †rajni iz družine Madronič obl. Prelesje 10
S 2. 3. 18.00 Trg pepelnica † Jožef Lukanič Obl. Paka
Č 3. 3. 18.00 Zg † rajni iz družine Mihelič Zagozdac 17
P 4. 3. 18.00 Rd † Stanko in ostali Grenc n Marjetka
S 5. 3. 18.00 SL za zdravje
N 6. 3. 10.00 Trg za farane in blagoslov družin

Jaslice smo pospravili pričenja se priprava za nove
Dva dneva in pol smo pospravljali, pometali in brisali. Človek se vpraša, ali je res po­trebno vse to. Če bi jih moral postaviti že naslednji mesec, bi bile bolj skromne. Vendar!?
Do jeseni se bomo malo oddaljili od napora in zopet z vso ljubeznijo pripravili Sveti družini idiličen kotiček, kjer bo na svet sprejela novorojenega Kralja, ki je Gospod.
Splet okoliščin narekuje takšne in tako velike jaslice v Polanah. Tone vsako leto naredi nekaj novih figur, župnik pripravi kakšno inovacijo, da so jaslice vsako leto enkratne in čedalje bolj znane po vsej Sloveniji ter širše.
Preprosto rečeno: »Če Tone žrtvuje več kot mesec dni za nove figure in se župniku da biti tri tedne v mrzli cerkvi, boste tudi ostali farani žrtvovali en dan za temeljitejše očiščenje.«
Bogu hvala vsem in za vse, ker Božji nam je rojen Sin!

2. 3. ob 18.00 pepelnica pričetek postnega časa: Lepo vabljeni na obred pepelenja, da skupaj pričnemo spokorno pripravo na letošnjo veliko noč.

Epidemija se počasi umirja: Tako bodo pogoji P C T odpravljeni. Ostaja pa previdnost in logični ukrepi za samozaščito – maske, razkuževanje, razdalja, izogibanje gneči. Če se slabo počutiš, preveri z testom in ostani doma, dokler se ne izkaže, zakaj si oslabel.

Verouk po zimskih počitnicah tudi za prvi razred ob petkih od 14, 30 do 15, 00, 2 + 3 razred 15,00 do 15.30, 4., 5. in 6. 15.30 do 16,00, birmanci 16. 00 do 16.30.

Tečaj priprava na zakon: Letos bosta zopet dva tečaja v naši dekaniji
Od 22. 4. do 24. 4. od 16.00 do 19.00 spomladanski
Od 14. 10 do 16. 10. od 16.00 do 19.00 jesenski

V marcu skrbijo za urejenost kapele in župnišča Predgrad in Jelenja vas.