22. 1. – 3. nedelja med letom: Iz 8, 23; 9, 1 – 3 / Ps 27 / 1 Kor 1, 10 – 13. 17 / Mt 4, 12 – 23
29. 1. – 4. nedelja med letom: Sof 2. 3; 3, 12 – 13 / Ps 146 / 1 Kor 1, 26 – 31 / Mt 5, 1 – 12a
5. 2. – 5. nedelja med letom: Iz 58, 7 – 10 / Ps 112 / 1 Kor 2, 1 – 5 / Mt 5, 13 – 16

22. 1. – 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma

Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega priganjača si zlomil kot na dan Midjáncev.
(Iz 9, 1 – 3)

Po postu v puščavi blizu Mrtvega morja je Jezus prišel nazaj v Galilejo. Ni šel v domači Nazaret, ampak h Genezareškemu jezeru blizu Kafarnauma tam je povabil štiri prve apostole. Najprej je nekaj govoril iz Simonovega čolna. Potem jih je poslal naj gredo ujeti kaj rib. Na mah so ujeli dva polna čolna. Oni štirje so vse pustili in šli za Jezusom. Tako se je izpolnila Izaijeva napoved o veliki luči, ki je obsijala pogansko Galilejo. Zlasti pokrajina Deseteromestja je bila najbolj poganska. Osrednje mesto je bila rimska Tiberija po cesarju Tiberiju. Kod kaže je Jezus nalašč izbral pokrajino in prebivalce, ki so bili čim bolj oddaljeni od Jeruzalema, predvsem od templja, kjer so živeli pravoverni farizeji in pismouki ter vplivni starešine.

Kot bomo brali prihodnjo nedeljo, je Jezus pričel povsem na svoj način. Ni bil podoben 'uradnim učiteljem rabinom', ki so prebrali odlomek in nato ponavljali, kaj je kdo prej o tem povedal. Jezus je bil odločen in se ni menil za staro tradicijo.

V tednu molitve za edinost kristjanov je treba opozoriti, da se tudi sedaj moramo najbolj nasloniti na Sveto pismo zlasti na Evangelije. To je čist neokrnjen nauk, ki nas najbolj povezuje. Razlage so pogojene z našo človeško ozkostjo ter okoljem. Papež Frančišek pogosto opozarja, da je treba vedno imeti Sveto pismo pri roki. V bistvu ga je treba vzeti v roke in brati. Kakor so prvi apostoli pustili rekorden ulov in se dali ujeti Gospodu ter šli za njim do mučeniške smrti, tako se pustimo tudi mi 'ujeti' Gospodu, naj nas razsvetli velika Luč Resnice, tako lažje prekoračimo zapreke iz prejšnjih časov.

29. 1. – 4. nedelja med letom

V tvoji sredi bom ohranil ljudstvo, ponižno in ubogo, ki bo zaupalo v Gospodovo ime. Ti, Izraelov ostanek, ne bodo delali krivice in ne govorili laži. V njihovih ustih ne bo najti zvijačnega jezika, kajti pasli bodo in počivali in nihče jih ne bo strašil.
(Sof 2, 12 – 13)

Glavni odlomek so Blagri zato jih poglejmo od bližje.

»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo,«
Ubog v duhu je tisti, ki ni navezan na materialne dobrine, kar ne pomeni, da jih ne sme imeti, ampak, da si jo mora pridobivati na pošten način in jih je pripravljen deliti z drugimi.

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.«
Izvor žalosti je zelo širok, da se skoraj ne moremo izogniti temu stanju. Bistveno je, da ne obupujemo, ampak zaupamo Bogu, da On že ve, zakaj se nam to dogaja. On bo gotovo tudi tako veliko preizkušnjo obrnil na dobro, če mu bomo sledili.

»Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali«.
Kako nenavadno. Za zavzeti deželo je treba pogum in hrabrost. Jezus pa predlaga krotkost. Krotak človek najlažje pridobi prijatelje in njihovo naklonjenost. Tako stanje se lahko razlije po vsej deželi. Ali ne bi bilo lepo imeti tako deželo, kjer bi bili vsi krotki in složni?

»Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo«.
Lakota in žeja po pravičnosti nas pesti na tolikih področjih. Tu nas opozarja, naj si nikoli ne dovolimo pravičnosti jemati na silo, po svoji meri. Bog je tako pravičen, da je dal svojega Sina za nas, ki nas je s smrtjo na križu odrešil, tudi tiste, ki so ga križali. Pravičnost je v bistvu usmiljenje, do krivičnikov.

»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli«.
Še enkrat, ker je Bog absolutno usmiljen, zato se moramo tudi mi ravnati podobno, le tako bomo tudi sami končno dosegli usmiljenje že tu na tem svetu, kaj šele na onem.

»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali«.
Čistim je vse čisto. Zaradi tolike zmede zaradi vsemogočih zlorab in prevar, se je težko vživeti v to stanje, da gledaš na vse brez filtra predsodkov in deluješ pošteno ne glede na okoliščine, ki silijo v aferaštvo.

»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi«.
V pravoslavju se imenujejo nekateri svetniki mirotvorci. Vsi smo povabljeni delati za mir, kar pomeni, da se moramo najprej pomiriti v sebi. Če nas razjedajo grehi, se jih znebimo s spovedjo in spravo med seboj. Za mir delamo s tem, da ravnamo v smislu ostalimi blagri.

»Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo«.
To je že malo srhljivo, kar pomeni, da smo si zaradi pravičnosti nakopali nasprotovanje in lahko celo preganjanje. Mafija deluje po svojih brezkompromisnih zakoni in ne trpi pravičnosti. Toda kristjan ne sme opustiti pravičnosti, le tako se prične zdravljenje.

»Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. 12 Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«
To je višek. Vsi kristjani smo poklicani pričevati za Jezusa in njegovo kraljestvo. Mučenci so šli do konca in postali Martyrijos – priče. Nas trenutno nihče ne preganja, kar ne pomeni, da se to pri nas ni dogajalo. Ampak v Kočevju čaka na krščanski pogreb 3200 okostij. Med njimi je gotovo nešteto takih, ki so se znajdli v breznu Pod Macesnovo gorico zaradi vere in se o njih še sedaj brez sramu vse hudo in lažnivo govori, da ne najdejo mesta za skupni dostojen grob in končni pogreb.

Dragi verniki tako nas Jezus nagovarja na pričetku svojega javnega delovanja. On je imel veliko privržencev pa tudi nasprotnikov. Tako se vleče skozi vso zgodovino izvoljenega ljudstva. Sedaj smo na vrsti mi, da po končanem tednu molitve za krščansko edinost nadaljujemo v Jezusovem stilu. Naj nas ne bo strah, ali celo sram stopiti za Gospodom in vse svoje delovanje usklajevati z Jezusovimi principi, ki jih je naštel na pričetku svojega Govora na gori. Skozi leto bomo poslušali še bolj konkretne razlage teh pravil.

Kako poteka obnova kipov sv. Antonov?

Žal sem moral nenadejano v Ljubljano in po vrh še pripraviti duhovno misel za radio Univox, da mi je zmanjkalo časa. Na hitro pa ni nikoli dobro nekaj postoriti. Tako bo restavracija končana v naslednjih dneh. Kipa bomo vrnili, ko se skopni in primerno osuši. Pri sv. maši pa bo nov kipec, ki ga bo upajmo nekdo izlicitiral, da bo krasil njegov dom.

Zahvala

Iskreno se zahvalim Tonetu za novi kipec in vsem, ki ste se udeležili sv. maše ter licitacije Pri sv. Antonu. Upam, da bomo kmalu poravnali za žlebe in sanacijo strehe.

Sedaj se moram lotiti novih sveč, da jih bomo blagoslovili na svečnico v Zagozdaci 2. 2. ob 17.00. Potem si jih boste lahko vzeli na dom in pri njih brali Sveto pismo, molili in svečano obedovali ob nedeljah in praznikih. Na veliko soboto jih bo treba vzeti s seboj k vigiliji za obnovo krstnih obljub. Ker vsaka stvar nekaj stane prispevajte po svojih močeh kakšen €. Vosek je zastonji, moje delo pa itak nima cene.

NAUČITE SE DELATI DOBRO IN SKRBITE ZA PRAVICO! (Iz 1, 17)

Spored sv. maš in bogoslužja

P 23. 1. 17.00 Pr za zdravje na duši in telesu ter blagoslov v družini
T 24. 1. 17.00 Trg v zahvalo
S 25. 1. 7.00 Trg † Katarina in Anton Štefanac n. F. S.
Č 26. 1. 17.00 Zg † rajni Movrin Zg. 1
P 27. 1. 17.00 Rd † Katarina in br. Peter Šterbenc Gorički
S 28. 1. 17.00 Trg † Vera Berkopec
N 29. 1. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 30. 1. 17.00 Pr † starši Tekavec Ivanjerevi
T 31. 1. 17.00 Trg † Valentin in Ana Križ
S 1. 2. 17.00 drugje † rajni duhovniki
Č 2. 2. 17.00 Zg † Katarina in Ivan Murn
P 3. 2. 17.00 Rd † Janez Dimnik
S 4. 2. 17.00 SL † Nada Panjan n. Pavla Petrič
N 5. 2. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

18. 1. do 25. 1. Molitvena osmina za edinost kristjanov.
»Naučite se delati dobro, skrbeti za pravico«
Kruta vojna v Ukrajini nas opozarja, kako daleč smo še od prave krščanske edinosti, ko eden patriarh zagovarja Rusko agresijo, drugi pa ukrajinsko pravico do obrambe. Umira na deset tisoče.

2. 2. 17.00 Svečnica:
40 dni po rojstvu Jezusa srečamo v templju. Tam ga starček Simeon razglasi za Luč v razsvetljenje poganov. Zato je to primeren praznik za blagoslov sveč. To je tudi skrajni rok, ko se poslovimo od jaslic. Mi jih bomo pospravljali šele v ponedeljek 6. 2. in naprej. Opozorite znance, ki še niso videli naših jaslic, naj izkoristijo še ta dodatni čas.
Zaradi praznika bom obiskoval bolnike po dolini Kolpe šele v soboto 4. 2. Upam, da boste doma. Brez heca vam želim, da bi bili lahko doma na mesto kje na urgenci, ali celo v bolnici.

Zakaj ne uredimo ozvočenja? Ker enostavno ne utegnem in nimam s čim plačati. Do velike noči se bom potrudil in našel pravega mojstra, da tudi to uredimo. Denar zbrajte sami. Seveda lahko prispevajo tudi agrarna skupnost Deskova vas in Sodevci.

V februarju urejajo kapeli, župnišče in cerkev Brezovica Čeplje, Kralji, Nemška Loka in Vimolj.