30. 4. – 4. velikonočna nedelja: Apd 2, 14a. 36 – 41 / Ps 23 / 1 Pet 2, 20b – 25 / Jn 10, 1 – 10
1. 5. – Jožef Delavec: 1 Mz 1 26 – 31; 2, 1 – 3 / Ps 90 /Mt 13, 54 – 58
7. 5. – 5. velikonočna nedelja: Apd 6, 1 – 7 / Ps 33 / 1 Pet 2, 4 – 9 / Jn 14, 1 – 12
14. 5. – 6. velikonočna nedelja – Ned. turizma: Apd 8, 5 – 8 / Ps 66 / 1 pet 3, 15 – 18 / Jn 14, 15 – 21

30. 4. – 4. velikonočna nedelja – Dobrega Pastirja

»Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak spleza vanjo od drugod, ta je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« Jezus jim je povedal to prispodobo, pa niso spoznali, kaj jim je govoril. Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.
(Jn 10, 1 – 10)

Z današnjo nedeljo Dobrega Pastirja zaključujemo molitveno osmino za duhovne poklice. Hkrati je svetovni dan molitve v te namene. Čeprav v zadnjih letih predvsem pokopavamo duhovnike in redovnike ter redovnice, ne smemo izgubiti upanja še manj zaupanja v našega Dobrega Pastirja. On se ni bal, čeprav je vedel, da ga v Jeruzalemu čaka kruta smrt. Vedel je tudi, da ga tam čaka tudi vstajenje. Tik pred vnebohodom, je apostole poslal po vsem svetu, naj naredijo vse ljudi za njegove učence. Torej smo duhovniki predvsem aktivisti, ki naj ljudi zbiramo v Jezusovo šolo. V naših razmerah so ljudje – v prenesenem pomenu 'ovce' precej zmedeni. Po eni strani je toliko 'sodobnih učiteljev', ki ponujajo lagodno življenje, nas pravih Jezusovih pastirjev pa je čedalje manj. Verjetno je pomanjkanje posledica ravno naše mlačnosti, ko je lepše in lažje slediti populistom, kot zdravi in čisti veri, kjer se je treba potruditi in kaj potrpeti …

1.5. – Jožef delavec

Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegovi materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod torej njemu vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši.« In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del.
(Mt 13, 54 . 58)

Praznika sv. Jožefa Delavca bi moral vedno pritegniti vse, ki se iskreno trudimo za svoj vsakdanji kruh in dostojno plačilo. Hkrati se moramo vsi še kako zavzeti, da se pobrani davki pravilno in pošteno porabijo za splošni napredek in pomoč ne močnim. Trenutno so pri državni blagajni tisti, ki veliko namenjajo tistim, ki se znajo poštenemu delu spretno izogniti in uživajo v privilegijih.

Jezus bi bil po tej logiki največji privilegiranec pa je izbral prvo možnost in postal Jožefov vajenec in nato pomočnik. Po krstu v Jordanu je tesarstvo sicer obesil na klin, vendar ni postopal, ampak tri leta aktivno učil, pomagal prizadetim in nazadnje odrešil svet. Torej delu in delavcem ter delavkam čast in oblast, zlasti pravično plačilo in na starost dostojno pokojnino!

7. 5. – 5. velikonočna nedelja

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.
(Jn 14, 1 – 12)

Bliža se praznik Gospodovega vnebohoda, zato Jezus prične pripravljati apostole in vse nas na delovanje, ko ga ne bo več med nami. Učence tolaži, naj se ne vznemirjajo niti plašijo. Toda apostoli so bili v očitnih skrbeh, da so ga povpraševali konkretne zadeve. On prepričuje, da je to vse med njimi. O sebi trdi, da je On pot, resnica in življenje. V Radenci imamo zamejeno in označeno Jakobovo pot. Le treba je čim prej stopiti na njo, ki nas bo privedla in prestavila na ono pravo na Gospodovo. Ampak ljudje smo navajeni odlašati. Ravno to so počeli apostoli, ko so Jezusa še in še spraševali in skušali zadržati med seboj še nekaj časa. Kljub temu pride ura, ko ne moremo več ovinkariti, ampak se je treba odločiti in stopiti za Gospodom. Zato pogumno stopimo na pot za Gospodom. Boste videli, da potem ne bodo drugi pohodi tako nujno potrebni, še zlasti, če bi nas ovirali v verski dejavnosti.

Zgibanka: Gospod vodnikov nam daj

Za svetovni dan molitve za duhovne poklice smo dobili lično zgibanko, ki vabi, da bi se vključili v skupnost molivcev za nas duhovnike. V zgibanki je lepo razloženo in podprto s strani našega škofa in papeža. Vzemite in premislite, če ste pripravljeni storiti kaj za nas obstoječe duhovnike in tiste, ki prihajajo za nami. Kdor se prijavi, bo dobil ime določenega duhovnika in bo ravno za njega vsak dan nekaj zmolil. Pravilo je, da mi duhovniki ne vemo, kdo konkretno moli prav za mene. Pomembno je, da mi čutimo podporo gorečih vernikov molivcev.

Glede verouka samo še toliko

Sedaj se je izkazalo, da je do počitnic najbolje imeti verouk skupaj vsi razredi skupaj. In sicer ob nedeljah ob 9.00 do 9.40 nato sv. maša. Tisti, ki so že utegnili priti, so se lahko prepričali, da je dopoldne povsem drugače, kot po tednu napornega pouka. Vse lepo vabimo, naj pridejo in pogledajo. Zlasti pa naj si organizirajo nedeljo tako, da bo sv. maša osrednji dogodek nedeljo. Boste videli, da se bo tudi vse ostalo lepo uredilo. Zlasti bo obrodilo dobre sadove in blagoslov.

Čiščenje in krašenje farne cerkve

Posebej moram pohvaliti ekipo iz Dola in Prelesja, ki se je lepo navdušeno potrudila za vseh 5 nedelj predvsem za veliko noč. S tem ste dokazale, da z dobro voljo gre polek vsega silnega dela, narediti tudi nekaj lepega za Boga. Hvala vam. Hvala tudi za lepo pošiljko cvetja, ki je prišla k nam preko Spodnjega Loga pa tudi lepe dve ikebani od zadnjega pogreba.

Tisti, ki se ukvarjate s turizmom, bi morali vedno spodbujati, da bi bile cerkve in okolice vedno lepo vzdrževane. To je polek narave, prijazne Kolpe, dobre postrežbe naj lepše, kar si lahko gostje ogledajo. Hkrati je ogledalo naše vere in omike.

6. 5. ob 19.00 seja Ž P S

Moramo se pogovoriti o tekočih zadevah. Glede verouk, glede romanja na Zaplaz 27. 5., glede zlate maše 16. 7. ob 10.00 p. Francija Seničarja in 20 obletnice postavitve kapelice sprave 11. 11. ob 15.00. Zadeve so konkretne in pomembne za vso župnijo. Upam, da ne bo spet kakšnih nujnih zadev, ki bi opravičile izostanek.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 1. 5. 19.00 Trg cerkev † Jože Mihelič n Trošt Sodevci
T 2. 5. 19.00 Pr za posvetitev poljanske doline Marijinemu br. srcu
S 3. 5. 19.00 Zg † Vinko Kastelic 30. dan G. Podgora
Č 4. 5. 19.00 Trg † družina Majerle Dol 7
P 5. 5. 19.00 Rd † Franci Štefančič 30. dan
S 6. 5. 19.00 Trg † Ivan in Katarina Konda Dol 6 po maši Ž P S
N 7. 5. 10.00 Trg FLORJANOVA za farane in dobrotnike
P 8. 5. 19.00 Pr † g. Maks Kozjek
T 9. 5. 7.00 Trg † g. Jože Zadravec
S 10. 5. 19.00 Zg † družina Mihelič
Č 11. 5. 7.00 Trg † s. Cvetka in g. Tomaž Djudjaj in duhovne poklice
P 12. 5. 19.00 Rd za spravo in dobro vero
S 13. 5. 19.00 Trg † Jožica Kobe 30. dan
N 14. 5. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Šmarnice 2023: Letos bo 27. maja minilo 100 let od rojstva bl. mučenca Lojzeta Grozdeta zato so priporočene šmarnice o njem, ki je bil prvi razglašen za blaženega med stotinami mučencev revolucije. Brali jih bomo ob delavnikih tam, kjer bo sv. maša. Lahko jim prisluhnete tudi na radiju ognjišče in po spletu. Na voljo so tudi o mistikinji Magdaleni Gornik. O Filipu Terčelju jih je spisal Ivan Sivec in verjetno še o kom. Bistvo šmarnic je počastiti našo nebeško Mamo in Kraljico Marijo. Zato bodo pred vsako sv. mašo tudi litanije Matere Božje

7. 5. ob 10.00 Florjanova nedelja:
Gasilci se zbiramo pri sv. maši in priporočam našemu nebeškemu zavetniku, da bi bilo  požarov in drugih nesreč čim manj. Zlasti tudi, da bi bili pri gašenju in reševanju čim bolj varni in uspešni. Lani je bil ogromni požar na primorskem in velika sreča v nesreči je bila, da ni prišlo do žrtev in hujših poškodb, ker so gašenje ovirale še številne eksplozije, zaradi ostankov od I. svetovne vojne. 
Za gašenje so potrebne predhodne vaje, ki jih spodbujajo tudi tekmovanja. Naši najmlajši so se letos kar dobro odrezali. Čestitamo!
Za udeležbo pri sv. maši in na paradah, je potrebna uniforma. Lani sem zaprosil, da bi vsa društva nekaj prispevala za novo uniformo župniku, ker je dosedanja postala pretesna. Za Florjanovo mašo je sicer tako nujno ne potrebujem. V kakšno parado bi pa še rad šel. Do sedaj se ni kaj premaknilo v tej smeri pa še enkrat prosim, da bi bila na red vsaj do sezone veselic.

V maju skrbijo za urejenost cerkve in kapel Kot in Sodevci.