1. 10. – 26. navadna nedelja: Ezk 18, 25 – 28 / Ps 25 / Flp 2, 1 – 11 / Mt 21, 28 – 32
8. 10. – 27. navadna nedelja: Iz 5, 1 – 7 / Ps 80 / Flp 4, 6 – 9 / Mt 21, 33 – 43
15. 10 – 28. navadna nedelja: Iz 25, 6 – 10 / Ps 23 / Flp 4, 12 – 14. 19 – 20 / Mt 22, 1 – 14

1. 10. – 26. navadna nedelja

»Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Res¬nično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.«
(Mt 21, 28 – 32)

Jezus je pripovedoval plastično in si sproti izmišljal zanimive prispodobe. Tako je tudi s tem opozoril na našo dvoličnost in hinavščino. Sedanja vlad v tem daleč naprej prednjači. Vseskozi obljublja in obljublja, a prave koristi ni in ni. To nas žal že zelo veliko stane, Kljub temu še mnogi upajo, da bodo dočakali izpolnitev nerealnih obljub, žal. Pravi in odgovorni ter solidarni delavci, ali garači ne govorijo veliko, ampak delajo. To nam hoče danes Jezus položiti v srce, da pred obljubo dobro premislimo, če to res zmoremo. Če da, naredimo to brez velike reklame po pravilu: »Naj ne ve levica, kar dela desnica!« Tu so mišljene roke. To je zelo pomembno, ko delimo miloščino. Takrat se res ne gre hvaliti. Pohvaliti nas mora dejanje samo po prejemniku, ali tistem, ki nas je v imenu prejemnika prosil.

Letos je zelo zahtevno leto. Veliko je prizadetih, ki pričakujejo, da jim pridemo na proti s svojimi darovi. Ne zgledujmo se po bahaških nastopači, ki obljubljajo neverjetne reči, ampak pomagajmo po svojih najboljših močeh. Seveda Jezus ne misli samo na materialne reči. Njemu gre predvsem za duhovne vrednote. Tudi danes je veliko takih, ki navdušeno tekajo od enega dogodka do drugega, a v praksi se tako malo pozna. Pričenjamo 2. Marijin mesec, ko bo v ospredju rožni venec. Radi ga molimo predvsem za preizkušane, da bi zdržali in brezbrižne, da bi se spreobrnili. Sveta Marija milosti …

8. 10. – 27. navadna nedelja – rožnovenska

»Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto pokončal, vi¬nograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.
(Mt 20, 33 – 43)

Ta prilika je še bolj konkretna in bridka.

Jezus povzame vso zgodovino izvoljenega ljudstva. Bog je Abrahama poklical in prestavil v novo deželo. Pravnuki so prodali brata Jožefa v Egipt. Ta jim je odpustil in poskrbel za ves svet. Kljub temu so Egipčani pozabili Jožefovo zaslugo in pričeli stiskati Hebrejce. Po Mojzesu so bili osvobojeni in dobili svojo domovino, a so zopet in zopet hudo grešili. Preroki so jih svarili in klicali nazaj k Bogu, a te so zaničevali, mučili ter pobijali. Končno je prišel Božji Sin in tega bodo krivično obtožili ter izdali v kruto smrt na križu …

Za nas je dobro, ker Bog ni kruto pobil ubijalcev svojega Sina, ampak je njegovo žrtev obrnil v naše odrešenje. Čast in hvala mu na vekomaj! Na nas je sedaj, da postanemo in ostanemo boljši od naših pra pradedov, ki so ga križali.

Sedaj je vinograd naša Cerkev in mi smo vinogradniki. Bog nas obvaruj, da ne bi Gospodarju dali ob letu opravičenega deleža. On ne zahteva od nas pridelka, ampak hoče nas same. Hoče nas imeti v nebesih in to prav vse.

Ko bodo zaključene naše nove cerkvene klopi, nas bo ob vstopu v cerkev pozdravilo 15 podob z našimi slovenskimi nebeščani. To bo stalen izziv, da se potrudimo in obrodimo žlahten sad spreobrnjenja ter ob smrti pridemo na Njegovo desnico. Vsi tisti mučenci in pričevalci nam bodo klicali, da je tudi njihovo življenje bilo naporno, a jim je uspelo. Sedaj smo na vrsti mi, da se potrudimo in se jim ob naravni smrti pridružimo. Jezus ne želi preskakovanja stopnic, ampak trdo hojo za njim s svojim križem. Moj nasvet, da vzamemo na pot tudi redni rožni venec.

Verouk

K verouku se je nabralo, kar lepo število otrok. Zato smo uvedli še eno skupino. Bistveno je, da se starši potrudite za čim bolj redno udeležbo pri sv. maši. 1. razred do cvetne nedelje ne hodi k verouku razen tistih, ki si to silno želi in zna biti priden. K sv. maši pa itak moramo redno hoditi vsi od krsta do smrti, ko to telesno zmoremo.

Četrtek: 2. 3. . razred  ob 15.30 do 16.00
  4., 5., 6., razred ob 14.00 do 14.30
  7., 8. – birmanci ob 15.00 do 15.30

Kapelici

Še dve naši kapelici sta bili deležni našega dela.

V Sodevcih je pred desetletji dobila novo bakreno streho. Podoba Marije begunke navadna reprodukcija je bila že takrat zelo načeta od vlage. Ko se je Tone že dokaj uveljavil, sem ob blagoslovu jedil večkrat prigovarjal, naj nekaj ukrenejo. Letos je končno uspelo. In danes na praznik nadangelov sv. Mihaela, Rafaela in Gabriela je bilo vse dokončano.

Najprej je bil kipec iz mavca Srca Marijinega. Sedaj je Marija Romarica, ki potuje skupaj s sv. Jožefom v Betlehem ob popisovanju. Tam sta naletela na zelo gluha ušesa in trda srca za stisko mlade nosečnice, ki ji lahko vsak trenutek pride 'ura'. Betlehemčani so Sveto Družino poslali na gmajno, tako da se je v zasilnem hlevu rodil Odrešenik sveta. Zgodile so se jaslice. Po 1223h leti je sv. Frančišek prvič uprizoril žive jaslice. Torej pred 800 leti. Naj nas ta podoba spominja na veliki jubilej, predvsem naj nas opominja, da moramo narediti vse, kar zmoremo, da bi se mladi ljudje radi odločali za krščanski zakon in čim več otrok.

Torej se le radi ustavimo pri kapelici in pomolimo, da bi se rodilo čim več otrok, zlasti po blagoslovu, ki bo eno nedeljo v oktobru.

Nad Radenci sem kmalu po prihodu v Polane opazil kamnite ostanke nekega znamenja. Dolgo smo se vozil mimo njega, še toliko lažje, ker je le nekoliko odmaknjeno nad cesto. Končno se je je loti rajni Peter Muhvič iz Prelesja in jo zidarsko lepo obnovil. Jaz sem jo z veseljem pokril s skodlami. Žal se skodle zaradi kislega dežja ne obnesejo. Pred dvema mesecema 29. 7. sem 'utegnil' pogledati, kako je s streho. Prizor je bil ravno tako žalosten, kot pogled na tisti goli zid. Na obeh krilih luknje in gniloba. Streha je dobesedno razpadala, še hitreje, ker je v stalni senci. Danes je 29. 9. praznik nad angelov sem na novo streho še montiral bakren križ.

V kapelici je Lurška Marija. Naj nas sedaj blagoslavlja in opozarja na spreobrnjenje. Lepo bi bilo, da bi jo enkrat skupaj blagoslovili. Pobudo prepuščam Radenčanom.

Mesec rožnega venca

Že v Lurdu je Marija naročila Bernardki, naj rada redno moli rožni venec ona in vsi vsi kristjani za spreobrnjenje grešnikov. Isto je ponavljala v Fatimi in ponavlja v Međjugorju. Kaj brani nam, da ne bi Mariji verjeli in jo ubogali? Potreb je veliko, ker na različnih področji potrebujemo treznega premisleka in resnega ravnanja, da bi se stvari pričele obračati na bolje. Ta mesec še posebej za uspešen sklep sinode.

Kraljica rožnega venca, prosi za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 2. 10. 19.00 Pr v zahvalo
T 3. 10. 19.00 Čep † Katarina 1. obl in Matija Kovač Nemška Loka
S 4. 10. 18.00 Zg † vsi rajni Breseči Gornja Podgora
Č 5. 10. 19.00 Trg † Nada Panjan n. sorodnik Milan
P 6. 10. 19.00 Rd † Marija in Jure Kobe n Bogdan
S 7. 10. 19.00 Trg † rajni Rupe in Ivan Deleč
N 8. 10 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 9. 10. 19.00 Pr † družina Nagoda
T 10. 10. 19.00 Čep † Jože in Marija Kure
S 11. 10. 19.00 Trk † Bogomil in Zlata Stark
Č 12. 10. 19.00 Rd † Antun Sarić 10 obl.
P 13. 10. 19.00 Rd † Marija in Jure Kobe, n. Sabina, Alenka i n Daniel
S 14. 10 19.00 SL † starši Škof, Makše in Činkelj
N 15. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

23. 9. ob 18,30 eja Ž PS – Ta teden se prične sinoda papež, škofje in župniki prosimo za molitveno podporo. Papež pričakuje, da nam Sveti Duh spregovori in da novih smernic za poživitev naše vere in pripadnost Katoliški cerkvi.

Priprava na 18. november blagoslov 15 podob zaslužnih Slovencev. Gre za edinstveno pridobitev, ko bomo imeli na enem mestu upodobljenih čez 20 Slovencev, ki so izpričali svojo vero, z garaškim delom, trpljenjem in celo z mučeništvom.

Glede čiščenja in krašenja naših cerkva, je čedalje težje, ker nas je vse manj in tiste, ki so to rade storile, zbolevajo. Nujno je vključevati mlade. Za podružnice je samo po sebi umevno, da poskrbijo vsaj takrat, ko je njihova maša. Narediti nekaj za cerkev je nekaj izjemnega. Naši predniki so jih pred stoletjih zgradili in obdržali. Ne bomo jih sedaj pustili zanemarjenih in ne obiskanih na milost in ne milost zobu časa. Toliko bolj, ker se neizogibno bliža čas, ko ne bo domačega duhovnika.

Ë C4X NM CU 977: Ko me je 9.9. zvečer pod Gorico že tretjič pustil na cesti stari C4 Grand Pikaso, je padla odločitev, da ga je treba zamenjati. Našel sem dolgo želen električni avto meni priljubljene znamke za primerno ceno. (Leto rabljen z 8,345 Km). Že dolgo sem zavzet privrženec skrbi za čisto okolje. Žal ta skrb ni ravno poceni, da nisem vedno mogel delati tako, kot želim. Kljub temu je bila centralna na plin, potem na vplinjevalni kotel, elektro skuter, lani sončna elektrarna in IR grelni paneli . Sedaj se je pridružil še električni avto. Upam in prosim Boga, da bi dobro služil ter bi bilo dovolj elektrike za avto, ogrevanje pa še za koga.

V oktobru skrbijo za farno cerkev Kovača vas in Paka.