15. 2. – 6. navadna nedelja: 3 Mz 13, 1-2.44-46 / Ps 32 / 1 kor 10, 31 – 11, 1 / Mr 1, 40 – 45
22. 2. – 1. postna nedelja: 1 Mz 9, 8 – 15 / Ps 25 / 1 Pt 3, 18 – 22 / Mr 1, 12 – 15
1. 3. – 2. postna nedelja: 1 Mz 22, 1 – 2. 10 – 18 / Ps 116 / Rim 8, 31b – 34 / Mr 9, 2 – 10

15. 2. – 6. navadna nedelja

K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž jezno poslal ven in mu rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu. (Mr 1, 40 – 45).

Lahko rečemo, še eno ozdravljenje – natančneje očiščenje. Ja veliko jih je Jezus očistil za časa svojega bivanja ne zemlji. Dodatno število je tudi verjetno višje, tisto o katerem evangeliji ne poročajo… V oči nekako zbode, da je Jezus očiščenega jezno poslal ven in mu zabičal naj o tem ne govori. In za čuda svarilo ni zaleglo, ampak ravno nasprotno gobavec je na vsa usta Jezusa razglašal, da ni mogel javno vstopiti v mesta in vasi, temveč bolj prikrito. Kakorkoli podobno se je večkrat dogajalo…

Dejstvo je, da je Jezus veliko oznanjal, ozdravljal in izganjal. To je pripravljen in zmožen delati skozi vso zgodovino Cerkve torej tudi sedaj med nami. Tudi danes po Cerkvi dela številne čudeže, samo treba je biti pozoren pa tudi veren in mu zaupati svoje probleme ter stiske...

22. 2. – 1. postna nedelja

Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.
Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1, 12 – 15).

Marko zelo na kratko omeni Jezusovo bivanje v puščavi, kjer se je pripravljal na javno delovanje. Kljub temu navede, kakšno udobje je imel in kdo mu je stregel ter kod ga je oviral – skušal.

Cerkev je uvedla vsako letni štirideset dnevni post kot pripravo na veliko noč in štiri tedenski adventni čas pred božičem. Namen je enostaven. V tem posebnem čim bolj resnobnem in asketskem času se naj kristjan vsaj malo poglobi v smisel in način svojega bivanja na tem ljubem svetu. Življenje se odvija z veliko naglico. Čeprav se življenjska doba vedno podaljšuje, nam kronično primanjkuje časa.

Naj opozorim, da nas Cerkev ne želi zastraševati niti prikrajšati za veselje, ki izvira iz Evangelija. Ravno obratno papež , nadškof Stanislav pa tudi novi pomožni škof Franc nas že v svojih geslih in gestah spodbujajo k veselju; vendar k tistemu pristnemu, ki izvira iz urejenih medsebojnih odnosov.

Če vzamemo ta milostni čas dovolj zares, bomo poglobili svojo vero in popravili marsikatero nerodnost. Potem se bo notranjost sprostila in obraz bo zažarel v posebni luči, ki bo razodela naše veselje v Gospodu.

tav-logo-mali.jpg

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

slika-marije

Prejšnji teden 9. 2. so nas obiskali člani kluba Zrno. Obiskujejo ga slovenski duhovniki, ki so se izvili iz krempljev alkoholne zasvojenosti. Malo smo jim razložili in pokazali kako mi rešujemo najtežje primere in se pripravljamo na sprejem še kakšnega duhovnika, ki ima resne težave.

Postna postava za leto 2015

Strogi post je na pepelnico 18.3. in na veliki petek 3.3. Ta dan se ne je meso in samo enkrat se lahko do sitega najemo. Veže vse vernike od izpolnjenega 18. leta do 60. leta starosti.

Vse postne petke in adventne je zdržek od mesa in mesnih jedi. Veže od 7. leta dalje. Izven postnega časa lahko zdržek nadoknadimo z molitvijo, ali kakšnim drugim dobrim delom.

V postu smo povabljeni, da si še kaj naložimo in čim bolj redno opravimo, da bi sebe poboljšali in pomagali bližnjemu v stiski.

kip-marije
Malo pred Lurdom se je v Lasaletu blizu Grenobla v Franciji prikazala Marija in
resno opozorila na preklinjanje in nedeljsko delo. Le kaj bi rekla danes?

Postne akcije

40 ur brez telefona: Velja za mlade, da vsak dan izključijo mobi od19h do 20h. www.resnicnostjelepsa.si.

40 dni brez alkohola: velja za vse odrasle.

Lahko bi 40 dni tudi kaj prihranili za blaženje velikih težav beguncev, prizadeti v raznih nesrečah.

40 dni molitve za življenje. V postnem času bo potekala akcija mo-litve pred porodnišnico za odvrnitve od nameravanega splava vsak popoldan dve uri od 18h do20h. Če greste kaj mimo se lahko pridružite.

Volitve v novi Ž P S 1. 3. na 2. postno nedeljo:

Po drugem vatikanskem koncilu je Cerkev dobila veliko novosti. Velik poudarek so dobili laiki. To so neposvečeni verniki vseh stanov in starosti. Vsak naj doprinese kaj dobrega k rasti božjega kraljestva na zemlji. Počasi se je izoblikovala posebna služba v župnijske pastoralnem svetu – ŽPS.

Gre za posebno skupino aktivnih vernikov, ki so 2/3 izvoljeni od vernega ljudstva in 1/3 imenovana od župnika. To je v prvi vrsti posvetovalni organ župnije, ki pomaga župniku čim bolj uspešno voditi župnijo z vsemi možnimi razvejanimi dejavnostmi.

Župniku dajejo pobude, te pobude pomagajo realizirati.

Župnika obveščajo o zadevah na terenu… (zavedati se moramo, da so nekatere župnije zelo velike po terenu pa tudi po številu vernikov in ostalih prebivalcev).

Župnik po njih obvešča področja, ali skupine po terenu.

Pomagajo organizirati razne slovesnosti in praznovanja.

Skratka gre za zelo koristno telo vsake normalne župnije. Kako in koliko deluje je odvisno od članov in župnika. Da bi res dobro izvolili in še bolje delovali, je zelo koristno redno in goreče moliti ter kaj žrtvovati….

Kako se bo volilo? Na spodnjem robu teh Oznanil bo glasovnica, ki jo boste izrezali in izpolnili ter oddali na 2. postno nedeljo 1. marca pri sv. maši v poseben nabiralnik. Ker so oznanila namenjena družinam, ali gospodinjstvom, dobite samo eno glasovnico. Zato imate možnost napisati dva kandidata, če se za enega ne morete doma soglasno odločiti. Izvoljen bo tisti, ki v določenem okolju dobi največ glasov.

Glasovnice bomo prešteli na prvi petek v marcu 6. 3. ko bo še zadnja seja starega Ž PS, da skupaj ugotovimo in sestavimo novi ŽPS.

Glasovnica:

Ime in priimek
1. __________________________
2. __________________________

Naslov
________________________
________________________

Spored sv. maš in bogoslužja

P 16. 2. 17.00 Pr † Maksim Sedej
T 17. 2. 17.00 Trg † Julijana obl. in Jurij Mihelič Sodevci
S 18. 2. 17.00 Trg v dober namen Dol 7
Č 19. 2. 7.00 Trg † Amalija Pavlešič Vinica
P 20. 2. 17.00 Trg † Rudi Kobe obl.
S 21. 2. 10.00 Brezje za vse prizadete družine od alkohola
N 22. 2. 10.00
11.30
Trg za farane in dobrotnike
Čeplje † stari starši in starši Kure n. Peter
P 23. 2. 17.00 Pr † Julijana Štaudohar 30. dan
T 24. 2. 17.00 Zg na čast Mariji pomagaj n Bolha
S 25. 2. 17.00 Trg pepelnica † Peter Pavlešič Vinica
Č 26. 2. 7.00 Trg za rajne duhovnike
P 27. 2. 17.00 Trg † Janez Filak Tajči vrh
S 28. 2. 17.00 Rd † Janez Mušič
N 1. 3. 8.30
10.00
S L † Marija obl. in starši Činkelj
Trg za farane in dobrotnike

18. 2. 17. 00 Pepelnica: pričetek postnega časa. Na ta dan strogi post in med sv. mašo  je obred pepelenja. To je ostalo še iz starozavezne tradicije, ko so se ob strogem postu oblekli v raševino – vrečevino in posuli s pepelom ali s prahom.
Nekaj pepela na glavo ni tako težko prenesti. Zato je mnogo bolj pomembno, s kakšnem namenom  pristopim ko obredu. Še bolj pomembno je, kako vzamem ta 40 dnevni postni čas, ki nas resno vabi k spreobrnjenju. Mediji nas dnevno bombardirajo z najrazličnejšimi aferami in grozodejstvi, da smo se na vse že kar dobro navadili in mirno živimo naprej. Postni čas pa nas vabi, da vzamemo stisko bližnjega in stisko svoje duše zares ter pristopimo k reševanju problemov.

20. 2. prvi postni petek – pričetek križevega pota. Vsaj nekaj časa ga bomo  imeli kar v kapeli. Zato vabljeni v čim večjem številu.

21. 2. 10. 00 Brezje: romanje družin, ki imajo težave z alkoholom. Romanje organizira Slovenska karitas. Letos so mene prosili za pričevanje. Lepo prosim za duhovno podporo predvsem za vse, ki se trudijo, da bi se izmotali iz klobčiča zasvojenosti.

40 dni brez alkohola: Tudi to akcijo vodi S Karitas, da bi se solidarizirali z družinami, ki jih pesti alkoholizem.

V postnem času, bom pred nedeljsko sv. mašo spovedoval. Po sv. maši bomo pred izpostavljenim zmolili po tri postaje križevega pota.  Upam, da nam bo uspelo prodreti malo globlje v skrivnost posvečenega življenja.

Do cvetne sobote 28. 3. bo za urejenost cerkve poskrbela Tav.