V Starem trgu je tudi Kalvarija – križev pot, ki se konča v lični baročni kapeli sv. Andreja. Kapela je bila pred II. svetovno vojno oskrunjena in nekako zapuščena. Menda je bil za njo izdan celo interdikt. Leta 1942 po partizanskem napadu 1. 6. so Italijani ukazali podreti 14 postaj – kapelic križevega pota. Ponovno so postavljene v jubilejnem svetem letu 2000. Sedaj je le 10 kapelic, ker je bilo zaradi ceste, ki je bila speljana po prejšnji stezi za cikcak postavitev zmanjkalo prostora. Tako so ostale 4 postaje tri na pročelju, 14. pa je v daritvenem oltarju, kot božji grob. Podobe je likovno oblikoval akademski kipar Denis Kraškovič iz Zagreba, rodom iz Predgrada, strojno pa jih je izrezal Majerle Pavel iz Kočevja, tudi rodom iz Predgrada. Križev pot je vsak petek v postu ob 18.00 Potem pa je še sv. maša v kapeli. Na veliki petek je tudi križev pot ob 16.00 nato obredi v farni cerkvi. Poleti so večkrat tudi delavniške sv. maše, ki jih običajno naročijo iz Deskove vasi. žegnanje je na god sv. Andreja. Ključ je v župnišču.