Razvaline majhne verjetno gotske kapele 500 X 550, cm ki je imela verjetno lesen ometan strop. Tako nakazuje zob na notranji strani zidu. H kapeli je bila pozneje dozidana ladja 400 X 600cm. V povojnem času je v kapeli živela romska družina. Ko so se odselili, je ostrešje razpadlo. Sedaj se že rušijo zidovi. Leta 2003 smo ruševine očistili in zakopali ozemljitev ter privedli cev za vodo in elektriko. V 2004 bo verjetno zidarsko sanirana. Potem tudi za ostrešje ne bi smelo biti preveč težko. Kapela je v bližini ceste in vasi in daje vtis zapuščenosti, kar je treba čim prej sanirati. Vsaka pomoč bi bila dobrodošla.