Cerkvica je stala pod Kozicami na robu njiv. Bila je približno velika kot Radenska in gotovo višja od sv. Vida v Lazih, kar se da ugotoviti po velikosti ohranjenega zvona in oltarja. Zvon je bil počen in je popravljen ter služi kot najmanjši v Zagozdacu. Oltar pa je v Predgradu in je v obnovi.

Cerkev je podrta pod pretvezo zaradi ceste v petdesetih letih. No cesta je bila dograjena šele v devetdesetih letih. Sedaj je nekaj pobud, da bi postavili novo. Čudno se zdi, da nekateri zelo energično zagovarjajo gradnjo na starem mestu, ki ga je cesta vendar pobrala. Župnik pa si želi, da bi bila malo večja kapela nekje sredi vasi in bi bila odprta v prostor pred njo. Tako bi bila ljudem vedno na voljo, namesto odrinjene na rob pod hribom, kjer bi se zbrali parkrat na leto.