2. 4. – Cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps 22 / Flp 2, 6 – 11 / Mt 26, 14 – 75; 27, 1 – 66
6. 4. – veliki četrtek: 2.Mz 12, 1 – 14 / Ps 71 /1 Kor 11, 23 -26 / Jn 13, 1 – 15
7. 4. – veliki petek: Iz 52, 13 – 53 / Ps 116 / Heb 4, 14 – 16; 5 , 7 – 9 / Jn 18, 1 – 19, 42
8. 4 – velika sobota: Rim 6, 3 – 11 / Ps 118 / Mt 28, 1 – 10
9. 4. – VELIKA NOČ: Apd 10,34a. 37 – 43 7 Ps 118 / Kol 3, 1 – 4 / Jn 20, 1 – 9
16. 4. – nedelja Božjega usmiljenja: Apd 2, 42 – 47 / Ps 118 / 1 Pet 1, 3 – 9 / Jn 20, 19 – 31

2. 4. – cvetne nedelja

Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« Dejal jim je: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: ›Učitelj pravi: Moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal pasho s svojimi učenci.‹« In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili pashalno jagnje. Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajsterimi. Ko so jedli, je rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« Učenci so se silno užalostili in so mu začeli drug za drugim govoriti: »Saj nisem jaz, Gospod?« On pa je odgovoril: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem je Sin človekov izročen! Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.« Izdajalec Juda je odgovoril: »Rabi, saj menda nisem jaz?« Dejal mu je: »Ti si rekel!«
(Mt 26, 17 – 25)

Cvetna nedelja ima dva različna sporočila. Prvo je veselo, ki govori o tem, kako so slovesno pričakali Jezusa ob prihodu na velikonočni praznik. Vse je bilo na nogah. V rokah pa palmove in oljčne veje, po tleh cvetje preproge in plašči. Jezus na osliču, v zraku kriki hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem …

Drugi del je resnoben, ker beremo poročilo o Jezusovem trpljenju – pasijon.

Med branjem tega daljšega poročila, se podzavestno postavim na Jezusovo stran, kot bi navijal za njega, da bi se nekako izognil trpljenju. Vedno na videz zmaga zlo, ampak se poraz čez tri dni spremeni v absolutno zmago križanega, ki se je podredil Očetovi volji in šel do konca ter naprej.

Preživimo ta veliki teden resnobno pa vendar v zavesti, da smo tudi mi poklicani k premagovanju zla z Božjo pomočjo, da bomo na vigilijo lahko strumno zapeli aleluja!

9, 4. VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODOVEGA VSTAJENJA

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih.
(Jn 20, 1 – 9)

Po burnih dogodkih tik pred pasho, ko se je Jezusovo podjetje porušilo, se nekaj žena z Marijo Magdaleno na čelu odpravi še v temi h grobu, da bi nekako dokončale Učiteljev prezgodnji pogreb. Vendar je tu še dodaten udarec, ko najdejo prazen grob. Sicer ni čisto prazen. Povoji so še tu in nenavaden mož zatrjuje, da je vstal, kakor jim je rekel. Magdalena obvesti Petra in Janeza, ki se prepričata o resničnosti Marijinih besed. Ampak Magda še vztraja, dokler je vrtnar ne vpraša, zakaj tako joka. Končno ga prepozna, ko jo pokliče: »Ja Marija, ali me ne prepoznaš?«. Takrat Majda plane k nogam in jih tesno objame, vendar se ji Učitelj izvije iz objema, ker še ni šel k Očetu. Ima še naročilo za brate, ki naj gredo v Galilejo, da ga bodo tam srečali. Tako nekako se je dogajalo na veliko noč zjutraj.

Ravno Magdalenina vztrajnost, da pride zmedi do konca in Tomaževa trma, da mora sam osebno potipati Jezusove rane so zaposlile poročevalce, da so nam zapisali še nekaj podrobnosti o Jezusovem vstajenju in bivanju med njimi po smrti.

Za nas je pomembno, kako se bomo sami prepričali o vstalem Gospodu in sebi zagotovili srečanje z Njim po naši smrti. Gotova in varna pot je, da poročilom verjamemo in se skušamo čim bolj približati ravnanju tako žena z Magdaleno na čelu ter apostolov, ki so dopovedovali Tomažu, koga so videli …

Kristjani smo ljudje, ki ne rabimo prav vsega s prstom potipati, ampak si damo dopovedati od verodostojnih ljudi ter verjamemo. Življenje je preveč kratko, da bi vse osebno preverili, hkrati preveč resno, da bi tvegali in zgrešili pravo pot, ki vodi v srečno sedanjost nato večnost. Torej se potrudimo in izkoristimo praznike za poglobitev vere, ki naj nas vname za nove napore pri uresničevanju principov božjega kraljestva med nami. Predvsem si vzemimo čas za praznovanje. Zlasti ponedeljek je namenjen temu, ki ga zaključimo v Zagozdacu. Kaj nam brani, da ne bi šli peš po dva in dva. Imamo dovolj tem za razpravo, ki bi jo nam Jezus rad malo osvetlil še z Njegove strani.

VESELA ALELUJA PRAV VSEM IN VSAKOMUR!

Verouk naš vsakdanji

Na tiho nedeljo ste bili povabljeni vsi starši in veroukarji. Žal se dober del ni odzval. Ker je med tednom vse zasedeno razen petka popoldan, sobota pa je rezervirana za vsemogoče, je s strani staršev prišel predlog, naj bo verouk ob nedeljah pred sv. mašo ob 9.00. Po treznem razmisleku sem se odločil, da bi pričeli 8.45 s starejšimi do 9.15. Mlajši pa od 9.15 do 9.45. Pred sv. mašo rabimo vsa 15 minut za pripravo. Za prvi razred bo še vedno po sv. maši, ko bomo vsi skupaj ponovili, kaj smo doživeli in nekaj zmolili. Pričeli bomo na nedeljo Božjega usmiljenja. Velja poskusiti in če bo potrebno še kaj dopolniti.

Prvo sveto obhajilo bo 4. 6. na slovesni praznik Svete Trojice.

Veliki teden je verouk posebne vrste za vse kristjane. Vsi se lahko kaj naučimo in svojo vero naredimo bolj dejavno in kaj konkretno pomgamo.

Papežka nedelja

V ponedeljek 13. 3. je minilo 10 let od izvolitve sedanjega papeža frančiška. Mi smo se ga resno spomnili v ponedeljek pri jutranji sv. maši. Duhovniki molimo pri vsaki sv. maši najprej za papeža in škfa ordinarija. Prav je, da se ga spomnimo vsak dan, ali vsaj pogosto tudi druigače. V našo katoliško Cerkev je prinesel veliko svežine in zdravega nemira, ko nam je odprl pogled na ostale kontinente in vernike. S tem si je nakopal ne malo nasprotnikov. Vendar je v svohji viziji odločen tudi kaj potrpeti za ves svet. Ne bi dalje 'modroval'. Za mene je povsem 'ustrezen' zato rad molim zanj in njegove načrte, kar toplo priporočam tudi vam.

Kako je z veroukom? 23. 3. - 10.00 po sv. maši sestanek za starše in otroke

Žal je na petek po pouku zelo neprimeren čas za učenje. Otroci so utrujeni in vsega polni, da enostavno ne gre nič več v natrpane glavice. Lepo vabim starše, da pridete skupaj z otroci k sv. mašina na tiho nedeljo 26. 3. ob 10.00. po sv. maši se bomo na kratko pogovorili, kako nam gre in kako bi morda kazalo urediti, da bi nam šlo bolje. Po veliki noči bomo povabili tudi prvi razred, da bo ob 14.30 verouk za 1. razded, nato ostali. Takrat bo mo poskusili določiti datum prvega svetega obhajila.

26. 3. ob 15.00 dekanjiski križev pot na Žeželj

Eni verniki se tega dogodka redno uedležujejo že desetletja. Z naše strani žal ni nekega drenja. Zato ste letos še bolj toplo povabljeni, da skupaj prehodimo tisto strmo pot s kržem za Gospodom. Potem je še postna sv. maša in lepa prilika za spoved. Ne bojmo se, da bojmo preveč pobožni, če se na to nedeljo udeležimo kar dveh bogoslužij. Poglobitev vere nam je še kako potrebna in dobrodošla v prihajajoči krizi tako materialni, kot moralni. UIsmili se nas o Gospod, usmili se nas!

Sinoda – pot v Emavs

Čeprav se vesoljna sinoda seli v Vatikan, je za nas zelo koristno, da opravimo vsak svojo pot. Lepo vabljeni da v primeru lepega vremena pridemo k Antonu nas Kovačo vas peš. Po poti se lahko kaj pomenimo. Tudi nova južna Jakobova pot nas vabi, da bi jo vsaj del čim prej preizkusili. Tudi on vodi v osebni Emavs. Razočarana učenca sta se med potjo navdušila nad sopotnikom, ki sta ga prepoznala šele, ko je pred njima razlomil kruh. Torej nas poglobljen razmislek vodi k aktivni udeležbi pri sv. maši.

Nimamo ministrantov, nimamo mežnarjev, nimamo dosti pevcev, nimamo organista, nimamo krasilcev, kmalu ne bomo imeli niti župnika…

Kaj je za storiti? Po mojem priti in pomagati. Otroke je treba navdušiti za ministriranje. Tisti, ki imate še kaj glasu pridite pet. Za očistiti in okrasiti cerkev smo odgovorni prav vsi torej pridite. Molite za župnika, da bi še dolgo zmogel, ker po moji smrti skoraj gotovo nekaj časa ne bo drugega, da bi to stalno bival. TO JE NAŠA SINODA, DA SE ZAMISLIMO IN PRIDREMO SKUPAJ TER NAREDIMO VSE, KAR JE V NAŠI MOČI. Boste videli kako se bo marsikaj obrnilo na bolje.

voscilo velika noc 2023

Spored sv. maš in bogoslužja

P 3. 4. 19.00 Pr † Ivan in Darinka Majerle pr58
T 4. 4. 19.00 Trg † Peter obl., Jurij, Jože in Ivan Barič Sodevcev
S 5. 4. 19.00 Trg † Jože 30. obl in Marija Vesel
Č 6. 4. 19.00 Trg † Stjepan Lesac n Oktavija
P 7. 4. 16.00 Trg obredi velikega petka
S 8. 4. 19.30 Trg vigilija † Pavel Majerle 5. obl.
N 9. 4. 7.00
10.00
Trg za farane in dobrotnike
Trg† Ana obl. in Peter Kavšek
P 10. 4. 17.00 Anton † Maksim Sedej in za zdravje dr. Anke
T 11. 4. 19.00 Pr † g. Maks Kozjek
S 12. 4. 19.00 Čeplje † rajni Pešelj n. Z. Kljun
Č 13. 4. 19.00 Trg † p. Janko Štampar
P 14. 4. 19.00 Rd † vsi rajni Grenc
S 15. 4. 19.00 SL † starši, Marija, Anica in Katarina Bukovec
N 16. 4. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

3. in 4. 4. v ponedeljek in torek bom obiskoval bolne in ostarele. Pričel bom v Sodevcih nadaljeval kot običajno ob prvih petkih. Ne bojte se sprejeti duhovnika pred prazniki.

6. 4. – Veliki četrtek: Dopoldne se duhovniki udeležimo krizmene maše. Zvečer se spominjamo zadnje večerje in postavitve sv. maše ter duhovništva. Po sv. maši prenesemo najsvetejše v Božji grob v malo kapelo. Tu ste povabljeni k molitvi veliki petek in veliko soboto.

7. 4. – Veliki petek: Najbolj resen dan v letu narekuje tudi strogi post. Največji opravek je križev pot, ki bo ob 15.00 na Kalvariji. To bo resna veroučna ura za šolarje in vse ostale. Potem bomo ob štirih nadaljevali v veliki kapeli. Obhajilo bo v mali kapeli in še osebna molitev v Božjem grobu.
8. 4. – velika sobota dan pripravljanja: Blagoslov jedil bo po terenu.

Spodnji Log ob 9.00
Čeplje ob 9.30

Zagozdac 10.00
Predgrad 10.30

Laze ob 11.00
Sodevci ob 11. 30

Radenci ob 12. 00
Trg ob 15.00

Po blagoslovu v Trgu pripeljite otroke v kapelo k božjemu grobu.

19.30 – vigilija. Prične se pri blagoslovu ognja. Prinašanje velikonočne luči v svetišče. Sledi bedenje in obnova krstnih obljub. Sledi slovesna sv. maša.

9. 4. 6.30 – Velika noč: vstajenje na dvorišču, nato procesija po trgu v farno cerkev. Slovesna praznična sv. maša med mašo ofer za nove klopi, ki še niso dogotovljene še manj odplačane. Slovesna sv. maša je tudi ob 10.00 z ofrom.

V aprilu skrbijo za urejenost cerkve in kapel Dol in Prelesje.