23. 7. – 16. navadna nedelja: Mdr 12, 13. 16 – 19 / Ps 86 / Rim 8, 26 – 27 / Mt 13, 24 – 43
30. 7. – 17. navadna nedelja: 1 Kr 3, 5. 7 – 12 / Ps 119 / Rim 8, 28 – 30 / Mt 13, 44 – 52
6. 8. – Jezusova spremenitev na gori: Dan 7, 7 – 14 / Ps 97 2 Pet 1, 16 – 19 / Mt 17, 1 – 9

23. 7. – 16. navadna nedelja – Krištofova

Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.« In povedal jim je spet drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.«
(Mt 13, 24 – 33)

Jezus nadaljuje s prilikami. Prejšnjo nedeljo smo poslušali, kako Bog seje razsipniško vsevprek, da nekaj semena zagotovo pade na dobro zemljo, ki potem obrodi bogat pridelek. Danes se pojavi tudi med pšenico ljuljka, ki je nevaren plevel. Ljuljka škodi pšenici, ker ji vzame prostor in gnojilo, če je pa ne izberemo in odstranimo postane moka opojna, da nas tak kruh lahko omami.

Jezus nas že na pričetku oznanjevanja opozori na zelo nevarne pojave, ko se med oznanjevalce vrinejo krivi preroki. Pričnejo lepo preprosto. Potem svoje misli razvijajo vse bolj po svoje. Običajno so pri poslušalci priljubljeni, 'ker obljubljajo kruh brez motike – brez truda'. Še hujši so tisti, ki grozijo z neizprosno Božjo pravičnostjo. To nas lahko tako omami, da zaidemo s prave poti odrešenja in podležemo janzenizmu.

Ko so gospodarja vprašali, kdo je to naredil, je pojasnil, da je bil hudoben človek po navdihu hudiča. Kljub temu je pustil naj oboje raste do konca. Ko je pšenica zrela za žetev, se ljuljka močno dvigne nad klasje, da jo je lahko iztrebiti in pospraviti na kurišče. Dragi verniki, vzemimo te Jezusove besede resno. Ne dajmo se zavajati krivim prerokom, ki se sicer na zunaj lahko obnašajo zelo pobožno in goreče. Glejmo na njihovo ravnanje v vsakdanjem življenju in koliko upoštevajo uradna navodila Cerkve. Predvsem pa glejmo na njihov konec.

30. 7. – 17 navadna nedelja

»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi.«
»Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«
(Mt 13, 44 – 52)

Še dve priliki za povabilo in ena opozorilna. Ko doživiš milostni trenutek globljega spoznanja Boga - vere, ne čakaj, ampak ga zagrabi z obema rokama. Za to se splača žrtvovati vse, kar zmoremo. Gre za življenjsko odločitev. Zadnjič sem omenil mojo odločitev, da sem opustil obrtno kariero in šel za Gospodovem klicem.

Vsak vernik mora svojo vero nadgrajevati. Otrok pač posluša svoje starše in katehete ter jim nekritično sledi. V puberteti se prične proces kritičnega presojanja, ki ni nujno povsem realen, ker mladega človeka lahko hitro pritegne neka bolj svetleča ponudba. Šele zrela doba zmore pravo presojo. Zaklad lahko najdeš 'slučajno' ali še bolj verjetno z budnim spremljanjem dogodkov in iskanjem. Oznanjevalci se trudimo vedno znova opozarjamo na nevarnosti zmot in nakazujemo smeri iskanja. Cerkev na slovenskem pa tudi v sosednji hrvaški nudi veliko možnosti za duhovne vaje, romanja, le izkoristiti je treba. V prvih dveh prilikah pravi Jezus, da sta oba prodala vse in eden je kupil njivo z zakladom, drugi pa najlepši biser. Za vero se splača žrtvovati največ. V resnici ne gre za neke senzacionalne dogodke, ampak za sprotno nabiranje dobrih praks. Letos nas pesti zelo slabo vreme. Spomlad je bila mokra, sedaj ekstremna vročina in popoldanske nevihte. Tudi vlada se ne zna odzvati na upadanje gospodarske rasti, kar bo privedlo do pomanjkanja sredstev za nujne zadeve. To pomeni, da je dobro vlagati v nebeško blagajno, ki se ji reče Karitas ali dobrodelnost. Sv. Mati Tereza je malo po malo po kapljicah pridelala ogromen biser. Tudi vse nagrade z Nobelovo vred je predala naprej. Torej le pogumno in z odprtim srcem za Gospodom, da nam odkrije zaklad, ki nam ne bo odvzet.

Na koncu Jezus pove, da je nebeško kraljestvo podobno tudi mreži, ki potegne na kopno vsakovrstne ribe, ki jih potem ribiči sortirajo. Dobre naprej pošljejo v uporabo, slabe -strupene pa v ogenj. Končno Jezus zaključi: »Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« (Mt 13, 51 – 52).

Kaj se dogaja z vremenom!?

Letos je res precej muhasto in neugodno za pridelavo hrane, sedaj še nevarno za potovanja in kampiranja. V takem vremenu je najbolje biti čim bližje domu, da se ob neurju pravočasno umaknemo na varno. Če je potrebno tudi ukrepamo. Slovenska Karitas je ne davno poklicala k darovanju za pomoč prizadetim. Ko je nas prizadelo, nam je naša Škofijska Karitas tudi priskočila na pomoč. Bodimo srečni, če se nas letos izogne, 'da ostanemo celi'. Verjetno bodo poslali položnice, da nakažemo primerno vsoto. Bodimo budni tudi na obvestila po Radiju Ognjišče in sicer.

Ti ekstremni dogodki nas opozarjajo, naj ravnamo čim bolj ekološko in humanitarno. S tem prispevamo s svoje strani, kar lahko in kar pomagamo k skupnemu vpitju h Gospodu, naj se nas vendar usmili, ker je za premnoge res zelo hudo. Treska in hudega vremena, reši nas o Goispod!

Kaj je to evtanazija?

O tem se kar precej govori Jaz poslušam Radio Ognjišče in berem verski tisk. Mnogi pa gotovo spremljate javne medije, ki običajno zastopajo bolj lepe opcije. Pobudniki leporečijo z humanostjo, da bi 'obupno bolnemu' in človeku pomagali čim prej končati muke… Za tem stoji določena ideologija, ki tudi manipulira s spolom in marsičem drugim, kar je ne redko usmerjeno proti veri predvsem katoliški.

Verniki zagovarjamo spoštovanje življenje od spočetja do naravne smrti. Tudi splav je velik greh, še večji pa naklepni načrtovan samomor. Itak smo Slovenci v samem vrhu samomorov, sedaj bi pri tem še morali sodelovati zdravniki. Medicina ima dovolj sredstev, da hudo bolnikom nudi zdravila, ki trpljenje zmanjšajo, vse do umetne kome. Nikakor pa ne smejo namerno povzročiti smrti. Običajen samomor se da nekoliko opravičiti, ker se človek znajde v mejni situaciji, ko se mu razsodnost znatno zmanjša. Takrat je tudi greh manjši. Za pomoč pri samomoru se mora odločiti pri zadostni zavesti. Tu ni olajševalnih okoliščin. Tako nesrečnik umre v smrtnem grehu!?!?

Molimo in delajmo vse, kar zmoremo, da zakon ne bi bil sprejet in nikoli izvajan. Nagle in ne previdene smrti, reši nas o Gospod!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 24. 7. 20.00 Pr † Ferdo Kuk obl. starši, brata in sestra
T 25. 7. 20.00 Trg † Ivan 2. obl. Movrin in rajni Patrovi in Movrin
S 26. 7. 20.00 Sv. Ana K. v. † Emica in Jurij Verderber
Č 27. 7. 7.00 Trg † rajni duhovniki i n za duhovne poklice
P 28. 7. 20.00 Rd † rajni Stuparjevi
S 29. 7. 20.00 Trg † starši in Pavel Kobe Jelenja vas
N 30. 7. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 31. 7. 20.00 Pr †Jožef in Danica Kapš obl.
T 1. 8. 20.00 Jakovini † Ane in Jože Pavlakovič
S 2. 8. 20.00 Zg † Ivan in Cilka Rauh n Prigrajčevi
Č 3. 8. 20.00 Trg † Nada Panjan n. sorodnik Milan
P 4. 8. 20.00 Rd † Marija 30. dan in Jure Kobe
S 5. 8. 16.00
20.00
Parga † rajni Tkalčič in Šterk n
Trg † Ivan Butala obl.
N 6. 8. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

16. 7. 10.00 Stari trg ob Kolpi zlata maša p. Francija Seničarja. lepo se zahvalim vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je bila slovesnost lepo obiskana in še lepše opravljena. Patru Franciju želimo še dolgo in čim bolj znosno življenje, da bi nas še velikokrat obiskal in dočakal tudi biserno mašo čez 10 let.
p FRANCI SE ISKRENO ZAHVALJUJE VSEM IN ZA VSE, KAR SMO MU PRIPRAVILI.

1. 8. ob 20.00 sv. maša v Jakovinih. Vaska maša v naši kapeli je posebno doživetje pa ste lepo povabljeni.

30. 7. ob 10.00 Stari trg - maševal bo generalni vikar g. Peter Kokotec:  pokojni župnik g. Lojze  Brce me je 15. marca prosil, da bi za Brusniško cerkev naredil sedilje. Ponudil sem mu tiste iz kapele Janeza Krstnika. Sedanji oskrbnik g. Peter Kokotec se je strinjal. Odločil je, naj pridem eno nedeljo v Brusnice, da med sv. mašo zadeve pojasnim, on pa pride k nam. Sedaj je ta nedelja pred nami pa izkoristite priliko in ga po maši še kaj povprašate, kako je kaj novega na škofiji.

5. 8. ob 16.00 sv. maša na Pargi: Se vidimo v naših hribih pri Mariji Snežni.

6. 8. ob 10.00 bo sv. mašo opravil g. Janez Žakelj Vsako let nas obiščejo iz Zreč. Obisku se rad pridruži  župnik iz Gorenja g. Stanko Kranjc. Lani je po ogledovali Maksi jaslice  in naših klopi župnik prosil, da bi Tone tudi za Roglo naredil podobo Marije Snežne. Sam sem se ponudil, da naredim primeren podstavek iz pohorskega macesna. Delo sem opravil zastonj v veliki hvaležnosti za vse, kaj smo iz Zreč v štiridesetih letih dobili in to bi jim želim osebno povedal.

V avgustu skrbijo za farno cerkev in župnišče Močile in oba bloka.