3. 9. – 22. navadna nedelja: Jer 20, 7 – 9 / Ps 63 / Rim 12, 1 – 2 / Mt 16, 21 – 27
10. 9. – 23. navadna nedelja: Ezk 33, 7 – 9 / Ps 95 / Rim 13, 8 – 10 / Mt 18, 15 – 20
17. 9. – 24. navadna nedelja: Sir 27, 30 – 28, 7 / Ps 103 / Rim 14, 7 – 9 / Mt 18, 21 – 35

3. 9. – 20. navadna nedelja

Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati: »Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.« Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa ? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.
(Mt 16, 21 – 27)

Prejšnjo nedeljo smo podoživljali Petrovo srečo, ker je pravilno odgovoril, da je Jezus Kristus Sin živega Boga. Danes se je razpoloženje v hipu spremenilo. Ko je Jezus napovedal, da ga v Jeruzalemu čaka popolno zavrženje, kruto, trpljenje in smrt, se je Peter zavzel zanj, da se mu to nikakor ne sme zgoditi. Jezus ga strogo in grobo zavrne: »Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.«

Neverjetna grobost, vendar potrebna, da se zdrznemo. Zlasti naša zahodna civilizacija temelji, da si moramo vse privoščiti in nič potrpeti. Vse mora biti takoj na voljo. Če ni denarja, si ga izposodimo… Od tod tudi ideja o splavu in sedaj o evtanaziji. Nič in nihče nas ne sme ovirati pri udobnem uživanju svobode. Jezus se zaveda svojega poslanstva. Res nas je marsičesa naučil in naredil nenavadne čudeže, a glavno je trpljene, smrt in vstajenje ter prihod Svetega Duha.

Zadnje katastrofe nas opozarjajo, da brez križa ne gre, četudi se delamo, da ne razumemo oziroma se hočemo trpljenju čim dalje izogniti. Jezus je drugače drugačen od ljudskih velikašev, ki se radi pohvalijo, kako skrbijo za svoje ljudstvo in hkrati pošiljajo tisoče vojakov v smrt v nesmiselnih in zlasti nepotrebnih vojnah. Z malo ponižnosti in sočutja z ubogimi vojaki bi se dalo skoraj vse rešiti na miren in zlasti poceni način. Jezus se prvi oklene križa in ga prinese do Kalvarije ter na njem umre. Čez tri dni vstane in da smisel vsemu našemu trpljenju ter križem, ki jih moramo nositi za njim.

Skrajni čas je, da pričnemo gledati na življenje celostno. Sedanje ravnanje ne sme ogrožati dogodkov, ki bodo sledili niti sosedov. Žal smo prehitro korakali naprej v udobje in si zagrenili življenje. Vsako odlašanje težave stopnjuje.

Kaj torej?! Vsak naj svoje delo in poslanstvo opravi natančno in dosledno brez godrnjanja. To je sicer osebni križ, ki postane veliko lažji, če urno stopimo za Gospodom. Bolj se mu približamo, lažje bo šlo in bolj nam bo jasno za kaj je to potrebno. Ob Gospodovem križu dobivajo smisel tudi naši križi in težave, hkrati si rešujemo življenje in približuje nebesom.

10. 9. – 23. navadna nedelja

»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa tudi Cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.
(Mt 18, 15 – 20)

Posvariti brata, ki je zablodil na življenjski poti !? Gre za resno, tvegano, a tako potrebno dejanje. Ko ugotovim, da se moj brat, ali bližnji resno moti, mu moram pomagati. Lažje je, dokler je odklon še majhen. Bolj se oddaljuje, težje bo zadeve zgladiti. Jezus pokaže prave korake. Najprej poskusi prikrito na štiri oči, če ne gre vzemi s seboj eno, ali več prič, če tudi sedaj ne gre, povej Cerkvi (skupnosti, kolektivu). Če uspe, si rešil njega in sebe, če pa ne posluša ga nekaj časa ignoriraj, da se morda premisli in pride nazaj.

Zadeva je tvegana, zato moraš biti vedno previden, da ne potegne v greh še tebe, kar bi bilo še večje zlo. Kaj vse bi bilo lahko ceneje in predvsem pošteno, ko bi se upali ukrepati, ko je še vse majhna zadeva, ko preraste, je vse težje.

Če obrnemo na mojo službo župnika, je zadeva še bolj resna in odgovorna. Služba župnika je sestavljena iz več obveznosti. Eno je skrb za cerkveno premoženje, da se stavbe redno vzdržujejo in ne odtujujejo. Potem je reden pouk pri katehezi in med pridigo. Ob enem je treba formirati vernike v odgovorne državljane. Pomoč pri tem je redna molitev ter prejemanje zakramentov.

Danes Jezus cilja v oznanjevanje – pouk in svarjenje. V raju je stvarnik opozoril in posvaril Adama glede prepovedanega sadu. Ker sta z Evo bolj verjela kači, sta pač zagrešila za vse prihodnje rodove. Laična družba si vseskozi prizadeva, da se Cerkev ne bi vmešaval v politiko. V demokraciji te označijo za klerikalca, diktatura pa spravi pred sodnika, ali naravnost v zapor in pod rušo.

Vendar ima Cerkev dolžnost opozarjati na nevarnosti in hude posledice, če se posameznik, ali družba nevarno oddaljuje od temeljnih moralnih pravil in s svojo ideologijo ogroža moralni red in zdravje ter življenja ljudi. Ob zadnjih poplavah se je izkazalo, da je bila stroka povožena in zanemarjena ter vodotoki ne vzdrževani. Posledice bomo dolgo popravljali. Čedalje bolj čutimo pomanjkanje mlajše delovne sile, kar je posledica boja proti družini in večjemu številu otrok. Sedaj je v pripravi zakon o evtanaziji in teoriji spola. Ta dve sta še bolj sporna, ker predvidevata 'zakonito' pomoč pri samomoru in pohabljanje telesa. Vse je grobo kršenje pete božje zapovedi, ki se glasi: »Ne ubijaj!« Žal je vedno prilika tudi za korupcijo – pokvarjenost podkupovanja: »Ne kradi!« Pokvarjenost napačnega poročanja medijev: »Ne pričaj po krivem!« Profesor dr. dr. Jože Krašovec nam je na predavanju zatrdil, da so ti zakoni veljali že tisočletja predno so bili okrog 1500 let pred Kristusom zapisani na kamniti tabli desetih zapovedi. To pomeni, da gre za temeljne moralne trajne zakonitosti.

Solidarnost naša vsakdanja

Vreme se počasi umirja, posledice so čedalje bolj očitne in sanacija vse bolj zahtevna ter draga. To pomeni, da se moramo tudi mi, ki smo jo za sedaj dobro odnesli, vsak dan resno zamisliti, kaj lahko še doprinesemo k pomoči. V nedeljo nam je spregovoril generalni tajnik Slovenske karitas g. Peter Tomažič. On si je zadeve ogledal na terenu in zatrdil, da so razmere večplastne in grozne ter ogromne.

V Prvih dneh so morali čim prej poskrbeti za poplavljence in jih nekje nastaniti verjetno tudi živali. Sedaj jim je treba prisluhniti, da večkrat izpovedo svojo stisko in se tako počasi zdravijo. Čim prej je treba urediti korita vodotokov in ceste ter napeljave, ki vodijo ob njih ter narediti primerne zadrževalnike, da bodo stoletne vode šle mimo kontrolirano. Žal se bodo morala nekatera naselja komplet umakniti vodi nekam višje. Vse to je povezano z veliko nostalgije in drugih težav. Zato moramo biti sočutni in solidarni. Najvažnejše je, da ohranimo slogo, ki je privrela na dan ob tej hudi stiski. Predvsem se moramo truditi, da bi resnično prevladale strokovne rešitve. Politika se tako rada skrije za tako zvane 'nevladne organizacije', ki pod krinko nekaj varujejo v resnici ohranjajo status kvo (ne vemo kam) hkrati pa denar kanalizirajo drugam.

DARUJMO, POMAGAJMO IN PREDVSEM MOLILO MOLIMO IN ŠE MOLIMO!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 4. 9. 19.00 Pr † Ivan in Ana Štefanc obl. Predgrad 36
T 5. 9. 19.00 Trg †Jože obl. in dr. Šterbenc, †Julka in Pavel Veselič
S 6. 9. 19.00 Pr † rajni starši, sestre in brata Kobe Predgrad 26
Č 7. 9. 19.00 Rd † Anica in Jure Švegelj obl.
P 8. 9. 16.00 Zg † Marija obl. Kobe Srednji Radenci
S 9. 9. 8.00 Trg † Marjanka Ivanušič
N 10. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 11. 9. 19.00 Pr v zahvalo J. K.
T 12. 9. 19.00 Trg †Jožefa in Marko Kobe n. Dragica
S 13. 9. 19.00 Rd † Marija in Jure Kobe n. Štukelj
Č 14. 9. 19.00 Trg † Nada Panjan n. Rigler M. G. Poljane
P 15. 9. 16.00 Čeplje žegnanje † Viktor Šterk n. Ana Kure Kanada
S 16. 9. 19.00 SL † v dober namen n. Cveto in Darja Uršič
N 17. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

8. 9. ob 16.00 Zg Marijin rojstni dan srečanje bolnikov in ostarelih:
Ta dan se je že lepo udomačil zato prisrčno vabljeni mladi in zdravi, da pripeljete svoje starejše člane družine, ali sosede, da skupaj proslavimo Marijin rojstni dan. Seveda bomo bolnim in onemoglim podelili bolniško maziljenje. Pred sv. mašo bo priložnost za spoved za vse, ki čutite potrebo po spravi.
14. 9. Povišanje sv. križa žegnanje v naši mali kapeli. Pridite molimo.

15. 9.  ob 16.00 Čeplje žegnanje Žalostna Mati Božja. Ravno zato, ker je tam sedaj sv. maša bolj po redko pridite v čim večjem številu, da se priporočimo Mariji, ki je kljub svoji vzvišenosti morala toliko pretrpeti.

Kako bo z veroukom? Vera je največja vrednota za vse življenje in predvsem za srečno večnost. To imejmo pred seboj. Polek vseh rednih šolskih in obšolskih obveznosti je verouk – spoznati Boga, svetnike in smisel svojega življenja največja naloga vsakega človeka. Z veroukom  Vam Cerkev prihaja naproti. Ne jemljite tega kot breme, ampak kot priložnost, da otrokom pa tudi Vam ponudimo nekaj velikega za vse življenje. TOREJ SKUŠAJMO PREKLOPITI ZOPET NA ČETRTEK. Zlasti se potrudite za čim bolj redno nedeljsko sv. mašo.

Hvala vsem, ki ste že kaj darovali za blaženje posledic ujme.
V nedeljo  27. 8. je bil pri sv. maši generalni tajnik Slovenske karitas g. Peter Tomažič, ki nas je na kratko nagovoril in iz prve roke predstavil resnično tragične razmere. Hvala vsem, ki ste kaj prispevali. Na voljo so tudi položnice za višje zneske, ki ga lahko nakažete še vsa naslednja 3 leta. Hvala Bog Vam bo povrnil.

V septembru skrbi za farno cerkev in župnišče Deskova vas.