17. 9. – 24. navadna nedelja: Sir 27, 30 – 28, 7 / Ps 103 / Rim 14, 7 – 9 / Mt 18, 21 – 35
24. 9. – 25. navadna nedelja: Iz 55, 6 – 9 / Ps 145 / Flp 1, 20c – 24. 27 / Mt 20, 1 – 16a
1. 10. – 26. navadna nedelja: Ezk 18, 25 – 28 / Ps 25 / Flp 2, 1 – 11 / Mt 21, 28 – 32

17. 9. – 24. navadna nedelja

Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in ti povrnem.‹ Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi soslužabniki videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.«
(Mt 18, 21 – 35)

Odlomek je starejšim poznan. Jezus nam dramatično prikaže, kako nam Bog vse odpušča in od nas pričakuje, da med seboj ravnamo podobno. Prav je, da se dolgovi sproti poravnavajo, če se pa zalomi, kot sedaj ob teg ujmah, je treba potrpeti in tudi kakšen dolg resnično odpustiti. Nikakor pa se ne smemo spozabiti, da bi koga izsiljevali, ali drugače prizadeli. Bodimo usmiljeni, kakor je Oče usmiljen z nami.

24. 9. – 25 navadna nedelja

»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovoril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji.«
(Mt 18, 21 – 35)

Še ena posebnost božjega delovanja. On ne gleda na naš čas, koliko se trudimo in koliko zmoremo narediti, ampak na našo potrebo, koliko potrebujemo za en dan preživetja. V normalnih razmerij je samoumevno, da smo plačani po učinku, ali po porabljenem času. V spremenjenih razmerah pa plačilo postane stvar sočutja. Imamo zelo lep primer, ko so prostovoljci prihiteli na pomoč prizadetim in ročno pomagali čistiti posledice poplav in plazov. Nihče ni štel, koliko dni so bili, s čim so delali (eni na roke, drugi s stroji …). Nazadnje se je ugotovilo, da eni so pomagali, drugi pa so se 'elegantno' izmuznili.

Tudi to priliko je Jezus povedal, da bi lažje razumeli božjo logiko. Gre namreč za pojasnilo glede nebes. Tisti, ki bo vstopil v nebesa, bo pač v nji ne glede kdaj se je vključil v aktivno božje ljudstvo. Recimo sv. Jožef je bil pravičen od rojstva do smrti in nikomur nič hudega storil niti želel, je ravno tako v ne besih, kakor skesani desni razbojnik, ki je šele na križu prosil Jezusa, naj se ga spomni v svojem kraljestvu. Potem bi bilo najbolje, da se krstimo tik pred smrtjo. Tako je mislil sv. Avguštin in na veliko žalost mame sv. Monike odlašal 23 let. Ko pa je le postal vernik, je kmalu spoznal, koliko lepega je zamudil. Sedej se zopet povečuje brezposelnost, kar bo mnogim zelo otežilo življenje zaradi morebitnih dolgov, ali večjih načrtov, ko te pestijo skrbi, je zelo težko biti brez prave zaposlitve.

Med komuno smo se srečevali z raznimi osebnimi in družinskimi zgodbami, kako je če stojiš na trgu in postavaš brez dela. Zasvojencem in družinam smo pomagali iskati kritično točko, ko je vse krenilo navzdol, nato, kako bi zopet priplezali na površje.

Ob pričetku verouka resno opozarjam starše, naj se le potrudijo, da bodo otroci čim prej vstopili 'na delo v Gospodovim vinogradu'. Naj si ne dovolijo, da bi jim skrbi za udobje na tem svetu zameglilo, kaj so obljubili ob krstu otrok. Seveda je treba otroku ponuditi čim več različnih možnosti, da odkrije svoje talente, vendar je vera nekaj najbolj temeljnega, ki jo moramo čim bolj spoznati in se v njo aktivno živeti.

Če pogledamo še malo nazaj. Gospodar vinograda je šel večkrat pogledati, če še kdo čaka na delo. Vsakega je poslal delati in mu obljubil, da mu bo dal, kar je prav. Prav je bilo en denarij. To je nekako pokrilo dnevne potreba za preživetje ene družine. Za toliko je bilo treba delati ves dan. Ampak, gospodar se je usmilil tudi tistih, ki niso imeli sreče že zjutraj, ampak pozneje. Zadnji so bili najeti samo za eno uro. Družina pa je doma čakala in upala na najboljše. Gre za božjo logiko usmiljenja in solidarnosti.

Molimo en za drugega, da bi zmogli razumeti, kaj nam želi podariti usmiljeni Bog.

S čim se ubada župnik?

Za Preloko sem naredil nov pokopališki križ. Precej me je namučil, ker je bilo treba 'izdobsti' precej betona, da sedaj na železnih konzolah.

Pri vežici v Trgu sem pokril ob stopnicah. Sicer je bilo zamišljeno, da bo prerasla trava, vendar se ni obneslo, ampak je ob nalivih zemlja prišla v sanitarije. Tudi pokritje z ploščami ni pomagalo. Pokazalo se je, da je del grede nad vhodom v WC precej trohnena, ker je kljub bakreni pločevini zamakalo. Tudi nekatere letve je bilo treba zamenjati. Upam, da bo sedaj suho in čisti ter morda še manj hrupa med pogrebih.

Premestili smo IR grelne panele v veliki kapeli in enega dali v pisarno drugega pa v učilnico, da nam ne bo treba razen res hudega mraza kuriti v centralno.

13. 9. je končno prišel serviser za zvonjenje in zopet pognal mali zvon ter še malo servisiral ostale, da bo spet lepo zvonilo.

Ojačevalec je dobil novo polico, da se bo lahko dokončno uredilo ozvočenje. Žal zaradi 10 kupol zvok mešajo odmevi pa naglušnim svetujem, da pridete v prve klopi, boste bolj slišali in videli, meni pa bo lepše maševati, ko bomo bolj skupaj.

Za sodevsko kapelo delam vetrolov, da bo Marija Romarica zaščitena pred prahom, vlago in krajo. Križev pot na Kalvariji je prekrit in kapela pobeljene ter podrta lipa odpeljana. Prosil sem agrarno skupnost Deskova vas za pomoč, pa še ni odziva.

Za Laze potekajo pogovori glede kritine. Upam, da najdemo pravo rešitev.

Sedaj bo kmalu prišel na vrsto tudi zid na pokopališču z notranje strani zahodno.

Položnice za grobe

Prišle so položnice za grobe. Lepo priporočam, da najemnino skušate čim prej poravnati, ker se je blagajna precej izpraznila.

Drugo se bomo še pomenili na Ž P S.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 18. 9. 19.00 Pr † rajni Kukini
T 19. 9. 19.00 Trg † Jurij obl. in Julijana Mihelič Sodevci 11
S 20. 9. 19.00 Pr † Ivan in Katarina Konda
Č 21. 9. 19.00 Trg † rajni duhovniki in redovnice
P 22. 9. 19.00 Rd † Janez Dimnik n. Jana
S 23. 9. 17.00 Anton † Maks in za zdravje Anke Sedej
N 24. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 25. 9. 19.00 Pr † Elica H., Mimica R. in mama Pepica K. Paličeve
T 26. 9. 19.00 Trg † Na čast sv. Antonu v zahvalo n. Kristina M.
S 27. 9. 19.00 Zg † Vlado Molac
Č 28. 9. 19.00 Rd † Marija in Jure Kobe n. Purgaj
P 29. 9. 19.00 Trg cerkev † Gabriela Humar n. Vida Vrt
S 30. 9. 19.00 SL † g. Pavel in g. Štefan Krt
N 1. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

23. 9. ob 17.00 Anton žegnanje A . M. Slomška: Lepo vabljeni še enkrat k sv. Antonom, da počastimo našega prvega blaženega in se mu priporočimo zlasti za dober pričetek verouka in šole na sploh.

23. 9. ob 18.30 seja ŽPS – kar nekaj zadev moramo nekoliko pregledati.

24. 9. ob 10.00 Slomškova in  katehetska nedelja, ali kako bo z veroukom?
Zdaj je usklajeno v šoli in večji del s starši, da bo verouk potekal ob četrtkih po pouku. Ker je še nekaj nejasnosti in papirologije, se moramo osebno srečati in dogovoriti . Dragi veroukarji in starši ter botri, lepo vabljeni, da se svete maše udeležimo vsi in skupaj priporočimo letošnji verouk in vse kar sodi skupaj.  V mladosti nas sicer zanima veliko stvari, ki so zanimive in koristne, a ne nujne za srečno življenje. Vera pa je zelo koristna skozi vse življenje in še posebej po smrti.
Prispevek za stroške ogrevanja in ostalo je 30 € na družino + 5 € za učbenik. To je sprejeto na dekanijski ravni. Nekatere župnije imajo še višje postavke. Verouk bo ob četrtkih, da bo šlo nekaj na avtobus zadnje pa bo treba priti iskat. Pričeli bomo 28. 9., ker sem jaz 21. 9. zadržan. Torej se vidimo in skupaj priporočimo, da bi se otroci lepo pripravili na 1. sveto obhajilo, sv. birmo in na življenje.

Hvala vsem, ki ste že kaj darovali za blaženje posledic ujme.
Naša župnija je po številu med najmanjšimi pa smo zbrali kar lepo vsoto, ki je procentualno med višjimi na dekanijski ravni. Upam, da se bodo tudi na ravni države nekako organizirali in posredovali nujna sredstva s svoje strani.

V septembru skrbi za farno cerkev in župnišče Deskova vas, nato v oktobru Kovača vas in Paka.